Skip to main content

תובנות ממערכת CareLink™ Personal
 

 

CARELINK™ PERSONAL
CARELINK™

בניהול הסוכרת מתמודדים לעתים קרובות עם מידע רב: ערכי גלוקוז בדם, ערכי חיישן, כמות אינסולין שנלקח, ספירת פחמימות, החלפת ערכת עירוי ומיכל אינסולין - כל אלה יחד יכולים לעיתים להעמיס עליך.

תוכנת CareLink™ Personal מסייעת לך לצפות במידע שלך באמצעות תרשימים, סטטיסטיקות ואירועים ומאפשרת לך לזהות דפוסים, להבין מגמות ולקבל תובנות כדי לנהל טוב יותר את הטיפול בסוכרת.

ניתן לצפות באותם הדוחות שרואה הצוות הרפואי
ולהתאים יחד עימם את תוכנית הטיפול האישית שלך

תהליך העלאה משופר ל- CareLink™ Personal.
צפייה ושיתוף דו"חות בכמה שלבים פשוטים

 

צפיה

  • לצפות באותם הדוחות שרואה הצוות הרפואי שלך
  • לזהות עליות וירידות
  • לזהות דפוסים ומגמות
  • הבנת הדוחות שלך

שיתוף

  • קבלת תועלת רבה יותר מכל ביקור במרפאה שלך
CARELINK™

קבלת תועלת רבה
יותר מכל ביקור
במרפאה שלך

 

הדוחות ב- ™CareLink יכולים להדגיש את התובנות הרלוונטיות ביותר ממשאבת האינסולין שלך, ממערכת לניטור סוכר רציף (CGM) ) וממד לבדיקת סוכר בדם (BG) ולשלב אותם יחד כדי לעזור לך לקבל החלטות מושכלות יחד עם הצוות המטפל שלך. שיכול להעריך ולתמוך בך להתאים את תוכנית הטיפול האישית שלך מעת לעת.