Skip to main content

Tyypin 1 diabetes ja aikuiseksi kasvaminen

« WeCare Blog | Maaliskuu 14, 2022 |
Elämäntyyli
blog

Kasvaminen teinistä nuoreksi aikuiseksi on merkittävä virstanpylväs. Jos sairastat tyypin 1 diabetesta, merkittävät tapahtumat, kuten muutto pois kotoa, sosiaalisten suhteiden tai parisuhteen solmiminen, yliopistoon tai korkeakouluun siirtyminen tai ensimmäisen kokopäivätyön aloittaminen, voivat usein asettaa haasteita verensokerin optimaaliseen hallintaan.1 Tässä elämänvaiheessa insuliinin annostelu ja hiilihydraattien laskeminen voivat painua mielessäsi taka-alalle.

Vastuu itsestäsi

"Nuoret aikuiset" ovat yleisen määritelmän mukaan 18–30-vuotiaita henkilöitä.2 Tähän ikähaarukkaan osuvilla voi olla todella erilaisia elämänkokemuksia ja valmiuksia edetä elämässään. Tässä iässä monien tyypin 1 diabetesta sairastavien odotetaan ottavan sairautensa hoito omiin käsiinsä2 riippumatta siitä, tuntevatko he itsensä valmiiksi vai eivät.1

Useissa tutkimuksissa on todettu, että tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidossa on aukko nuoruusiän ja aikuisiän välillä.1,2 Vuonna 2020 julkaistussa, tyypin 1 diabeteksen vaikutusta nuorten aikuisten terveyteen ja elämänlaatuun käsitelleessä tutkimuksessa todettiin, että yli neljäsosalla nuorista aikuisista siirtyminen lasten terveydenhuoltopalveluista aikuisten terveydenhuoltopalveluihin voi johtaa yli kuuden kuukauden palveluvajeeseen. Tämä ilmiö ja muut kilpailevat intressit (kuten ajokortin hankkiminen) voivat olla osasyyllisiä huonompaan terveydentilaan tässä haavoittuvassa elämänvaiheessa.1,2

Teini-ikäisiin verrattuna tyypin 1 diabetesta sairastavat nuoret aikuiset kokevat tunne-elämässän enemmän huolia ja diabetekseen liittyvää ahdistusta.1 On näyttöä siitä, että tyypin 1 diabetesta sairastavilla nuorilla aikuisilla on enemmän haasteita yhteiskunnallisen osallistumisen, työttömyyden2 ja masennuksen1 suhteen kuin muilla samanikäisillä, jotka eivät sairasta diabetesta.

Tämä artikkeli ei voi nopeuttaa vuosien vierimistä eikä se voi suorittaa ajokoetta puolestasi, mutta pyrimme tarjoamaan sinulle muutamia vinkkejä, joiden avulla voit yrittää helpottaa tätä tyypin 1 diabeetikolle mahdollisesti haasteellista elämänvaihetta.

Neljä vinkkiä uuteen itsenäiseen elämään

1. Tunne oikeutesi työpaikalla.

Monissa maissa työnantaja tai mahdollinen tuleva työnantaja ei saa kysyä terveydentilastasi, ellei se vaikuta suoraan työhösi. Usein työnantajallasi on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus varmistaa, että työympäristösi on sinulle turvallinen, ja ottaa huomioon kaikki kohtuulliset pyynnöt terveydentilastasi huolehtimiseen liittyen.3 Voit esimerkiksi pyytää lupaa pitää säännöllisiä lyhyitä taukoja glukoosiarvojen tarkistamiseksi, tai lupaa syödä välipalaa tarpeen mukaan.

2. Älä pelkää pyytää apua.

Vaikka sinulta odotetaan nyt paljon enemmän itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, sinun on muistettava ettei avun pyytäminen ole häpeän aihe. Tyypin 1 diabetesta sairastavilla nuorilla aikuisilla on teini-ikäisiä suurempi riski sairastua masennukseen1, joten on tärkeää kiinnittää huomiota myös tunne-elämän tasapainoon. Diabeteksen hoitotiimisi voi ohjata sinut avun pariin, tai vaihtoehtoisesti voit etsiä paikallista tukiryhmää verkosta. Voit myös keskustella perheesi kanssa asteittaisesta itsenäistymisestä. Voit esimerkiksi pyytää vanhempiasi muistuttamaan sinua insuliinivarastojen tarkistamisesta tai hoitotarviketilauksen tekemisestä.

3. Varaa lääkäri- ja hoitaja-ajat ajoissa ja pidä niistä kiinni.

Nuoret aikuiset käyvät muita ikäryhmiä harvemmin terveydenhuollon vastaanotoilla.2 Ymmärrettävästi tässä elämänvaiheessa on monia muita huomiotasi vaativia asioita, olipa kyse sitten yliopistoon hakemisesta tai budjettisi mukaisen asunnon etsimisestä. Diabeteksen hoitokäyntien laiminlyöminen voi kuitenkin aiheuttaa vakavia lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia. Pyri mahdollisuuksien mukaan asettamaan nämä tapaamiset etusijalle ja järjestä muut tapaamisesi niiden mukaan.

4. Hyödynnä teknologiaa elämänlaatusi parantamiseksi.

Diabetesteknologia on kehittynyt pitkälle. Keskustele diabeteksen hoitotiimisi kanssa siitä, mitä diabeteksen hoitoon tarkoitettua teknologiaa sinun voisi olla mahdollista saada käyttöösi. Tarjonta ja kriteerit riippuvat sairaanhoitopiiristä. Voit keskustella diabetestiimisi kanssa siitä, miten voit parhaiten hyödyntää uusia, elämää helpottavia teknologioita.

Lopuksi

Aikuisuuden alku on jännittävä elämänvaihe, joka on täynnä riemukasta itsenäisyyttä. Itsenäisyyden ja vapauden lisääntymisen vastapainona myös vastuusi kasvavat. Älä anna tämän elämänvaiheen kuitenkaan kävellä diabeteksesi yli, sillä teillä on vielä paljon hyvää elämää edessänne!

Lähteet

  1. Van Name MA, Hilliard ME, Boyle CT, et al. Night-time is the worst time: Parental fear of hypoglycemia in young children with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;19(1):114-120.
  2. Gutierrez-Colin A, Corathers S, Beal S, Baugh H, Nause K, Kichler J. Young Adults With Type 1 Diabetes Preparing to Transition to Adult Care: Psychosocial Functioning and Associations With Self-Management and Health Outcomes. Diabetes Spectrum. 2020;33(3):255-263
  3. Bronner M, Peeters, M, Sattoe J, et al. The impact of type 1 diabetes on young adults’ health-related quality of life. Health Qual Life Outcomes. 2020; 18:137.
  4. JDRF. Work: to tell or not to tell? https://jdrf.org.uk/ . 2021. Available at: https://jdrf.org.uk/information-support/living-with-type-1-diabetes/everyday-life/work/. (Accessed January 2022. (Accessed January 2022).

FI-NA-2200001