Skip to main content

ערכות עירוי

מדטרוניק מציעה את המגוון הרחב ביותר של ערכות עירוי כדי שתוכלו לבחור את ערכת העירוי הנוחה והבטוחה ביותר. הבחירה בערכת העירוי צריכה להיעשות עם מחשבה ובהתבסס על אורח החיים שלכם, גילכם ומבנה גופכם, ובהתאם להמלצות קליניות בינלאומיות. הסתכלו על המגוון הרחב המופיע מטה והיעזרו בכלי שיכול לסייע לכם לזהות מהי ערכת העירוי המתאימה לכם.

Meditating
Convenience

נוחות של כל הכל באחד

™MiniMed™ Mio

מערכת ™MiniMed™ Mio היא מערכת העירוי הכי חדשה של ™MiniMed הכל באחד, המשלבת את המערכת ואת מכשיר הזריקות ביחידה אחת

Comfort

נוחות וקלות

™MiniMed™ Quick-Set

™MiniMed™ Quick-set היא ערכת עירוי פופולרית של ™MiniMed, המשלבת נוחות גדולה ושימוש קל

Security

נוחות וגמישות

™MiniMed™ Silhouette

™MiniMed™ Silhouette היא ערכת עירוי של ™MiniMed המציעה גמישות מרבית