Skip to main content
Smartguard MiniMed 700 serie

Hoe kan ik de SmartGuard™-functie (her)-activeren?

Wanneer u de SmartGuard-functie heeft verlaten, geeft de pomp in het beginscherm aan welke acties u moet nemen.

In de Manuele modus kunt u het gebruik van de SmartGuard-functie hervatten als wordt voldaan aan alle vereisten in de SmartGuard-checklist.

Onder de volgende voorwaarden kan de SmartGuard-functie worden hervat:

  • De SmartGuard-functie is ingeschakeld.
  • De sensor levert SG-meetwaarden.
  • Er wordt geen bolus toegediend.
  • Er is geen tijdelijke basale snelheid actief.
  • De opwarmperiode van 48 uur is voltooid.
  • De SmartGuard-functie is niet bezig met een opwarmperiode van vijf uur.
  • Er is een nieuwe BG-meetwaarde ingevoerd.

Heeft u het antwoord niet gevonden?

Neem contact met ons op

Ga naar de pagina Contact