Skip to main content

Søkeverktøy for kompatibilitet med Medtronic-apper

Sjekk kompatibiliteten

Sjekk kompatibiliteten for EMEA-området (Europa, Midtøsten og Afrika). Vær oppmerksom på at kompatibiliteten kan variere avhengig av landet

MiniMed™ Mobile-appen

Tilgang til viktige insulinpumpedata på din egen smarttelefon. Finn ut hvordan du kan samhandle med MiniMed™-insulinpumpen og dataene for kontinuerlig glukosemåling (GCM) på en ny måte.

CareLink™ Connect-appen

For følgere. Enkel, ekstern tilgang til glukosenivåene og insulinpumpeinformasjonen til en person med diabetes.

Guardian™ Connect-appen

Guardian™ Connect-applikasjonen (app) er en komponent i Guardian™ Connect-systemet som hjelper deg med å få kontroll over diabetesen ved å:

  • registrere glukoseverdiene gjennom hele døgnet
  • vise glukoseverdiene på en praktisk og diskré måte ved hjelp av den mobile enheten
  • varsle deg om glukosehendelser ved hjelp av den mobile enheten
  • vise hvilken effekt kosthold, trening og medikamenter kan ha på glukosenivået
  • gi deg flere verktøy, for eksempel varsler og muligheten til å registrere kosthold, trening og insulintilførsel, for å hjelpe deg med å forebygge høye og lave glukosenivåer

InPen™-appen

InPen™-systemet omfatter den smarte insulinpennen InPen™ og InPen™-appen. InPen™-systemet registrerer automatisk mengde og tidspunkt for insulindoser, gir påminnelser hvis insulin ikke er tatt, inneholder en insulindosekalkulator med personlige innstillinger, sporer aktiv insulinmengde i kroppen og kan integreres med andre diabetesteknologier, inkludert et system for kontinuerlig glukosemåling (CGM). Du finner mer informasjon i Hjelp-delen i appen.

Guardian™-appen

Guardian™-applikasjonen (app) er en komponent i Guardian 4-systemet som hjelper deg med å få kontroll over diabetesen. Guardian™ 4-systemet har følgende funksjoner:

  • registrerer glukoseverdiene gjennom hele døgnet
  • viser glukoseverdiene på en praktisk og diskré måte på en mobil enhet
  • sender varsler om glukosehendelser på en mobil enhet
  • viser hvilken effekt kosthold, trening og insulin kan ha på glukosenivået

Simplera™ app

Simplera-sensoren™ har som mål å ytterligere redusere byrden av diabetes for de som har pennbehandling (MDI), ved å tilby en alt-i-ett engangssensor koblet til Simplera-applikasjonen™ for sensoravlesninger i sanntid og prediktive varsler.

Ofte stilte spørsmål

Samsung, Xiaomi, Google, LG, Motorola, Huawei One Plus, Sony

Gå til Innstillinger > Generelt > Om > Modellnavn.

Apple-enhet

Gå til Innstillinger > Generelt > Om > Modellnavn.

Advarselsmeldingen vises for å gjøre oppmerksom på at det gjeldende systemet ennå ikke er fullstendig testet eller støttet. Selv om vi ikke kan garantere full appfunksjonalitet før versjonen har blitt fullstendig testet, kan appen brukes hvis du klikker deg ut av advarselsmeldingen. Advarselsmeldingen vil ikke vises når den nye appversjonen er fullstendig testet. Hvis du opplever problemer i mellomtiden, vil vi i produktstøtteteamet hjelpe deg så godt vi kan med feilsøking.

Vi anbefaler at du sjekker enhetens og operativsystemets kompatibilitet før du oppdaterer operativsystemet. Hvis det ikke er oppført som kompatibelt, anbefaler vi at du ikke oppdaterer operativsystemet før vi har testet og sørget for full kompatibilitet.

Vi samarbeider med Apple og Android for å teste betaversjonene så snart de blir tilgjengelige, slik at vi kan sørge for full kompatibilitet så snart som mulig. Hvis vi oppdager at det nye operativsystemet har forårsaket en endring i den tiltenkte adferden til appen, kan det imidlertid ta lengre tid å sikre at appen fungerer som den skal med det nye operativsystemet.

Hvis vi ikke har validert produsenten av enheten eller enheten har et operativsystem som ikke støttes, er ikke enheten kompatibel, og appen vil ikke være tilgjengelig for nedlasting fra Google Play-butikken eller App Store og vil ikke fungere på enheten din.

Hvis enheten eller operativsystemet ikke er verifisert, vil du se en popup-melding i appen den første gangen du logger deg på, som gjør deg oppmerksom på at appen kan brukes selv om den ikke er testet. Det kan da være at deler av informasjonen vises på en annen måte enn det som er tiltenkt, og vi anbefaler at du bruker appen med en fullstendig testet enhet. Hvis du opplever problemer med enheten, vil vi i produktstøtteteamet imidlertid hjelpe deg så godt vi kan med feilsøking.

Vi er lei oss for å høre at du har et problem. Enheten har ikke blitt fullstendig testet med appen, og vi kan derfor ikke garantere for enhetens ytelse. Vi vil imidlertid hjelpe deg så godt vi kan med feilsøking, og vi ber deg kontakte produktstøtteteamet.

Gå til Google Play-butikken på Android-enheten. Hvis InPen™-appen er synlig i Google Play-butikken, installerer du den. Hvis InPen™-appen ikke er synlig i Google Play-butikken, oppfyller ikke enheten minimumskravene for å installere appen. Når appen er installert, åpner du InPen™-appen. Når appen åpnes, sjekker den om skjermoppløsningen oppfyller minimumskravene. Hvis du ser et påloggingsskjermbilde, betyr det at appen er klar for bruk.

Guardian™-appen og InPen™-appen har ulik tilnærming til kompatibilitet og bruker ulike teknologiprotokoller, og derfor er kompatibiliteten ulik for de to mobilappene.

Viktig sikkerhetsinformasjon

MiniMed™ Mobile-appen skal sørge for en sekundær visning for et kompatibelt MiniMed™-insulinpumpesystem på en egnet elektronisk forbrukerenhet for passiv overvåking og synkronisering av data til CareLink™-systemet. MiniMed™ Mobile-appen skal ikke erstatte sanntidsvisningen av data for kontinuerlig glukosemåling eller insulinpumpedata på den primære visningsenheten (dvs. insulinpumpen). Alle behandlingsbeslutninger skal være basert på den primære visningsenheten.

MiniMed™ Mobile-appen skal ikke brukes til å analysere eller endre dataene for kontinuerlig glukosemåling eller insulinpumpedataene den mottar. Den skal heller ikke brukes til å kontrollere noen av funksjonene til systemet for kontinuerlig glukosemåling eller insulinpumpen som er tilkoblet. MiniMed™ Mobile-appen skal ikke motta informasjon direkte fra sensoren eller senderen til et system for kontinuerlig glukosemåling.

CareLink™ Connect-appen er beregnet for sekundær visning av insulinpumpedata og data for kontinuerlig glukosemåling (CGM) på en mobil enhet som støttes. CareLink™ Connect-appen skal ikke erstatte sanntidsvisningen av insulinpumpe- eller CGM-data på den primære visningsenheten. Alle behandlingsbeslutninger skal være basert på den primære visningsenheten.

CareLink™ Connect-appen skal ikke brukes til å analysere eller endre insulinpumpe- eller CGM-dataene den mottar. Den skal heller ikke brukes til å kontrollere noen av funksjonene til insulinpumpen eller CGM-systemet den er tilkoblet. CareLink™ Connect-appen skal ikke motta informasjon direkte fra insulinpumpen eller CGM-systemet.

Fullstendig produkt- og sikkerhetsinformasjon finner du i brukerhåndboken.

InPen™ er beregnet for bruk av én diabetespasient til selvinjeksjon av ønsket insulindose. Penninjektoren er kompatibel med ampuller med 3,0 ml insulin (E-100) og avtakbare pennåler til engangsbruk (medfølger ikke). Med penninjektoren kan brukeren stille inn ønsket dose fra 0,5 til 30 enheter i trinn på en halv (1/2) enhet.

InPen™-systemet er kontraindisert hos pasienter som ikke oppfyller alle kriterier som er angitt i dokumentasjonen for legemidlet eller medisinen som skal administreres.

Guardian™-appen er beregnet for bruk med Guardian™ 4-systemet. Guardian™ 4-systemet er et sanntidssystem med CGM, som er indisert for behandling av diabetes hos personer fra og med en alder på 7 år. Guardian™ 4-systemet krever ikke kalibrering og erstatter BS-måling med fingerstikk når det skal tas beslutninger knyttet til diabetesbehandlingen. Behandlingsbeslutninger skal tas basert på en kombinasjon av sensorglukoseverdier og trendpiler. Systemet kan følge med på trender i glukosekonsentrasjonen, og det kan bidra til å oppdage hyperglykemi- og hypoglykemihendelser og gjøre det lettere å ta både gjeldende og langsiktige behandlingsbeslutninger.

Systemet er kun beregnet for pasienter og omsorgspersoner som bruker en kompatibel mobil enhet med et kompatibelt operativsystem, og som har tilstrekkelig erfaring til å justere innstillingene for lyd og meldinger på den mobile enheten. Systemet kan kreve forskrivning fra lege.

Vellykket bruk av CGM krever tilstrekkelig syn eller hørsel til at varslene som genereres av Guardian-appen, legges merke til.

Guardian™ Connect-appen er beregnet for bruk med Guardian™ Connect-systemet. Appen er beregnet for pasienter som har en kompatibel mobil enhet for forbrukere. Appen viser sensorglukosedata, og den har også et brukergrensesnitt for sensorkalibrering, for registrering av data som trening og måltider, og for opplasting av informasjon til CareLink™ Personalnettstedet. Den gjør det mulig for brukerne å finne mønstre i glukosekonsentrasjonene og muligens identifisere episoder med lav og høy glukose. Appen sørger for varsler hvis et glukosenivå når, faller under eller stiger over de angitte grensene for sensorglukose.

Kontinuerlig glukosemåling anbefales ikke for personer som ikke er villige eller i stand til å ta minst to målinger med blodsukkermåleren per dag, eller for personer som ikke er villige eller i stand til å holde kontakt med diabetesteamet.

Vellykket bruk av CGM krever tilstrekkelig syn og hørsel til at varslene som genereres av Guardian™ Connect-appen, legges merke til.

Simplera-applikasjonen er ment å brukes med Simplera-systemet™. Simplera-systemet™ er et sensorsystem som er ment for behandling av diabetes hos personer som er 2 år og eldre.

Simplera-systemet™ er designet for å erstatte tradisjonelle blodsukkermålinger i fingeren for behandlingsbeslutninger tilknyttet diabetesbehandling. Beslutninger om behandlingen bør baseres på en kombinasjon av sensorverdier og trendpiler. Systemet registrerer trender i glukosekonsentrasjonen, og hjelper til med å oppdage hyperglykemier og hypoglykemier og hjelper til med kort og langsiktige terapibeslutninger.

Systemet er beregnet for bruk av pasienter og omsorgspersoner som bruker en kompatibel mobilenhet og operativsystem, og som har tilstrekkelig erfaring med å justere lyd- og varslingsinnstillinger på mobilenheten. Systemet krever søknad av spesialist.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke medisinske råd og bør ikke brukes som et alternativ til å snakke med diabetesteamet. Diskuter indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler, mulige uønskede hendelser og ytterligere informasjon med diabetesteamet.