Skip to main content
CareLink

תובנות ממערכת CareLink™ Personal תובנות ממערכת CareLink™ Personal

כניסה / רישום

CareLink

ניתן לצפות באותם הדוחות שרואה הצוות הרפואי ולהתאים יחד עימם את תוכנית הטיפול האישית שלך

בניהול הסוכרת מתמודדים לעתים קרובות עם מידע רב: ערכי גלוקוז בדם, ערכי חיישן, כמות אינסולין שנלקח, ספירת פחמימות, החלפת ערכת עירוי ומיכל אינסולין - כל אלה יחד יכולים לעיתים להעמיס עליך.

תוכנת CareLink™ Personal מסייעת לך לצפות במידע שלך באמצעות תרשימים, סטטיסטיקות ואירועים ומאפשרת לך לזהות דפוסים, להבין מגמות ולקבל תובנות כדי לנהל טוב יותר את הטיפול בסוכרת.

Clinic visit

קבלת תועלת רבה
יותר מכל ביקור
במרפאה שלך

הדוחות ב- ™CareLink יכולים להדגיש את התובנות הרלוונטיות ביותר ממשאבת האינסולין שלך, ממערכת לניטור סוכר רציף (CGM) ) וממד לבדיקת סוכר בדם (BG) ולשלב אותם יחד כדי לעזור לך לקבל החלטות מושכלות יחד עם הצוות המטפל שלך. שיכול להעריך ולתמוך בך להתאים את תוכנית הטיפול האישית שלך מעת לעת.