Skip to main content

Felhasználási feltételek

A jelen felhasználási feltételek tartalmazzák a Medtronic cég ezen honlapjának látogatóira vonatkozó szabályokat. A honlap tulajdonosa és működtetője a Medtronic cég. Cégünk a Medtronic nevet egész vállalkozásunk, így a Medtronic Inc., valamint az irányítása alatt álló cégek, így annak leányvállalatai és kapcsolt vállalatai megnevezésére használja. A jelen szövegben szereplő „Cégünk” szó és annak ragozott alakjai a Medtronic céget jelentik. A Medtronic cég más honlapokat is működtet. A jelen felhasználási feltételek nem érvényesek Cégünk egyéb honlapjai vonatkozásában. A Medtronic cég egyéb honlapjainak felhasználási feltételei azon honlapokon elérhetők.

A felhasználási feltételek legutóbb 2012 decemberében frissültek. Cégünk ezen felhasználási feltételeket bármikor megváltoztathatja. Javasoljuk, hogy tekintse át a felhasználási feltételeket minden alkalommal, amikor felkeresi a honlapot. A jelen honlap használatával Ön elfogadja a felhasználási feltételek legfrissebb változatát.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket!

A honlap pénzügyi fenntartója és működtetője a Medtronic Limited. Az ezen a honlapon szereplő információk kizárólag az általános tájékoztatást szolgálják. Az ezen a honlapon szereplő adatok nem helyettesítik az egészségügyi szakemberrel való személyes kapcsolatot. A Medtronic cég nem folytat orvosi tevékenységet, nem nyújt orvosi szolgáltatásokat és tanácsadást; az ezen honlapon levő információk nem tekinthetők orvosi szaktanácsadásnak. A diagnózisok felállítása és a kezelés tekintetében minden esetben forduljon egészségügyi szakemberhez. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Az egészségi állapotra vonatkozó adatok gyorsan változhatnak. Emiatt tanácsoljuk, hogy az adatokat egészségügyi szakemberrel ellenőriztesse.

A honlap az Egyesült Királyságban engedélyezett termékekről és terápiákról szóló információkat tartalmaz; célja az Egyesült Királyságban állandó lakhellyel rendelkezők tájékoztatása. Amennyiben Ön nem az Egyesült Királyságban él, előfordulhat, hogy az Ön országában nem elérhető vagy engedéllyel nem rendelkező termékekről vagy terápiákról szóló információkat fog olvasni.

Az ezen a honlapon szereplő anyagok Cégünk tulajdonát képezik vagy Cégünk rendelkezik fölöttük. Az anyagok jogvédelmét az Egyesült Államok és más országok jogszabályai biztosítják. Ezen anyagok másolásával kapcsolatban fontos szabályok vannak érvényben. Ön jogosult a honlapon található anyagokat e-mailben elküldeni, letölteni vagy kinyomtatni, de kizárólag személyes céljaira. A kereskedelmi célú felhasználás tilos. Amennyiben Ön a honlapon található anyagokat e-mailben elküldi, letölti vagy kinyomtatja, Ön köteles az anyaggal kapcsolatban közölt minden szerzői jogi és egyéb tájékoztatást, így az oldal alján feltüntetett szerzői jogi figyelmeztetést is, elküldeni, letölteni és kinyomtatni.

Cégünk tulajdonát képezik ezen kívül a honlapon található terméknevek és szolgáltatásnevek; ezek az Egyesült Államok és más országok márkanévvel kapcsolatos jogszabályainak védelmét élvezik. A honlapon található neveket követő ® jelzés azt jelenti, hogy a márkanevet bejegyezték az Egyesült Államokban. A honlapon található neveket követő ™ jelzés azt jelenti, hogy az adott tétel nem lajstromozott márkanév. A márkanevek annak tulajdonosainak tulajdonát képezik.

Az ezen honlap egyes részein található anyagok felhasználásával kapcsolatban egyedi szabályok lehetnek érvényben. Ezen egyedi szabályokat az adott anyag mellett közöljük.

Amennyiben Ön az ezen honlapon levő anyagokat vagy márkaneveket a jelen felhasználási feltételekben nem kifejezetten megengedett módon használja, az az Ön és a Cégünk között létrejött megállapodás megsértését jelenti, továbbá szerzői jogi, márkanévre vonatkozó és egyéb jogszabályok megsértését is jelentheti. Ebben az esetben Cégünk automatikusan visszavonja a honlap használatára vonatkozó engedélyét. Az anyagokkal kapcsolatos tulajdonjog Cégünk vagy a honlapon szereplő anyagok szerzőinek tulajdonát képezi. A kifejezetten nem biztosított jogokat Cégünk teljes körűen magának tartja fenn.

Ön számára nem kizárólagos, korlátozott és visszavonható engedélyt biztosítunk az ezen honlaphoz való kapcsolódáshoz. A Medtronic cég fenntartja a jogot arra, hogy ezen engedélyt általános jelleggel vagy az Ön esetén egyes hivatkozások használatával kapcsolatban bármikor visszavonja. Amennyiben a Medtronic ezen engedélyt visszavonja, Ön vállalja, hogy Ön azonnal eltávolít és deaktivál az ezen honlapra mutató minden egyes hivatkozást.

Ön vállalja, hogy az ezen honlapra mutató hivatkozást nem állítja be akként, mintha az bármely szervezet, termék vagy szolgáltatás reklámja lenne vagy ezeket bármely módon támogatná. Ön vállalja, hogy a honlapon nem jelentet meg olyan hivatkozást, amelyet józanul gondolkodó személyek obszcénnek, dehonesztálónak, zaklatást megvalósítónak, kifejezetten sértőnek vagy rosszindulatúnak ítélnének meg. Semmilyen körülmények között sem engedélyezett a weblap, sem az azon közzétett tartalmak megjelenítése más weblapokon kialakított keretekben, továbbá a weblap egyetlen része sem másolható kiszolgálóra. Ön vállalja, hogy a Medtronic logót vagy márkanevet semmilyen módon nem szerepelteti és nem használja Cégünk előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Ezen honlap a Medtronic cégen kívüli más felek által működtetett hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezen hivatkozásokat az Ön kényelme érdekében bocsátjuk rendelkezésére, azonban Cégünk nem vizsgálja, nem ellenőrzi és nem követi figyelemmel a többi honlapon levő anyagokat. Cégünk nem tartozik felelősséggel a fent nevezett más honlapok működéséért vagy az Ön részéről az ilyen honlapokon keresztül végzett tranzakciókért. Amennyiben Ön más honlapokat használ, ebben az esetben ezen felhasználással kapcsolatban azon honlapok adatvédelmi politikái érvényesek.

Előfordulhat, hogy ezen honlapokon olyan medtronic termékek vagy terápiák igénybe vételével kapcsolatos tájékoztatók találhatók, amelyeket az ön lakóhelye szerinti országban nem engedélyeztek. Cégünknek az ilyen jellegű tájékoztatással kapcsolatban nincs semmilyen befolyása és ezeket nem támogatja.

Amellett, hogy örömmel veszünk a honlapot meglátogató minden személytől származó visszajelzést, megjegyzést és elképzelést, Cégünk kijelenti, hogy az Ön által ezen honlapon keresztül megadott minden információt nem személyhez kötődő, nem bizalmas jellegű és nem valamely személy tulajdonát képező információnak tekint. Ezen rendelkezés nem vonatkozik a Cégünk Adatvédelmi nyilatkozata szerinti személyes adatokra. Amennyiben Ön Cégünknek ezen honlapon keresztül bármely elképzelést, koncepciót, know-how-t, technikát vagy anyagot átad, Ön a Medtronic cégnek korlátozás nélküli, jogdíjmentes és visszavonhatatlan engedélyt biztosít ezen tételek bármely módon való felhasználására, reprodukálására, előadására, bemutatására, módosítására, átadására és továbbítására, továbbá elfogadja, hogy a Medtronic cég ezen anyagokat bármely célra díjmentesen felhasználhatja.

Szavatosságvállalások kizárása. Az ezen a honlapon található minden tartalom az itt közölt formában áll az ön rendelkezésére. A medtronic cég ezennel kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos, jogszabályi vagy más jellegű szavatosságvállalást. A medtronic cég nem szavatolja azt, hogy a honlap mindenkor rendelkezésre áll vagy azt, hogy a honlap működése mindenkor hibamentes lenne. Az ön feladata minden olyan óvintézkedés megtétele, amely biztosítja, hogy az ezen honlapról az ön részéről átvett minden tartalom mentes számítógépes vírusoktól és minden más potenciálisan romboló számítógépes kódtól.

Felelősség korlátozása. Ön elfogadja, hogy sem a medtronic cég sem a medtronic céggel kapcsolatban álló személyek vagy cégek nem tartoznak felelősséggel az olyan károkért, amelyek ezen honlap vagy a honlapon található anyagok ön részéről történő használatából vagy használatának nem ismeretéből adódnak. Ezen védelem kiterjed a szavatossági, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli károkozás, abszolút felelősség vagy bármely más jogelv alapján felmerülő követelésekre egyaránt. Ezen védelem kiterjed a medtronic cégre, annak tisztviselőire, igazgatóira, munkatársaira, megbízottaira és a jelen honlapon említett beszállítóira. Ezen védelem kiterjed többek között a közvetve, közvetlenül, az egyedi, a véletlenszerűen vagy következményként fellépő veszteségekre, az elrettentő és büntető kártérítésből, a személyi sérülésből vagy a jogellenesen okozott halálból, az elmaradt haszonból vagy az adatvesztésből vagy üzemszünetből eredő veszteségekre is.

Az ezen felhasználási feltételeken és az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezésein túlmenően Önre egyéb előírások is vonatkoznak, amennyiben a honlap egyes részein található szolgáltatásokat vagy tartalmakat Ön igénybe veszi, így amikor Ön az ezen honlapról valamely hivatkozást követve más honlaphoz csatlakozik. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Cégünk Adatvédelmi nyilatkozatát, amely információkat tartalmaz arról, hogy Cégünk milyen védelmet nyújt az ezen honlap révén nyert információk tekintetében és miként használja fel azokat.

Amennyiben Ön megsérti ezen felhasználási feltételeket vagy az Adatvédelmi nyilatkozatot, és ezzel másoknak kárt okoz, Ön vállalja, hogy a Medtronic céget mentesíti az ezen kár iránti felelősség alól.

A honlap használatával Ön elfogadja, hogy a Medtronic céggel kialakult bármely jogvita esetén vagy a honlap Ön által történő felhasználásával kapcsolatban Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Ön továbbá elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy ezen bíróságok rendelkeznek személyes illetékességgel a Medtronic céggel vagy annak kapcsolt vállalataival, munkatársaival, tisztviselőivel, igazgatóival, megbízottaival vagy beszállítóival kapcsolatban felmerülő jogviták tekintetében. A jelen felhasználási feltételek tekintetében Magyarország anyagi joga irányadó, függetlenül annak kollíziós jogi rendelkezéseitől.

A Medtronic cég az Önnek szóló értesítéseket e-mail, a honlapra feltett hirdetmény vagy a Medtronic cégnél az Ön címeként megadott címre küldött postai küldemény formájában küldi meg. A Medtronic cégnek szóló értesítéseket a Medtronic-elérhetőségekre, or at:

Medtronic Hungária Kft.
Dorottya Udvar
Bocskai út 134-146.
1113 Budapest