Skip to main content

מיכלים

מיכלי ™MiniMed תוכננו תוך התחשבות בבטיחות שלך ובמטרה להפוך את התהליך כולו לנוח עבורך.

Caption reservoir

התכונות המיוחדות של מיכלי אינסולין ™MiniMed:

  • מילוי מהיר ויעיל של המיכל ושימוש קל – בלי צורך בהרכבה, המיכל מוכן לשימוש.
  • פחות סיכון לפציעות – בשונה ממיכלי luer, אין מחט נוספת להתמודד איתה. המחט משולבת ב- TransferGuard (מגן העברה).
  • מילוי מיכל בטוח, יציב וקל – ה- TransferGuard מתאים בדיוק לבקבוקון האינסולין.
Arrondireservoir

הצורה המעוגלת נועדה להיפטר מבועות אוויר.

Reservoir septum

פחות דליפות או שפיכות – ברגע שהסרתם את ה- TransferGuard, קרום סיליקון חוסם את המיכל.

info-iconמיכלי ™ MiniMed זמינים במידות: 1.8 ו-3 מ"ל במטרה להתאים לצורכי האינסולין היומיומיים שלך.

*AACE (האגודה האמריקאית של מחנכים בתחום הסוכרת); טיפול במשאבת אינסולין: השיטות הטובות ביותר לשימוש בהתקני עירוי.