Skip to main content
MiniMed™ 780G system

MiniMed™ 780G-systemet Justerer insulintilførsel automatisk  og korrigerer glukosenivåer hvert femte minutt hele døgnet uten kalibrering 

MiniMed™ 780G System Apple Watch

MiniMed™ 780G-systemet med Guardian™ 4-sensor

Vårt mest avansere insulinpumpesystem. Selvjusterende insulinpumpe med autokorreksjoner. 

Nyhet! Nå kompatibel med Apple® Watch.

Automatically  adjusts insulin delivery and corrects glucose levels every 5 minutes, 24/7
with no
finger pricks 

Kan hjelpe deg med å oppnå målet for tiden i området på >70 % og målet for HbA1c 7.0%1, 3, 4, 8

Anbefalt

99 % av personer som tidligere tok flere injeksjoner daglig med FGM/CGM-behandling, var enige i at MiniMed™ 780G-insulinpumpesystemet var bedre5.

Ingen kalibrering 

90 % færre injeksjoner sammenlignet med MDI 

Lær mer om
MiniMed™ 780G-systemet

Lær mer

Referanser

 1. Carlson AL, et al. Poster # 97 at the 80th International Conference of the American Diabetes Association, June 2020, Chicago/Virtual.
 2. Collyns OJ, et al. Diabetes Care. 2021;44(4):969-975.
 3. Medtronic-data i arkiv: MiniMed™ 780G-data lastet opp frivillig av 4120 brukere i EMEA til CareLink™ Personal, fra 27. august 2020 til 3. mars 2021.
 4. Battelino T, et al. Diabetes Care 2019; 42(8): 1593-1603.
 5. Medtronic-data i arkiv: Undersøkelse med MiniMed™ 780G-brukere utført i april til mai 2021 i Storbritannia, Sverige, Italia, Nederland og Belgia. Stikkprøveomfang = 789.
 6. Medtronic-data i arkiv. MRM 17430 MiniMed™ Mio™ Advance-påstander fra testing av menneskelige faktorer.
 7. Medtronic-data i arkiv. Sammenligning av bruksanvisning kontra MiniMed Quick Set.
 8. ADA-retningslinjer for A1C < 7,0 www.Diabetes.org
 9. Medtronic-data i arkiv: Sentral studie (alder 14–75). N = 157. 16 institusjoner i USA; 2020.
 10. Medtronic-data i arkiv: Spørreundersøkelse av helsepersonell etter virtuelle lanseringsarrangementer utført i september til desember 2020 i Storbritannia, Sør-Afrika, Hellas, Norge, Polen, Sverige og Belgia. Stikkprøveomfang = 558 helsepersonell.
 11. Zhang G, et al. 986-P - Assessment of adhesive patches for an extended wear infusion set. 80th ADA International Conference, June 2020.
 12. Ilany J, et al. Abstract 416 - Clinical study of a new extended wear infusion set design. 13th ATTD International Conference. February 2020.
 • 1.Carlson AL, et al. Poster # 97 at the 80th International Conference of the American Diabetes Association, June 2020, Chicago/Virtual.
 • 2.Collyns OJ, et al. Diabetes Care. 2021;44(4):969-975.
 • 3.Medtronic-data i arkiv: MiniMed™ 780G-data lastet opp frivillig av 4120 brukere i EMEA til CareLink™ Personal, fra 27. august 2020 til 3. mars 2021.
 • 4.Battelino T, et al. Diabetes Care 2019; 42(8): 1593-1603.
 • 5.Medtronic-data i arkiv: Undersøkelse med MiniMed™ 780G-brukere utført i april til mai 2021 i Storbritannia, Sverige, Italia, Nederland og Belgia. Stikkprøveomfang = 789.
 • 6.Medtronic-data i arkiv. MRM 17430 MiniMed™ Mio™ Advance-påstander fra testing av menneskelige faktorer.
 • 7.Medtronic-data i arkiv. Sammenligning av bruksanvisning kontra MiniMed Quick Set.
 • 9.Medtronic-data i arkiv: Sentral studie (alder 14–75). N = 157. 16 institusjoner i USA; 2020.
 • 10.Medtronic-data i arkiv: Spørreundersøkelse av helsepersonell etter virtuelle lanseringsarrangementer utført i september til desember 2020 i Storbritannia, Sør-Afrika, Hellas, Norge, Polen, Sverige og Belgia. Stikkprøveomfang = 558 helsepersonell.
 • 11.Zhang G, et al. 986-P - Assessment of adhesive patches for an extended wear infusion set. 80th ADA International Conference, June 2020.
 • 12.Ilany J, et al. Abstract 416 - Clinical study of a new extended wear infusion set design. 13th ATTD International Conference. February 2020.
 • 1.Carlson AL, et al. Poster # 97 at the 80th International Conference of the American Diabetes Association, June 2020, Chicago/Virtual.
 • 3.Medtronic-data i arkiv: MiniMed™ 780G-data lastet opp frivillig av 4120 brukere i EMEA til CareLink™ Personal, fra 27. august 2020 til 3. mars 2021.
 • 4.Battelino T, et al. Diabetes Care 2019; 42(8): 1593-1603.
 • 8.ADA-retningslinjer for A1C < 7,0 www.Diabetes.org
 • 3.Medtronic-data i arkiv: MiniMed™ 780G-data lastet opp frivillig av 4120 brukere i EMEA til CareLink™ Personal, fra 27. august 2020 til 3. mars 2021.
 • 4.Battelino T, et al. Diabetes Care 2019; 42(8): 1593-1603.
 • 8.ADA-retningslinjer for A1C < 7,0 www.Diabetes.org
 • 1.Carlson AL, et al. Poster # 97 at the 80th International Conference of the American Diabetes Association, June 2020, Chicago/Virtual.
 • 2.Collyns OJ, et al. Diabetes Care. 2021;44(4):969-975.
 • 3.Medtronic-data i arkiv: MiniMed™ 780G-data lastet opp frivillig av 4120 brukere i EMEA til CareLink™ Personal, fra 27. august 2020 til 3. mars 2021.
 • 6.Medtronic-data i arkiv. MRM 17430 MiniMed™ Mio™ Advance-påstander fra testing av menneskelige faktorer.
 • 7.Medtronic-data i arkiv. Sammenligning av bruksanvisning kontra MiniMed Quick Set.
 • 1.Carlson AL, et al. Poster # 97 at the 80th International Conference of the American Diabetes Association, June 2020, Chicago/Virtual.
 • 2.Collyns OJ, et al. Diabetes Care. 2021;44(4):969-975.

Sammenlignet med MiniMed™ 670G-systemet.
Se bruksanvisningen, SmartGuard™. Brukerinteraksjon kreves. Pumpen er godkjent for voksne og barn over 7 år.

*Se bruksanvisning – SmartGuard™-funksjonen. Noe brukerinteraksjon er nødvendig.

**Data fra glukosehåndteringsindikator (GMI) fra CGM-verdier ble brukt til å estimere HbA1c. Beregnet ved hjelp av JAEB https://www.jaeb.org/gmi/.

***Sammenlignet med MiniMed™ 670G-systemet.

Det er behov for en blodsukkerverdi (BS-verdi) når SmartGuard™-funksjonen brukes. Hvis glukosevarsler og CGM-verdier ikke samsvarer med symptomene dine, må du bruke en BS-måler når det skal tas beslutninger om diabetesbehandlingen. Hvis garantien på senderen ikke er utløpt innen lanseringen, vurderer vi oppgraderinger via en annen kanal

†††Pumpen er vanntett på produksjonstidspunktet og når reservoaret og slangen er riktig satt inn.

#Flere daglige injeksjoner (3 boluser og 1 basal insulin per dag) betyr 28 injeksjoner per uke sammenlignet med ett slangesettbytte hver annen eller tredje dag.

##Sammenlignet med SAP+PLGM eller pre-AHCL-initiering.

*Se bruksanvisning – SmartGuard™-funksjonen. Noe brukerinteraksjon er nødvendig.
Det er behov for en blodsukkerverdi (BS-verdi) når SmartGuard™-funksjonen brukes. Hvis glukosevarsler og CGM-verdier ikke samsvarer med symptomene dine, må du bruke en BS-måler når det skal tas beslutninger om diabetesbehandlingen. Hvis garantien på senderen ikke er utløpt innen lanseringen, vurderer vi oppgraderinger via en annen kanal

Informasjonen her er ikke medisinske råd og bør ikke brukes som et alternativ til å snakke med legen din. Diskuter indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler, potensielle bivirkninger og ytterligere informasjon med helsepersonell.

UC2022120335 EE ©2020 Medtronic. Alle rettigheter forbeholdt Medtronic. Medtronic-logoen og Further, Together er varemerker for Medtronic. Tredjeparters merker er varemerker som tilhører de respektive eierne. Alle andre merker er varemerker som tilhører et Medtronic-selskap. ACCU-CHEK OG ACCU-CHEK GUIDE LINK er varemerker for Roche Diabetes Care. DreaMed Diabetes er et varemerke for DreaMed Diabetes. Ltd. MiniMed™ 780G-systemalgoritmen inkluderer teknologi utviklet av DreaMed Diabetes. Den rettmessige produsenten av MiniMed™ Mio™ Advance-slangesett er Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted. 4320 Lejre, Danmark.