Skip to main content

MiniMed™ 640G
Varsler og alarmer

Velg insulinpumpen din nedenfor:

A

Alarm MiniMed 640G

ÅRSAK

Når det utløses en alarm, har pumpen oppdaget noe som forhindrer tilførsel av insulin. Du får altså ikke insulin. Det er viktig at en alarm følges opp umiddelbart. Eksempler på alarmer kan være Tilførsel blokkert og Bytt batteriet nå.

Når det utløses en alarm:

Varsellampe

Den røde lampen på pumpen blinker to ganger, etterfulgt av en pause, og blinker deretter to ganger til, etterfulgt av en pause. Denne sekvensen fortsetter til varslet slettes. Blinkemønsteret vises her:

Lyd

Avhengig av lydvalginnstillingene avgir pumpen en repeterende varsellyd, et kontinuerlig vibrasjonsmønster med tre pulser, eller begge deler.

Skjerm

Det vises en varsling som består av et rødt symbol og instruksjoner om hva du skal gjøre.

Slik følger du opp og sletter alarmen:

  1. Les teksten på skjermen for å forstå alarmen og finne ut hva du skal gjøre.
  2. Trykk på   .
  3. Trykk på   .

Hvis du ikke reagerer på en alarm, gjentas alarmlyden/vibrasjonsmønsteret hvert minutt i 10 minutter. Etter 10 minutter går alarmen over til sirenelyd.

TILTAK

VIKTIG!

Det er viktig at du vet hvordan du følger opp en Insulintilførsel blokkert-alarm. 

Denne alarmen forteller at insulinet ikke kommer gjennom slangen eller kanylen. Hvis denne alarmen utløses, må du kontrollere om slangesettet har løsnet eller om det er knekk på slangen.

  • Hvis alt ser ut til å være i orden og du ikke har mulighet til å bytte reservoar og slangesett umiddelbart, kan du velge Gjenoppta basal. Hvis alarmen Tilførsel blokkert utløses igjen, følger du instruksjonene på skjermen. Velg Reverser, og bytt reservoaret og slangesettet. 
     
  • Hvis du finner et problem, eller hvis reservoaret har gått tomt for insulin, følger du instruksjonene på skjermen. Velg Reverser, og bytt reservoaret og slangesettet.

V

Varsler MiniMed 640G

ÅRSAK

Et varsel gjør deg oppmerksom på en situasjon som du kanskje må følge opp. Når det utløses et varsel, må du se etter hva pumpen forteller deg. Eksempler på varsler kan være Lite i reservoar eller Svakt batteri.


Når det utløses et varsel:

Varsellampe:

Den røde lampen på pumpen blinker én gang, etterfulgt av en pause, og blinker deretter én gang til, etterfulgt av en pause. Denne sekvensen fortsetter til varslet slettes. Blinkemønsteret vises her:
 

Lyd

Avhengig av lydvalginnstillingene avgir pumpen en repeterende varsellyd, et kontinuerlig vibrasjonsmønster med to pulser, eller begge deler.


Skjerm

Det vises en varsling som består av et gult symbol og instruksjoner om hva du skal gjøre.

Slik følger du opp og sletter varslet: 

  1. Les teksten på skjermen for å forstå varslet og finne ut hva du skal gjøre.
  2. Trykk på.
  3. Trykk på.

Hvis du ikke reagerer på et varsel, gjentas alarmlyden/vibrasjonsmønsteret hvert femte minutt til varselet slettes.

TILTAK