Skip to main content
Guardian™ 4 SMART CGM System

Vær i forkant av lave eller høye verdier ved hjelp av CGM

Guardian™ 4 SMART CGM System

Guardian™ 4 – sensoren

Uten kalibrering 

 

Hva er CGM?

CGM står for kontinuerlig glukosemåling. Den viser glukosenivåene 24/7, oppdatert hvert femte minutt. Verdiene kommer fra en liten sensor som festes i magen (voksne) eller armen (voksne og barn). Sensoren festes ved hjelp av en serter. Sensoren måler glukosen i vevsvæsken.

Hva er fordelen med CGM?

En blodsukkermåling er et øyeblikksbilde, mens du med CGM får et større overblikk over trendene dine.

CGM kan gi verdifull informasjon på avgjørende tidspunkt, f.eks før og etter trening, før du skal kjøre bil, før en eksamen og om nettene.

Komponentene i Guardian™ 4-systemet

Sensor

Sjekker vevsglukose hvert femte minutt. Kan sitte på opptil 7 døgn. Ingen kalibrering 

Sender

Kobler seg til kompatibel telefon via Bluetooth®. Kan lades opp. Varer opp til et år.

Er CGM for meg?

 • Har ofte lavt blodsukker.

 • Ønsker å redusere HbA1c uten å gå oftere lavt.

 • Har blodsukker som svinger mye.

Guardian™ 4 SMART CGM System

Prediktive glukosevarsler kan redusere hypo med 59% og hyper med 39%1 

Vær i forkant med prediktive varsler; opp til 60 min før en hypo eller hyper

Høy grense ( mellom 5.6 mmol/L og 22.2 mmol/L) Lav grense ( mellom 3.3 mmol/L og 5 mmol/L) Utsett høy Utsett lav 1 4 5 6 2 3
Høy grense ( mellom 5.6 mmol/L og 22.2 mmol/L) Lav grense ( mellom 3.3 mmol/L og 5 mmol/L) 3 1 4 5 6 2 Utsett høy Utsett lav
1. Økningshastighet
2. Varsel før høy
3. Varsel ved høy
4. Fallhastighet
5. Varsel før lav
6. Varsel ved lav
Sensorglukosenivå
Kritisk lav 3.0 mmol/L Obligatorisk innstilling for brukersikkerhet
1. Økningshastighet
3. Varsel ved høy
5. Varsel før lav
Sensorglukosenivå
2. Varsel før høy
4. Fallhastighet
6. Varsel ved lav
Kritisk lav 3.0 mmol/L Obligatorisk innstilling for brukersikkerhet
Guardian™ 4 SMART CGM System

Den får meg til å føle meg tryggere, fordi den varsler om hva som kommer til å skje i forkant

Josh, 21 år, Irland CGM-bruker

Personalized glucose reports

Hold kontakten med deling av data

Del glukosedata med venner og familie

La dine nærmeste følge glukosedataene dine, med mulighet for å få tekstmeldinger ved lave og / eller høye verdier .

Del dine personlige rapporter

Muligheter for å optimalisere forbedre behandlingen ved å dele rapportene fra CareLink™ Personal med diabetesteamet.

Referanser

 1. Abraham SB, et al. Improved Real-World Glycemic Control With Continuous Glucose Monitoring System Predictive Alerts. Journal of Diabetes Science and Technology 2021; 15(1):91–97
 • 1.Abraham SB, et al. Improved Real-World Glycemic Control With Continuous Glucose Monitoring System Predictive Alerts. Journal of Diabetes Science and Technology 2021; 15(1):91–97
 • SMART-CGM forutser fremtidige høye og lave sensorglukosehendelser, opptil 1 time i forveien og gir tilgang til ytterligere algoritmer og innsikt som kan informere brukere om klinisk relevante glukosemønstre. For mer informasjon, les brukerhåndboken.
 • Hvis sensorglukosemålingene ikke stemmer overens med blodsukkerverdier eller forventninger, benytt blodsukkerverdien til behandlingsavgjørelser. For mer informasjon, les brukehåndboken.
 • Utfallene er fra en studie med Guardian™ Connect
 • Internett-tilgang er nødvendig for å benytte CareLink™ Personal software

Informasjonen her er ikke medisinske råd, og skal ikke brukes som alternativ til å snakke med legen din. Drøft indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsreglrer, potensielle uønskede hendelser og andre spørsmål med diabetesteamet.

EE ©2021 Medtronic. Alle rettigheter er reservert medtronic. Medtronic logoen og Further Together logoen er Medtronics varemerker. Tredjeparts merker er varemerker tilhørende de respektive eierne. Alle andre merker er varemerker tilhørende et Medtronic selskap.

 • *Chytré řešení systému CGM dokáže předpovědět vysokou a nízkou hladinu glukózy v časovém předstihu až 1 hodiny a poskytuje přístup k dalším algoritmům a poznatkům, které mohou uživatele informovat o klinicky významných profilech hladiny glukózy. Více informací naleznete v příslušné uživatelské příručce.
 • **Pokud hodnoty z CGM neodpovídají symptomům nebo očekávání, použijte při rozhodování o léčbě diabetu glukometr. Viz uživatelská příručka k systému.
 • #Internetové připojení požadované pro software CareLink™ Personal