Skip to main content

MiniMed-systemet
Reservoarer

MiniMed-reservoarene er utformet med tanke på sikkerheten din, for at fyllingsprosessen skal gå lettere.

Caption reservoir

MiniMed™ reservoars unike egenskaper:

  • Rask, effektiv fylling av reservoaret og enkel håndtering - reservoaret er klart til bruk og krever ingen montering
  • Mindre risiko for personskade – i motsetning til på luerlockreservoarene er det ingen ekstra nål som må håndteres, ettersom den er integrert i TransferGuard
  • Sikker, stabil og enkel fylling av reservoaret - TransferGuard er perfekt tilpasset insulinampullen
Arrondireservoir

Den avrundede fasongen bidrar til å fjerne luftbobler

Reservoir septum

Mindre lekkasje og søl - når adapteren fjernes, forsegler en silikonmembran reservoaret

info-iconMiniMed-reservoarene er tilgjengelige i størrelsene 3 ml og 1,8 ml for å tilfredsstille det daglige insulinbehovet ditt.

  • Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.