Skip to main content

מדיניות הפרטיות - מדטרוניק

מדיניות הפרטיות - מדטרוניק

תאריך עדכון אחרון: [28] ביולי 2019

מדטרוניק מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. מדיניות פרטיות זו מפרטת כיצד מדטרוניק נוהגת ביחס לפרטיות המשתמשים ולמידע האישי הנאסף על-ידה במסגרת השימוש. מדיניות זו הינה חלק מ תנאי השימוש של האתר אשר מהווים הסכם אחד לצורך מערכת היחסים בין המשתמשים לבין מדטרוניק. 

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

מדטרוניק הוא השם שאנו משתמשים בו לכלל העסקים שלנו לרבות Medtronic, Inc., תאגיד שבסיסו בארצות הברית וכל אחת מהחברות שיש לתאגיד הנ"ל שליטה בהן, לרבות מדטרוניק טריידינג בע"מ[1]. כאשר אנו משתמשים במילים "אנחנו" או "שלנו", אנו מתכוונים ל"מדטרוניק".

מדיניות הפרטיות חלה על המשתמשים באתר האינטרנט שלנו בישראל, המיועד לחולי סוכרת, שכתובתו: https://www.medtronic-diabetes.com/he-IL ("האתר"). כשאנו משתמשים במילים "את/ה" או "שלך" במדיניות פרטיות זו, אנו מתכוונים למשתמש באתר.

חלק מהשירותים הניתנים (ו/או אשר יינתנו בעתיד) באתר טעונים מילוי טופס "צור קשר". במסגרת מילוי הטופס תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל ליצור קשר עם מדטרוניק באמצעות האתר.

בעת השימוש באתר ייתכן שיצטבר "מידע סטטיסטי" אודותיך, אשר מכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים את זהותך ולא יכולים, כשלעצמם, להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקורם. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים באתר. לדוגמה: מוצרים ושירותים אשר הבעת עניין בהם, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הנך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הנך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר), מספר זיהוי של מכשיר הקצה(Device ID)  ועוד. הנתונים שתמסור לנו יישמרו במאגר המידע של מדטרוניק.

השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת בהתאם למטרות המפורטות:

 • אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות, מיקומך, ותחומי העניין שלך.
 • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר וכן שיפור האתר והשירותים הניתנים בו ולשימושים סטטיסטיים שונים.
 • כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי העניין שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך.
 • ליצירת קשר אתך, לצורך אספקת או הצעת שירותים ותכנים, לרבות באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מדטרוניק אינה מעבירה מידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים:

 • במקרה שתפר את מדיניות הפרטיות (ו/או את תנאי השימוש באתר) או אם תבצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה מדטרוניק רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • מדטרוניק תהיה רשאית למסור את מידע לקבלני משנה, בישראל ומחוץ לה, לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של האתר (לרבות, למען הסר ספק, השירותים בו). קבלני משנה לקידום תכנים כמו סוכנות דיגיטל.
 • לפי דרישת רשויות אכיפה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה למדטרוניק למסור את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מדטרוניק.
 • במסגרת העברה חוקית של פעילות מדטרוניק לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים (כולם או חלקם) ו/או פשיטת רגל.

מדטרוניק תהיה רשאית להעביר כל מידע סטטיסטי בלתי מזוהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים, לרבות כמפורט למטה), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של מדטרוניק (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותים הנרכשים מאת צדדים שלישיים על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר:

 • שירותים בכלי מחקר מסוג Google Analyticsהמשמש לאיסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. מדטרוניק אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analyticsאודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים, בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy.

אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה על מנת שתוכל להבין את מדיניות הפרטיות המיושמת בשירותים אלה.

ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Google Analytics בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • הרשמה באמצעות Facebook. השימוש בפונקציונליות זו נתון לשיקולך הבלעדי. כשאתה משתמש ב-Facebook, מידע אישי אודותיך, כולל שם המשתמש שלך בפייסבוק, שמך האמיתי, כתובת הדואר האלקטרוני ותמונת הפרופיל שלך, עשוי להיות משותף איתנו. אנו משתמשים במידע זה על מנת ליצור איתך קשר באמצעות שירות הלקוחות שלנו, ולאותן מטרות כמו כאשר אתה נותן לנו את המידע באופן ישיר. בנוסף, אתה גם משתף את המידע שלך עם פייסבוק, אשר עשויה לאסוף מידע אודותיך, ומדיניות הפרטיות שלה חלה על איסוף, השימוש והגילוי שלהם במידע כזה. למידע נוסף על Facebook אנא לחץ כאן. שימו לב שמדיניות הפרטיות של פייסבוק עשויה להיות שונה משלנו ואנו ממליצים לכם לקרוא אותה.

 • קישורים -- אתרי האינטרנט שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. אנו מספקים את הקישורים לנוחותכם, אבל איננו סוקרים אותם, שולטים בהם או מפקחים על מדיניות הפרטיות באתרים אלה. איננו אחראים לתפקוד אתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים או בעניינים אחרים שאתם מנהלים איתם.

אתרי האינטרנט שלנו עשויים גם לכלול קישורים לאתרים אחרים שמפעילה מדטרוניק. מדיניות פרטיות זאת חלה רק על האתר כהגדרתו לעיל, וייתכן שמדיניות הפרטיות באתרים אחרים של מדטרוניק במדינות אחרות תהיה שונה. לכן, בכל פעם שאתם לוחצים על קישור מאתר זה ומגיעים לאתר אחר, ואף לאתר אחר המופעל על ידי מדטרוניק, אנו ממליצים לכם לבדוק את מדיניות הפרטיות של האתר.

 • Cookies -- מדטרוניק עשויה להשתמש באתר בקבצי Cookies לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קבצי Cookies הם קבצי טקסט שאנו מציבים בין קבצי הדפדפן במחשב שלך כשאתה מבקר באתר. קבצי ה-Cookies עשויים להישמר בכונן הקשיח במחשב שלך. המידע שאנו אוספים בעזרת ה-Cookies אינו אישי. אתה חופשי תמיד לסרב לקבל את קבצי ה-Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך, אולם ייתכן שחלקים מסוימים באתר עשויים לא לפעול כהלכה אם תעשה זאת. ראוי להדגיש שלא נאפשר לחברות צד שלישי להציב Cookies באתרי האינטרנט שלנו.

מדטרוניק נוקטת באמצעי הגנה פיזיים, מנהליים וטכניים שהינם מקובלים ועדכניים, על מנת להגן על המידע מפני אובדן, שימוש לרעה וכן גישה לא מורשית למידע, חשיפתו, שינויו או השמדתו. עליכם לזכור שהעברת מידע באינטרנט אינה מאובטחת באופן מוחלט או נקייה משגיאות.

אנו שואפים לשמור על אמינות, דיוק ושלמות המידע האישי שאנו אוספים ולהגן על פרטיות ואבטחת המשתמשים שלנו. אנו שומרים את המידע האישי שלך רק לפרק הזמן הדרוש למטרות שלשמן הוא נאסף ו/או על מנת לעמוד בדרישות משפטיות או אתיות רלוונטיות ו/או דרישות לשמירת מסמכים.

אנו מגבילים גישה למידע אישי אודותיך לעובדים, לקבלנים ולנותני שירות שלדעתנו סביר שצריכים לבוא במגע עם אותו מידע אישי. אנשים אלה מחויבים בחובות סודיות ועשויים להיות כפופים לדין משמעתי, לרבות סיום העסקה והעמדה לדין פלילי, אם הם לא עומדים בהתחייבויות אלה.

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). היה ובחר משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, יראו את המשתמש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו למדיניות הפרטיות. אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים באתר.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו (שקיבל הרשאה בכתב) או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. בנוסף, אנו שואפים לשמור על רשומות שלמות ומדויקות של המידע שלכם.

משתמש שמעוניין לעיין במידע אודותיו או לחילופין, עיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת הרשומה להלן עם פירוט בקשתך ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת למלא את בקשתך:

מדטרוניק טריידינג בע"מ
רחוב המדע 10
ת"ד 12016 הרצליה פיתוח 4673344
טלפון : 09-9724489
פקס : 09-9724430
דוא"ל: rs.medtronic‑diabetesil@medtronic.com

אם נחליט לערוך שינויים במדיניות הפרטיות, תמיד תוכלו למצוא את העותק העדכני ביותר של מדיניות הפרטיות באתר, או ליצור עמנו קשר בכתובת המופיעה מטה. מדטרוניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמשים.*