Skip to main content
Alarmen en meldingen

Wat moet ik doen bij "verstoppingsalarm"?

Verklaring:

De pomp heeft een blokkering van de basaal- of bolusinsulinetoediening waargenomen.

Volg onderstaande stappen:

  • Controleer BG en ketonen. Zo nodig een insuline- injectie toedienen.
  • Infusieset en reservoir verwijderen.
  • Selecteer Terugdraaien om de procedure te starten met een nieuwe infusieset en nieuw reservoir.

Als het alarm optreedt tijdens de toediening van een bolus:

  • Controleer in het Daghistorie- scherm hoeveel bolusinsuline al is toegediend voordat het pompalarm optrad.
  • Overweeg toediening van resterende bolusdosis als geen bolusinsuline via injectie is toegediend.

Waarschuwing:

Maak gedurende enige tijd (te bepalen door een zorgprofessional) na het toedienen van een handmatige injectie met een insulinespuit of -pen geen gebruik van de Smart‐ Guard-functie. Handmatige injecties worden niet meegerekend in de SmartGuard-functie. Daarom kan de SmartGuard-functie te veel insuline toedienen. Te veel insuline kan hypoglykemie veroorzaken. Vraag een zorgprofessional hoelang na een handmatige insuline-injectie u de SmartGuard-functie kunt hervatten.

Heeft u het antwoord niet gevonden?

Neem contact met ons op

Ga naar de pagina Contact