Skip to main content

Tarvitseeko MiniMed™ 780G -järjestelmän kanssa laskea hiilihydraatteja?

« WeCare Blog | Lokakuu 12, 2023 |
Diabetes & Vinkit
Tarvitseeko MiniMed™ 780G -järjestelmän kanssa laskea hiilihydraatteja?

Monet tyypin 1 diabetesta sairastavat kamppailevat aterianhallinnan kanssa, ja lähes 50 % pitää hiilihydraattien laskemista diabeteksen hallinnan raskaimpana osana.1 Hiilihydraattimäärien laskeminen on kuitenkin olennainen osa diabeteksen hallintaa sekä aikuisilla että lapsilla, ja sen hallinta on suoraan yhteydessä matalampaan HbA1c-arvoon.2,3

Hiilihydraattien laskenta on tärkeää myös automaattisia insuliinin annostelujärjestelmiä käyttäville. Silti monet käyttäjät usein aliarvioivat aterioiden hiilihydraattimäärän tai unohtavat annostella ateriaboluksen. Tämä johtaa huonompiin kliinisiin tuloksiin.4

Tässä artikkelissa kysymme, onko hiilihydraattien laskeminen tarpeen myös MiniMed™ 780G -järjestelmää käytettäessä?

Äskettäisessä tutkimuksessaan tohtori Goran Petrovski tutki glukoosinhallintaa MiniMed™ 780G -järjestelmää käyttävillä nuorilla. Heidät jaettiin kahteen erilaiseen aterioiden ilmoitustavan ryhmään: "FIX-ryhmä", jolla oli ennalta lasketut hiilihydraattimäärät (normaali ateria, iso ateria ja välipala) sekä "FLEX-ryhmä”, joka laski hiilihydraattimäärät tarkasti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kumpi menetelmä tuotti paremmat glukoosinhallinnan tulokset tässä ikäryhmässä.4

blog

Odotetut tulokset

Tutkimus paljasti, että hiilihydraattimäärät tarkasti laskeva FLEX-ryhmä saavutti paremman glukoosinhallinnan kuin FIX-ryhmä. FIX-ryhmään verrattuna FLEX-ryhmä saavutti merkittävän 6,8 prosenttiyksikön eron ajassa tavoitealueella, sekä merkittävän 2,7 prosenttiyksikön eron ajassa, jolloin arvot olivat yli 13,9 mmol/l.4

Odottamattomat tulokset

Vaikka FIX-ryhmän tulokset eivät olleet aivan yhtä hyvät kuin FLEX-ryhmällä, huomattava osa FIX-ryhmän osallistujista täytti glukoosinhallinnan kansainväliset tavoitteet. Noin 70 prosentilla FIX-ryhmäläisistä HbA1c-arvo oli tutkimuksen lopussa alle 7 % (>53 mmol/mol), keskimääräinen vaihteluväli oli 73,5 % ja keskimääräinen aika alle tavoitteen oli 1,5 %. Nämä tulokset viittaavat siihen, että aterioiden ilmoittaminen käyttämällä yksilöllisiä, ennalta laskettuja hiilihydraattimääriä voi olla arvokas vaihtoehto perinteiselle hiilihydraattien laskemiselle.4

posts

Yksi MiniMed™ 780G -järjestelmän merkittävistä ominaisuuksista on sen automaattiset korjausbolukset, jotka voivat osittain kompensoida vähemmän tarkkoja hiilihydraattimerkintöjä. Tämä kävi ilmi tutkimuksessa, sillä järjestelmä annosteli FIX-ryhmälle lähes kaksinkertaisen määrän insuliinia automaattisten korjausbolusten kautta verrattuna FLEX-ryhmään (17,9 % vs. 8,9 %).4

Palataanpa alkuperäiseen kysymykseemme: onko hiilihydraattien laskeminen tarpeen myös MiniMed™ 780G -järjestelmää käytettäessä? Vastaus on sekä kyllä että ei. MiniMed™ 780G -järjestelmää käyttävät nuoret voivat saavuttaa glukoosinhallinnan kansainväliset tavoitteet syöttämällä yksilölliset, ennalta lasketut hiilihydraattimäärät. Tämä tarkoittaa, että he saavuttavat hyviä tuloksia hiilihydraattien laskennan epätarkkuuksista huolimatta, mikä on erityisen hyödyllistä niille, jotka kokevat tarkan laskennan raskaaksi ja haastavaksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että hiilihydraattien laskeminen parantaa tuloksia entisestään.4 Nämä taidot ovat siis edelleen tärkeitä MiniMed™ 780G -järjestelmän käyttäjille!

Yhteenvetona

Vaikka yksinkertaistettu, ennalta laskettujen hiilihydraattimäärien menetelmä ei voitakaan tarkkaa hiilihydraattien laskennan menetelmää, se tarjoaa vaihtoehdon niille, joilla on haasteita tarkan hiilihydraattimäärien laskennan kanssa.4

alert HUOMIO! Tätä hiilihydraattien laskentatapaa tulee kokeilla vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut terveydenhuollon ammattilaisen kanssa asetuksista sekä siitä, onko tämä ratkaisu turvallinen sinulle.

Tietoa MiniMedTM 780G -järjestelmästä:

MiniMed™ 780G -järjestelmä sisältää edistyksellisen hybridi closed loop -järjestelmän (advanced hybrid closed loop, AHCL) algoritmin, joka automatisoi basalinsuliinin ja korjausbolusten annostelun 5 minuutin välein sensorin glukoosiarvojen perusteella mukautuen yksilöllisiin insuliinitarpeisiin. AHCL-algoritmi tavoittelee glukoositasoa, joka voidaan säätää käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan (5,5 mmol/l, 6,1 mmol/l tai 6,7 mmol/l).

Viitteet:

  1. Petrovski G, et al. Simplified Meal Announcement Versus Precise Carbohydrate Counting in Adolescents With Type 1 Diabetes Using the MiniMedTM 780G Advanced Hybrid Closed Loop System: A Randomized Controlled Trial Comparing Glucose Control. Diabetes Care 2023 doi: 10.2337/dc22 1692.
  2. Mehta SN, Quinn N, Volkening LK, Laffel LM. Impact of carbohydrate counting on glycemic control in children with type 1 diabetes. Diabetes Care 2009;32:1014–1016
  3. Brazeau AS, Mircescu H, Desjardins K, et al. Carbohydrate counting accuracy and blood glucose variability in adults with type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2013;99:19–23
  4. Ruan Y, Thabit H, Leelarathna L, et al.; AP@ home Consortium. Variability of insulin requirements over 12 weeks of closed-loop insulin delivery in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2016; 39:830–832

Käyttötarkoitus: MiniMed™ 780G -insuliinipumppu on tarkoitettu 7–80-vuotiaille potilaille, joilla on tyypin 1 diabetes ja joiden insuliiniyksiköiden kokonaismäärä vuorokaudessa on 8 yksikköä tai enemmän.

Tämän materiaalin sisältämiä tietoja ei tule pitää lääketieteellisinä neuvoina eivätkä ne korvaa keskustelua lääkärin kanssa. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista, varotoimista, mahdollisista haittatapahtumista ja muista asioista.

FI-IPT-2300021 ©Medtronic 2023. Kaikki oikeudet pidätetään. Medtronic, Medtronic-logo ja Engineering the extraordinary ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä. ™* Kolmansien osapuolien tuotemerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotemerkit ovat jonkin Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä.