Skip to main content

CONTINUE GLUCOSEMONITORING

Continue Glucosemonitoring (CGM) geeft een compleet beeld met lage en hoge waarden die HbA1c- en vingerprikmetingen alleen niet altijd kunnen vaststellen.

MiniMedTM 640G Insulin Pump System

Er zijn verschillende sensoren op de markt: flash glucosemonitoring (FGM) en Continu Glucose Monitoring (CGM). Met FGM krijgt u momentopname te zien wanneer u de sensor scant. Bij CGM meet u ieder 5 minuten uw waarden.

Als u de CGM-functie van uw pomp gebruikt, stuurt de sensor uw waarden iedere 5 minuten naar de pomp en past de pomp de insulinetoediening aan. Deze regelmatige updates geven een duidelijk overzicht in uw glucosewaarden en maken u minder afhankelijk van vingerprikmetingen*. U hoeft alleen maar om de 6 tot 7 dagen de glucosesensor te vervangen. HetMiniMed 780G-systeem maakt gebruik van CGM.

Continuous Glucose Monitoring (CGM)

Ook als u pentherapie heeft, kunt u gebruik maken van CGM van Medtronic. Het GuardianTMConnect-CGM-systeem  zorgt ervoor dat u 10-60 minuten van tevoren weet dat er een hypo of hyper aankomt. Met het systeem heeft u minder pieken en dalen in uw waarden, doordat u tijdig kan ingrijpen door iets te eten of insuline toe te dienen. Bespreek de mogelijkheden met uw zorgverlener.

Continuous Glucose Monitoring (CGM)

HET BEWIJS

De voordelen van CGM ten opzichte van traditionele glucosemetingen zoals vingerprik- en HbA1c-tests zijn goed gedocumenteerd. Enkele bevindingen uit onderzoeken zijn:

  • Met CGM worden vier keer vaker ernstige hypo's of hypers vastgesteld in vergelijking met vingerprikmetingen1
  • CGM kan de HbA1c-waarde aanzienlijk verlagen en het is bewezen dat HbA1c-waarden met tot wel 1% gereduceerd worden ten opzichte van alleen vingerprikmetingen2
  • In diverse gepubliceerde studies is CGM nauwkeurig gebleken. Hierdoor kunt u therapie-aanpassingen doorvoeren op basis van betrouwbare gegevens

De anekdotes en echte verhalen van mensen die CGM gebruiken zijn overweldigend en omvatten het volgende:

  • Ouders die kunnen ontspannen, omdat ze hun kind 's nachts niet langer hoeven te controleren
  • Sportfanaten en studenten die zich kunnen focussen op het leveren van prestaties of het afleggen van examens zonder zich zorgen te hoeven maken
  • Mensen met een drukke baan die onbezorgd kunnen werken en hun dagelijkse activiteiten naar wens en zonder angst kunnen uitvoeren
  • Vrouwen die zwanger zijn of erover denken zwanger te worden

CGM heeft mensen inzichten verschaft die ze nog nooit eerder hadden. Door de richtlijnen voor pomptherapie, opgesteld door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), wordt CGM met de dag toegankelijker. Bekijk deze richtlijnen, zodat u deze volledig kunt bespreken met uw zorgverlener.

  1. Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034
  2. Raccah D, Sulmont V, Resnik Y, et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250

*Deze gegevens zijn bedoeld als aanvulling op, niet ter vervanging van, de met een standaard glucosemeter voor thuisgebruik verkregen bloedglucose-informatie. Vingerprikmetingen zijn vereist bij het aanpassen van insulinetoediening en voor de kalibratie van de glucosesensor. Deze grenswaarden zijn niet bedoeld voor directe aanpassingen van de therapie, maar geven aan dat ter controle van de glucosespiegel een bloedglucosemeting moet worden uitgevoerd. Therapie-aanpassingen dienen altijd te worden gebaseerd op metingen die zijn verkregen met behulp van een bloedglucosemeter voor thuisgebruik, niet op de CGM-systeemwaarden.

**Interne gegevens opgeslagen; Medtronic Minimed, Inc

HET
MINIMEDTM 780G SYSTEEM

Knallende hoofdpijn en moe van schommelingen? Houd uw waarden stabieler en voel u beter met het MiniMed™ 780G-systeem.

CGM Insulin Pump

ZEKER WETEN
BLIJF UW PIEKEN & DALEN VOOR
GUARDIAN™ CONNECT

Het Continue Glucosemonitoring (CGM) systeem voor mensen die meerdere keren per dag insuline spuiten.

CGM Infusion