Skip to main content

MiniMed™ 640G-Systeem
Waarschuwingen en alarmen

A

Alarmen MiniMed 640G

Reden

Als er een alarmmelding gegeven wordt, is er iets gedetecteerd dat de insulinetoediening blokkeert. U ontvangt geen insuline. Het is belangrijk dat u bij een alarm het probleem meteen oplost. Voorbeelden van alarmen: Verstopping of Vervang batterij nu.

Action

Wanneer een alarm optreedt:

Meldingslampje

Het rode lampje op de insulinepomp knippert twee keer, gevolgd door een pauze en knippert vervolgens nog twee keer gevolgd door een pauze. Het lampje blijft zo knipperen totdat het alarm is opgeheven. Het knipperpatroon wordt hier getoond:

Meldingslampje
Meldingslampje

Audio

Afhankelijk van je Audio-instellingen, geeft de insulinepomp herhaaldelijk een waarschuwingssignaal, voortdurende drie-puls-trillingen, of allebei.

Scherm

De insulinepomp toont een melding met een rood pictogram en instructies over te ondernemen acties.

Om de waarschuwing te wissen:

  1. Lees de tekst op het scherm om het alarm te begrijpen en welke stappen ondernomen dienen te worden.
  2. Druk op Druk op  .
  3. Druk op  Druk op .

Scherm

Indien u niet reageert op een alarm, wordt het geluid / trilalarm elke minuut gedurende 10 minuten herhaald. Na 10 minuten start een alarmsirene.

BELANGRIJK

i Het is belangrijk dat u in staat bent een alarmmelding kunt oplossen voor een Verstopping

Dit alarm betekent dat de insuline niet door de canula of katheter kan stromen. Als dit alarm zich voordoet, controleer je of je infusieset los is geraakt of dat er knik in de slang zit.

  • Als je geen probleem kunt vaststellen en je het reservoir en de infusieset niet onmiddellijk kunt vervangen, kun je ervoor kiezen om Basaal hervatten te hervatten. Als er zich wederom een alarm voor Verstopping voordoet, volg dan de stappen op het scherm. Selecteer Terugdraaien en vervang het reservoir en de infusieset.
  • Als u een probleem vaststelt of als uw insulinereservoir leeg is, volg dan de stappen op het scherm. Selecteer Terugdraaien om het reservoir en de infusieset te vervangen.

W

Waarschuwingen MiniMed 640G

Reden

Een waarschuwing attendeert u op een situatie die mogelijk uw aandacht vraagt. Als er zich een waarschuwing voordoet, dien je te controleren wat je insulinepomp je meldt. Voorbeelden van waarschuwingen: Laag reservoir of Zwakke batterij.

Action

Meldingslampje:

Het rode lampje op de insulinepomp knippert één keer, gevolgd door een pauze en knippert vervolgens nog een keer gevolgd door een pauze. Het lampje blijft zo knipperen totdat het alarm is opgeheven. Het knipperpatroon wordt hier getoond:

Meldingslampje

Meldingslampje

Audio

Afhankelijk van je Audio-instellingen, geeft de insulinepomp herhaaldelijk een waarschuwingssignaal, voortdurende twee-puls-trillingen, of allebei.

Scherm

De insulinepomp toont een melding met een geel pictogram en instructies over te ondernemen acties. Om de waarschuwing te wissen:

  1. Lees de tekst op het scherm om de waarschuwing te begrijpen en welke stappen ondernomen dienen te worden.
  2. Druk op Druk op.
  3. Druk op Druk op.

Scherm

Als u niet reageert op een waarschuwing, herhaalt het audio-/trilsignalenpatroon zich elke vijf minuten totdat de waarschuwing gewist is.

Heeft u nog vragen?

U leest hier meer over onze meestgestelde vragen

Ga naar het Helpcentrum

Neem contact met ons op

Ga naar de contactpagina