Skip to main content

MiniMed™ 670G
Varsler og alarmer

Velg insulinpumpen din nedenfor:

H

HÅNDTERE VARSELET ELLER ALARMEN

ÅRSAK

Varsel:

lyd-/vibrasjonsmønster gjentas hvert 5. minutt eller hvert 15. minutt (avhengig av varselet) til varselet er fjernet.

 

Alarm:

lyd-/vibrasjonsmønster gjentas hvert minutt i 10 minutter hvis alarmen ikke er fjernet. Etter 10 minutter starter en sirenelyd.

TILTAK
  1. Les teksten på skjermen for å forstå varselet eller alarmen og trinnene som skal tas.
  2. Trykk
  3. Trykk .

Eksempel på alarm:

VIKTIG

Det er viktig at du kan håndtere en Tilførsel blokkert-alarm. Denne alarmen betyr at insulin ikke kommer gjennom slangen eller kanylen.

Hvis denne alarmen oppstår, kontroller blodsukkeret og sjekk for å se om slangesettet har løsnet eller slangen er bøyd.

  • Hvis du ikke oppdager noe problem og ikke kan bytte reservoaret og slangesettet med en gang, kan du velge Gjenoppta basal. Hvis en Tilførsel blokkert-alarm oppstår på nytt, følg trinnene på skjermen. Velg Reverser og bytt reservoaret og slangesettet ditt.
  • Hvis du oppdager et problem eller hvis reservoaret er tomt for insulin, følg trinnene på skjermen. Velg Reverser for å bytte reservoaret og slangesettet.

Du kan ringe Medtronic kundestøtte hvis du har spørsmål om pumpen, varsler eller alarmer.

N

NÅR ET ALARM OPPSTÅR

ÅRSAK

Når det oppstår en alarm, har det blitt oppdaget noe som hindrer insulin fra å bli tilført. Du får ikke insulin. Det er viktig at du håndterer en alarm med én gang. Eksempler på alarmer er Tilførsel blokkert og Bytt batteriet nå.

TILTAK

Varsel lampe

Den røde lampen på pumpen blinker to ganger etterfulgt av en pause, og deretter blinker den to ganger igjen etterfulgt av en pause. Denne sekvensen fortsetter til alarmen er fjernet.

Det blinkende mønsteret blir vist her:

Lyd

Avhengig av innstillinger for lyd, avgir pumpen en gjentatt alarmtone, en kontinuerlig vibrasjon med tre pulser eller begge deler

Skjerm

Pumpen vil vise en melding med et rødt symbol og instruksjoner om hva du skal gjøre.

NÅR ET VARSEL OPPSTÅR

ÅRSAK

Et varsel gjør deg klar over en situasjon som kanskje krever din oppmerksomhet. Når det oppstår varsler, må du sjekke og se hva pumpen forteller deg. Eksempler på varsler inkluderer Lite i reservoar eller Svakt batteri.

TILTAK

Varsel lampe

Den røde lampen på pumpen vil blinke én gang etterfulgt av en pause, og deretter blinke på nytt etterfulgt av en pause. Denne sekvensen fortsetter til varselet er fjernet.

Det blinkende mønsteret blir vist her:

Lyd

Avhengig av innstillinger for lyd, avgir pumpen en gjentatt varslingstone, en kontinuerlig vibrasjon med to pulser eller begge deler.

Skjerm

Pumpen vil vise en melding med et gult symbol og instruksjoner om hva du skal gjøre.