Skip to main content
Alarmen en meldingen

Waarschuwingen MiniMed™ 640G

Reden

Een waarschuwing attendeert u op een situatie die mogelijk uw aandacht vraagt. Als er zich een waarschuwing voordoet, dien je te controleren wat je insulinepomp je meldt. Voorbeelden van waarschuwingen: Laag reservoir of Zwakke batterij.

Action

Meldingslampje:

Het rode lampje op de insulinepomp knippert één keer, gevolgd door een pauze en knippert vervolgens nog een keer gevolgd door een pauze. Het lampje blijft zo knipperen totdat het alarm is opgeheven. Het knipperpatroon wordt hier getoond:

Meldingslampje

Meldingslampje

Audio

Afhankelijk van je Audio-instellingen, geeft de insulinepomp herhaaldelijk een waarschuwingssignaal, voortdurende twee-puls-trillingen, of allebei.

Scherm

De insulinepomp toont een melding met een geel pictogram en instructies over te ondernemen acties. Om de waarschuwing te wissen:

  1. Lees de tekst op het scherm om de waarschuwing te begrijpen en welke stappen ondernomen dienen te worden.
  2. Druk op Druk op.
  3. Druk op Druk op.

Scherm

Als u niet reageert op een waarschuwing, herhaalt het audio-/trilsignalenpatroon zich elke vijf minuten totdat de waarschuwing gewist is.

Heeft u het antwoord niet gevonden?

Neem contact met ons op

Ga naar de pagina Contact