Skip to main content

MiniMed™ 670G-Systeem
Waarschuwingen en alarmen

I

IN GEVAL VAN EEN ALARM:

Reden

Het optreden van een alarm betekent dat er iets is gedetecteerd waardoor insuline niet kan worden toegediend. U krijgt geen insuline. Het is belangrijk dat u meteen op een alarm reageert. Voorbeelden van alarmen zijn Geblokkeerde insulinetoediening en Vervang batterij nu.

Action
Meldings-lampje

Het rode lampje op de pomp knippert twee keer, gevolgd door een pauze, en knippert vervolgens weer twee keer gevolgd door een pauze. Dit blijft doorgaan tot het alarm is gewist.

Hier wordt het knipperlichtpatroon weergegeven:

Meldings - lampje

 

 

Audio

Afhankelijk van uw instellingen voor Audio-opties zendt de pomp een herhaalde alarmtoon uit, een continue driepulsvibratie of beide.

Scherm

Op de pomp verschijnt een melding met een rood pictogram en instructies voor wat u moet doen.

IN GEVAL VAN EEN WAARSCHUWING

Reden

Een waarschuwing attendeert u op een situatie die mogelijk uw aandacht vraagt. Wanneer u een waarschuwing krijgt, moet u nagaan wat uw pomp u wil vertellen. Een waarschuwing treedt bijvoorbeeld op in geval van een Laag reservoir of een Lage batterij.

Action

Meldings-lampje

Het rode lampje op de pomp knippert één keer, gevolgd door een pauze, en knippert vervolgens weer één keer gevolgd door een pauze. Dit blijft doorgaan tot de waarschuwing is gewist.

Hier wordt het knipperlichtpatroon weergegeven:

Meldings - lampje

Audio

Afhankelijk van uw instellingen voor Audio-opties zendt de pomp een herhaalde waarschuwingstoon uit, een continue tweepulsvibratie of beide.

Scherm

Op de pomp verschijnt een melding met een geel pictogram en instructies voor wat u moet doen.

W

WAARSCHUWING OF HET ALARM OPLOSSEN EN WISSEN:

Reden

Waarschuwing:

het audio-/trilpatroon wordt elke 5 of 15 minuten herhaald (afhankelijk van de waarschuwing) tot de waarschuwing wordt gewist.

Alarm:

het audio-/trilpatroon wordt gedurende 10 minuten elke minuut herhaald zolang het alarm niet wordt gewist. Na 10 minuten gaat het alarm over in een sirene.

Action
  1. Lees de tekst op het scherm om de reden voor de waarschuwing of het alarm te begrijpen en te weten wat u moet doen.
  2. Druk op Druk op
  3. Druk bij de gewenste optie op Druk bij de gewenste optie op 

Voorbeeld van een alarm:

Voorbeeld van een alarm

 

Verstopping krijgt.

i Dit alarm betekent dat de insuline niet door de katheter of canule kan. Als u dit alarm krijgt, controleert u uw bloedglucose en controleert u of uw infusieset los is gekomen of dat er een knik in de katheter zit.

  • Als u geen probleem ontdekt en uw reservoir en infusieset niet meteen kunt vervangen, kunt u ervoor kiezen Basaal hervatten te selecteren. Als er opnieuw een alarm Verstopping optreedt, volgt u de stappen op het scherm. Selecteer Terugdraaien en vervang uw reservoir en infusieset.
  • Als u een probleem opmerkt of als er geen insuline meer in uw reservoir zit, volgt u de stappen op het scherm. Selecteer Terugdraaien om uw reservoir en infusieset te vervangen.

Als u vragen heeft over uw pomp of over de waarschuwingen en alarmen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons MiniMed Care Service team (kijk op de achterkant voor meer informatie).

Heeft u nog vragen?

U leest hier meer over onze meestgestelde vragen

Ga naar het Helpcentrum

Neem contact met ons op

Ga naar de contactpagina