Skip to main content

Personvernerklæring

Les grundig gjennom denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen forklarer deg hvordan vi bruker opplysningene som vi samler inn om deg gjennom dette Medtronic-nettstedet, som drives av Medtronic Norge AS etablert i Norge. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for situasjoner hvor vi har varslet deg om at det gjelder en alternativ personvernerklæring, og den gjelder heller ikke for andre Medtronic-nettsteder, inkludert nettsteder drevet av andre av Medtronics tilknyttede selskaper, inkludert Covidien og Medtronic Minimed. Du bør lese gjennom personvernerklæringen som finnes på andre Medtronic-nettsteder når du besøker disse. Dette nettstedet og denne personvernerklæringen er beregnet for et landsspesifikt publikum.

Vi akter å bruke dine opplysninger på en rettmessig måte og i tråd med dine forventninger og oppfordrer deg til å lese og overveie opplysningene som gis i denne personvernerklæringen for å forvisse deg om at dette er tilfelle.

De opplysningene vi mottar og hvordan vi bruker dem, avhenger av hva du gjør når du besøker nettstedet vårt. Vi samler inn og bruker ikke-personlige opplysninger (opplysninger som ikke identifiserer deg som person) forskjellig fra dine personopplysninger.

Dine personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg spesifikt, slik som:

 • for- og etternavn
 • adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger
 • serienummer for medisinsk utstyr
 • opplysninger om din personlige helse
 • fødselsdato eller alder
 • brukernavn eller profil på sosiale medier
 • interesser og utdannelse
 • IP (Internettprotokoll)-adresse når en slik adresse er tilknyttet en spesifikk bruker

Vi samler inn personopplysninger om våre brukere på to måter:

 1. Når du legger inn personlige opplysninger på enkelte av nettstedets sider. Du kan for eksempel fylle ut et påmeldingsskjema for en viss tjeneste, delta i en spørreundersøkelse eller fylle ut et kontaktskjema.
 2. Bruke automatiserte midler, spesielt gjennom informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er plassert i datamaskinen din av nettsteder som du besøker. Disse brukes i utstrakt grad for å få nettstedene til å fungere, eller fungere mer effektivt, og for å gi informasjon til eierne av nettstedet. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger om informasjonskapsler, klikk her.

Hvordan bruker medtronic personopplysninger?

Vi kan bruke de opplysningene du har delt med oss gjennom dette nettstedet (annet enn sensitive opplysninger, som drøftes særskilt under) til følgende formål:

 • for å svare på dine forespørsler
 • for å yte tjenester eller gi informasjon som du har bedt om
 • for å la deg melde deg på visse produkter eller tjenester, eller øke disses funksjonalitet
 • for å løse og spore statusen til forbruker- og/eller produkt- eller serviceproblemer
 • for å forvalte vårt forhold til deg og forenkle en eventuell oppfølging (f.eks. å lagre relevant informasjon og preferanser i et rimelig tidsrom).
 • for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg (f.eks. hvis du ønsker å bestille produkter eller tjenester fra oss)
 • for å gjøre deg i stand til å delta i våre nettfellesskap, inkludert sosiale medier og blogger
 • for å kontakte deg med informasjon som du kan ha interesse av – se avsnittet under om markedsføring og opplæringsmateriale
 • På andre måter som du samtykker i

Medtronic vil også kunne bruke dine personopplysninger i den grad dette er nødvendig for å innfri følgende legitime formål, så lenge disse er i samsvar med dine rettigheter og forventninger i forhold til personvern:

 • til analyseformål med henblikk på forskning, utvikling og forbedring av programmer, produkter, tjenester og innhold
 • for å anonymisere opplysningene dine ved å fjerne pasientidentifikasjon (navn, e-postadresse, NAV-nummer osv.) slik at de kan brukes til andre formål. I dette tilfellet vil anonymiserte opplysninger ikke lenger identifisere deg og kan behandles som andre upersonlige opplysninger. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger, kan du lese det aktuelle avsnittet under.
 • for å underbygge denne personvernerklæringen og andre regler om bruk av dette nettstedet
 • for å beskytte våre rettigheter eller din eiendom

Medtronic har også juridiske årsaker for å bruke dine personopplysninger:

 • slik det kreves for å beskytte en persons helse, sikkerhet eller velferd og
 • for å overholde lover eller bestemmelser, rettsavgjørelser eller andre juridiske prosesser

Når det kreves i henhold til lovgivningen, vil vi be deg om å slutte deg til eller uttrykkelig samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til et spesielt formål. Hvis for eksempel lovgivningen krever det, vil vi bare sende deg nyhetsbrev hvis du abonnerer på dem.

Hva er sensitive opplysninger?

Enkelte typer personopplysninger er sensitive opplysninger. Sensitive opplysninger er personopplysninger som kommer inn under eller vedrører helsen din (slik som serienummeret til ditt medisinske utstyr eller dato for et implantat), genetiske eller biometriske opplysninger, etnisk opprinnelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualliv eller seksuell legning, politiske holdninger eller fagforeningsmedlemskap.

Vil medtronic behandle sensitive opplysninger forskjellig fra andre personopplysninger?

Medtronic vil kun samle inn og behandle dine sensitive opplysninger:

 • på måter som du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til
 • for å beskytte dine eller en andre personers vitale interesser, i tilfeller hvor ditt uttrykkelige samtykke ikke kan gis eller anmodes om med rimelighet
 • i henhold til gjeldende lovgivning, som omfatter egnede og spesifikke tiltak for å beskytte dine grunnleggende rettigheter og interesser
 • i situasjoner hvor behandlingen er nødvendig av medisinske årsaker, og hvor vi under de foreliggende omstendigheter er pålagt taushetsplikt tilsvarende taushetsplikten til helsepersonell
 • for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav

For eksempel:

 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger direkte fra deg når du gir det til oss frivillig til et spesielt formål (f.eks. når du kontakter oss med et spørsmål eller forslag mht. våre produkter og tjenester).
 • Vi kan også samle inn sensitive opplysninger om pasienter gjennom helsepersonell som vi samarbeider med, for å gi behandling eller teknisk støtte til våre produkter eller tjenester til deg.
 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger slik det kreves av U.S. Food and Drug Administration, europeiske og andre kompetente myndigheter for å sikre sikker og effektiv bruk av våre produkter og tjenester.
 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger om deltakere som har gitt deres uttrykkelige samtykke til å delta i kliniske forsøk, studier eller andre forskningsinitiativer.

Ikke-personlige opplysninger

kke-personlige opplysninger er opplysninger som ikke kan identifisere deg eller knyttes til deg på noen som helst måte. Derfor identifiserer de ikke-personlige opplysningene som vi samler inn gjennom nettstedet ikke deg som en individuell person, og vil ikke bli koblet til deg. Dette kan omfatte informasjon slik som følgende:

 • typen nettleser-programvare du bruker (for eksempel Internet Explorer)
 • navnet på det domenet som du får tilgang til Internett gjennom.
 • Internettadressen til det nettstedet som du koblet deg direkte til nettstedet vårt fra.
 • dato og klokkeslett du fikk tilgang til nettstedet vårt.
 • hvilke sider du besøkte på nettstedet vårt
 • søkeordene du bruker.
 • lenkene du klikker på.

Hvis du besøker nettstedet vårt for å lese eller laste ned informasjon, for eksempel informasjon om en helsetilstand eller om ett av våre produkter, kan vi samle inn visse ikke-personlige opplysninger fra datamaskinen din. Disse opplysningene samles inn fra nettleseren på datamaskinen din. Hvis du bare leser eller ganske enkelt klikker for å laste ned informasjon på nettstedet vårt, samler vi ikke inn og får ikke rede på navnet, e-postadressen, hjemmeadressen eller andre av dine personopplysninger. Hvis du ønsker informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon om brukerne av nettstedet vårt, klikk her.

Hva gjør medtronic med ikke-personlige opplysninger?

Vi søker alltid etter måter for å yte deg bedre service og forbedre våre produkter, tjenester og opplevelsen av nettstedet. Vi vil bruke ikke-personlige opplysninger fra deg til å gjøre dette nettstedet mer nyttig for besøkende. Vi kan også bruke ikke-personlige opplysninger til andre forretningsformål. Vi kan for eksempel bruke ikke-personlige opplysninger eller samle ikke-personlige opplysninger for å:

 • opprette rapporter til intern bruk for å utvikle programmer, produkter, tjenester eller innhold
 • tilpasse eller forbedre den leverte informasjonen eller tjenesten
 • dele eller selge informasjon til tredjeparter
 • flevere informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes, slik som «trafikkstatistikk» og «svarprosenter» til tredjeparter

Medtronic vil kanskje ønske å levere deg opplæringsmateriale eller andre opplysninger om våre produkter og tjenester, samt informasjon om kliniske forsøk eller andres produkter og tjenester som du kan ha interesse av, på grunnlag av de opplysningene du har delt med oss og hva vi har samlet inn gjennom informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker vedrørende din bruk av Medtronic-nettsteder, sosiale medier og blogger. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, og dine valg med hensyn til disse, klikk her.

Vi vil be deg om å gi ditt uttrykkelige samtykke til bruk av dine personopplysninger med henblikk på slik kommunikasjon i henhold til gjeldende lovgivning.

Hvis du på et eller annet tidspunkt bestemmer deg for at du ikke vil motta noe opplærings-, markeds- eller reklamemateriale tilknyttet våre produkter og tjenester eller serviceleverandører, kan du sende oss en e-post i kontaktopplysningene som gis under og angi «OPT-OUT» i e-postens emnefelt. Alternativt kan du bruke prosedyren for fravelging («opt-out») som du finner i relevante e-postmeldinger fra oss.

Legg merke til at hvis du velger å ikke motta reklamemeldinger fra oss, kan vi fremdeles fortsette å sende deg relevant informasjon om andre lovlige formål, slik som forvaltning av en eventuell konto du har hos oss, svar på forespørslene dine, inngåelse av avtaler med deg eller for å gi deg opplysninger som Medtronic er pålagt av lov å gi deg, f.eks. angående tilbakekalling av produkter.

Medtronic vil ikke dele dine personopplysninger samlet inn fra dette nettstedet med en tredjepart bortsett fra som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Som en del av vår normale forretningsdrift kan vi dele enkelte personopplysninger med Medtronics filialer eller tredjepartsselskaper som vi leier inn for å levere tjenester eller funksjoner på våre vegne.

Vi kan for eksempel:

 • bruke forskjellige distributører eller leverandører til forsendelse av produktene dine som du bestiller på nettstedet vårt. I disse tilfellene gir vi distributøren opplysninger for å behandle bestillingen din, slik som navn og postadresse.
 • bruke en tjenesteleverandør for å administrere visse nyhetsbrev eller informasjonsutsendelser du abonnerer på, og gi tilgang til e-postadressen din til dette formålet.
 • bruke en tredjepartsapplikasjon eller -plattform for å la oss administrere og holde overblikk over vår kommunikasjon med deg.
 • bruke våre tilknyttede selskaper til å yte tjenester tilknyttet dine personopplysninger. Vi kan f.eks. lagre opplysningene dine på en beskyttet server som befinner seg på anlegget til vårt tilknyttede selskap i Europa eller i USA. Hvis du ønsker mer informasjon om når vi kan overføre dine opplysninger til andre land, kan du lese det relevante avsnittet under.

Uansett deler vi ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig, og vi vil ikke tillate tredjeparter å oppbevare, utlevere eller bruke dine opplysninger bortsett fra å yte de forespurte tjenestene i tråd med formålene angitt over.

Merk at siden vi er underlagt gjeldende lovgivning, kan vi utlevere dine personopplysninger hvis vi mener at vi må gjøre dette for å overholde lover, bestemmelser, rettsavgjørelser, rettslige begjæringer eller begjæringer fra offentlige myndigheter. Hvis det mot formodning skulle skje at alle eller en del av våre virksomheter kjøpes opp av en tredjepart, vil dine opplysninger bli overført til den nye selskapseieren i den grad det er relevant for den gjeldende virksomheten, og disse vil underlegges tilstrekkelige, etablerte sikkerhetstiltak.

Dessuten vil vi kanskje bruke og utlevere dine personopplysninger til tredjeparter hvis dette kreves for å:

 • iverksette denne personvernerklæringen og andre regler om din bruk av dette nettstedet
 • beskytte våre rettigheter eller eiendom
 • beskytte helse, sikkerhet eller velferd
 • overholde lover eller bestemmelser, rettsavgjørelser eller andre juridiske prosesser
 • granske eller treffe foranstaltninger i tilfelle mistanke om bedrageri eller ulovlige aktiviteter.

Dessuten ber vi deg om å huske på at enkelte områder av nettstedet vårt kan være interaktive og gi deg mulighet til å laste opp opplysninger som andre brukere kan se. Hvis du ikke ønsker at opplysningene skal kunne vises offentlig, må du ikke bruke disse delene av nettstedet.

I enkelte tilfeller kan Medtronic overføre personopplysninger samlet inn på dette nettstedet til våre tilknyttede selskaper eller tredjeparts tjenesteleverandører i andre land, men kun for å fremme de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. I tilfeller hvor personopplysninger overføres fra Europa til andre land, vil vi sørge for at det anvendes sikkerhetsforanstaltninger tilsvarende de som foreligger i europeisk lovgivning om personvern. Hvis du ønsker mer informasjon om sikkerhetsforanstaltningene som er gjennomført av Medtronic, vennligst kontakt oss.

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge dette er nødvendig for å oppfylle de formål som vi har lov til å bruke dem til, slik det angis i denne personvernerklæringen. Hvis du for eksempel forteller oss at du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, vil vi umiddelbart slette e-postadressen din fra mailinglisten vår. Hvis du deltar i et program via nettstedet vårt, vil vi slette de oppgitte personopplysningene som er en del av dette programmet innen en rimelig frist etter avslutningen av programmet (f.eks. vil seks måneder etter avslutning vanligvis bli betraktet som rimelig, med mindre vi har rettslige grunner til å oppbevare noen av opplysningene lenger (f.eks. hvis det er nødvendig for validering eller for å tilfredsstille arkiveringsplikter)).

Denne personvernerklæringen ble sist revidert den 25-05-2018. Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst og uansett grunn. Hvis vi beslutter å gjøre en vesentlig endring i personvernerklæringen vår, vil vi legge inn en merknad om dette på hjemmesiden til nettstedet vårt i et gitt tidsrom etter at endringen er gjort. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen hver gang du besøker nettstedet. Du kan se den forrige versjonen av personvernerklæringenher.

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Enkelte av nettstedene kan drives av Medtronic-filialer, og andre kan drives av tredjeparter. Personvernerklæringen gjelder ikke for andre nettsteder, selv ikke andre Medtronic-nettsteder. Når du forlater dette nettstedet, anbefaler vi derfor at du leser gjennom personvernreglene som gjelder for informasjon som du oppgir på andre nettsteder. Vi oppgir lenkene for å gjøre det enklere for deg, men vi verken undersøker, kontrollerer eller overvåker personvernreglene til nettsteder som drives av andre. Vi er heller ikke ansvarlige for nettsteder som drives av tredjeparter eller dine forretningsforbindelser med dem.

Vi legger vekt på å ivareta barns rett til privatliv på Internett. Vi vil ikke med hensikt samle inn personopplysninger (slik som f.eks. et barns navn eller e-postadresse) fra barn under 16 år uten samtykke fra en person med foreldreansvar. Hvis du tror at vi likevel har samlet inn personopplysninger fra noen under 16 år, vennligst kontakt oss.

Sikkerhet er svært viktig for oss. Vi forstår også at sikkerhet er viktig for deg. Vi bruker industristandardtiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, forringelse eller ødeleggelse. Det finnes imidlertid ikke noe nettsted eller noen e-postoverføring som er 100 % sikker, og vi oppfordrer deg derfor til å være spesielt nøye når du avgjør hvilken informasjon du sender eller ber om via e-post, og å treffe nødvendige forholdsregler som å holde brukernavn og passord konfidensielle.

Du kan når som helst utøve dine rettigheter til å få innsyn i, rette og evt. slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen av personopplysningene dine i henhold til gjeldende lovgivning.

På grunnlag av dine individuelle omstendigheter har du også på ethvert tidspunkt rett til å fremme innsigelse mot bruk eller behandling av personopplysningene dine som vi har basert på våre legitime interesser.

I tilfelle vi behandler personopplysningene dine på en automatisert måte som en del av en tjeneste til deg, eller basert på ditt samtykke, har du også rett til å be om et eksemplar av opplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (også kalt retten til «dataportabilitet»).

Slike forespørsler kan sendes til rs.globalprivacyandsecurityincidenthotline@medtronic.com eller ved å skrive til

Medtronic Norge AS
Postboks 458
N-1327 Lysaker
Norway

Legg merke til at vi kan be deg om å legge fram identitetsbevis (f.eks. en kopi av ID-kort eller pass) før vi kan imøtekomme forespørselen din.

Hvis vi har basert innsamlingen eller bruken vår av personopplysningene dine på ditt samtykke, har du også rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, på samme måte som da det ble gitt, eller ved å sende en forespørsel på måten angitt over.

Du kan også når som helst, uten omkostninger og uten å måtte oppgi noen grunn avmelde deg fra direkte salgskampanjer og -forespørsler slik at du ikke lenger mottar noe reklamemateriale slik det beskrives over.

I tilfelle du ikke er tilfreds med vår håndtering av forespørselen din, kan du kontakte oss/vår personvernansvarlige på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com eller den gjeldende databeskyttelsesmyndigheten. Du kan også se: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss via nettstedet vårt eller via kontaktopplysningene som er oppført i avsnittet Dine rettigheter over.