Skip to main content
Smart MDI System

Smartpenn systemBli sikrere på insulindoseringen 

Smart MDI System

Hva er et smartpenn-system?

Smartpenn-systemet kombinerer vår nyeste sensor Simplera™ med insulinpennen InPen™.

InPen™ hjelper deg med å logge insulindoser og gir deg doseanbefalinger og varsler om manglende insulindoser.

Simplera™-sensoren hjelper deg til å være i forkant av lave og høye verdier ved å sørge for glukosemålinger, trender og varsler i sanntid – uten fingerstikk .

Smart MDI System

Smartpenn-systemet reduserer behovet for å sjekke dine glukoseverdier , samt logge og beregne doser. Ved å registrere både insulin- og glukosedata sørger systemet for personlig tilpasset doseveiledning i sanntid slik at du kan ta nøyaktig den dosen du har behov for.

Komponentene i smartpenn-systemet

Simplera™ CGM

Komponentene i smartpenn-systemet

Simplera™-sensoren

Simplera™-sensoren gir deg tilgang til glukoseverdier på din mobiltelefon. Simplera™-sensoren forutser og registrerer dine verdier automatisk hvert 5. minutt gjennom hele døgnet, uten behov for fingerstikk . Simplera™- sensoren kan brukes i opptil sju dager, og den er enkel å føre inn.

InPen™ Smart*

Komponentene i smartpenn-systemet

InPen™ smart insulinpenn

InPen™ registrerer dine insulindoser automatisk  og gir deg påminnelser ved manglende insulindoser.

InPen app

Komponentene i smartpenn-systemet

InPen™-appen

I InPen™-appen ser du:

 • Din glukoseverdi og kurve fra Simplera™-sensoren
 • Dine insulindoser (klokkeslett og mengde)
 • Aktivt insulin i kroppen

Appen har en dosekalkulator med dine personlige innstillinger som du mottar fra helsepersonell. Du taster kun inn mengden karbohydrater du skal spise. Dosekalkulatoren tar din nåværende glukoseverdi og eventuelt aktivt insulin med i beregningen.

Appen gir deg påminnelser i tilfelle du glemmer å sette insulin til måltider eller når du har behov for en korrigeringsdose.

Vit før du blir lav eller høy med sensorglukoseverdier, trender og varsler.

1

Hjelper forebygge høye, varsler om du går høyt.

2

Hjelper forebygge lave, varsler om du går lavt.

17:00 12:00 Måltid 1 6.5 mmol/L 2 5.2 mmol/L
12:00 17:00 Måltid 6.5 mmol/L 5.2 mmol/L 1 2
Glukosenivåer mmol/l
Forvarsler
Boluskalkulator
Bolus insulin
Aktivt insulin
Glukosenivåer mmol/l
Forvarsler
Boluskalkulator
Bolus insulin
Aktivt insulin

Vanlige spørsmål

 • Simplera™ er et system for kontinuerlig glukosemåling i forbindelse med diabetesbehandling hos personer fra og med 2 år.
 • InPen™ er beregnet for bruk til selvinjeksjon av ønsket insulindose. For pasienter som ikke selv tar hånd om diabetesbehandlingen, skal bruken av InPen™ alltid være under tilsyn av en omsorgsperson.

Simplera™ er en helt ny sensor med tilhørende oppgradert app.

 • Simplera™ kan føres inn raskt og enkelt.
 • Det er ikke nødvendig med fikseringstape for å holde sensoren på plass.

For øyeblikket er InPen™ kompatibel med Lilly Humalog®, Lilly Lyumjev®, Novo Nordisk NovoRapid®, Novo Nordisk Fiasp® og Novo Nordisk Insulin Aspart, 3 ml ampuller (300 enheter).

Fargeutvalget varierer fra region til region. Før øyeblikket er følgende farger tilgjengelige i Europa:

 • Blå InPen™ kompatibel med Novo Nordisk-insulinampuller
 • Grå InPen™ kompatibel med Lilly-insulinampuller

Simplera™- og InPen™-appene er kompatible med en lang rekke Apple®- og Android™- enheter. Du finner oppdatert kompatibilitetsinformasjon her på netstedet vårt. Vi anbefaler å sjekke kompatibiliteten og slå av automatisk oppdatering av operativsystemet for å sikre en best mulig brukeropplevelse.

InPen™ er en smart  insulinpenn som bruker Bluetooth®-teknologi via en brukervennlig app for å gjøre det letere å administrere korreksjons- og måltidsdoser.

Ved bruk av smartpenn-systemet kan du se sensor-data fra Simplera™-sensoren i sanntid ved å koble appen til CareLink™ Personal-kontoen din.

Diabetesteamet eller Medtronic-representanten kan gi deg opplæring i bruk av smartpennsystemet.

Ja, flere InPen™-enheter kan synkroniseres med én appkonto.

Ampuller er ikke inkludert med InPen™. Diabetesteamet vil forskrive det du trenger til diabetesbehandlingen.

Referanser

 • * Doseanbefaling beregnet i henhold til diabetesteamets opprinnelige innstillinger og brukernes estimerte karbohydrater.
 • ǁ Bruk en blodsukkermåler til å ta beslutninger knytet til diabetesbehandlingen hvis CGMmålingene ikke samsvarer med sensorglukosen eller forventningene. Se brukerhåndboken for systemet.
 • ^ Takket være glukosevarsler og doseanbefalinger beregnet i henhold til diabetesteamets opprinnelige innstillinger.
 • ^^ En smart insulinpenn kobles til en mobilapp som sørger for beregning av doser, påminnelser og integrering med CGM -systemet. Se bruksanvisningen.
 • § Noe brukerinteraksjon er nødvendig.
 • * Doseanbefaling beregnet i henhold til diabetesteamets opprinnelige innstillinger og brukernes estimerte karbohydrater.
 • ǁ Bruk en blodsukkermåler til å ta beslutninger knytet til diabetesbehandlingen hvis CGMmålingene ikke samsvarer med sensorglukosen eller forventningene. Se brukerhåndboken for systemet.
 • ^ Takket være glukosevarsler og doseanbefalinger beregnet i henhold til diabetesteamets opprinnelige innstillinger.
 • ^^ En smart insulinpenn kobles til en mobilapp som sørger for beregning av doser, påminnelser og integrering med CGM -systemet. Se bruksanvisningen.
 • § Noe brukerinteraksjon er nødvendig.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke medisinske råd og bør ikke brukes som et alternativ til å snakke med diabetesteamet. Diskuter indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler, mulige uønskede hendelser og ytterligere informasjon med diabetesteamet.

NO-CGM-2300005©2023 Medtronic. Alle rettigheter forbeholdt Medtronic. Medtroniclogoen og Further Together er varemerker for Medtronic. Tredjeparters merker er varemerker som tilhører de respektive eierne. Alle andre merker er varemerker som tilhører et Medtronic-selskap.