Skip to main content

Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa määritetään tämän Medtronicin verkkosivuston käyttäjiä koskevat säännöt. Verkkosivuston omistaa ja sen toiminnasta vastaa Medtronic. Medtronic tarkoittaa koko liiketoimintaamme, johon kuuluu Medtronic, Inc. ja kaikki sen valvonnassa olevat yritykset, kuten tytär- ja sidosyhtiöt. Käyttäessämme me-muotoa tarkoitamme Medtronicia. Medtronicilla on myös muita verkkosivustoja, joita nämä käyttöehdot eivät koske. Käyttäjän täytyy tutustua tällaisten verkkosivustojen käyttöehtoihin erikseen.

Nämä käyttöehdot on päivitetty viimeksi joulukuussa 2012. Käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa. Ne kannattaa tarkistaa aina sivuja luettaessa. Muodostaessaan yhteyden verkkosivustolle käyttäjä hyväksyy uusimmat käyttöehdot.

Tämän verkkosivuston on tuottanut ja sen toiminnasta vastaa Medtronic Finland Oy. Tiedot ovat yleistä tietoa. Verkkosivustolla oleva tieto ei korvaa terveydenhuoltohenkilöstöltä saatavaa tietoa. Kun kyse on sairauden toteamisesta ja hoitamisesta tai muusta sairauteen liittyvästä, on aina otettava yhteys lääkäriin.

Terveyttä koskeva tieto muuttuu nopeasti. Tiedot pitää tarkistaa terveydenhuoltohenkilöstöltä.

Tämä sivusto sisältää Suomessa hyväksyttyjä tuotteita ja hoitomuotoja koskevaa yleistä tietoa ja se on tarkoitettu Suomessa asuvien henkilöiden käyttöön. Verkkosivustolla voi olla tietoa tuotteista tai hoitomuodoista, joita ei ole hyväksytty tai saatavilla maassa, jossa sivuston käyttäjä asuu.

Tämän verkkosivuston sisältämä materiaali on meidän omaisuuttamme tai meille on myönnetty siihen käyttöoikeus. Materiaalia suojaavat USA:n ja muiden maiden tekijänoikeuslait. Materiaalien kopioinnista on annettu tärkeitä säännöksiä. Sivuston materiaalia saa lähettää sähköpostitse, siirtää tai tulostaa vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Kun materiaalia lähetetään sähköpostitse, siirretään tai tulostetaan, tekijänoikeustiedot ja muut sivun alareunassa annetut tiedot ja ilmoitukset on myös ilmoitettava.

Omistamme verkkosivustolla ilmenevien tuotteidemme ja palvelujemme nimet ja nimiä suojaa USA:n ja muiden maiden tavaramerkkilainsäädäntö. Nimen jäljessä oleva ®-merkintä tarkoittaa, että tavaramerkki on rekisteröity tavaramerkki. Nimen jäljessä oleva ™-merkintä tarkoittaa, että kyseessä on rekisteröimätön tavaramerkki. Kaikki tavaramerkit ovat niiden omistajien yksinomaista omaisuutta.

Verkkosivuston joissakin osissa voi olla materiaalia, jonka käyttöä sääntelevät erityisehdot. Nämä erityisehdot on ilmoitettu kyseisen materiaalin yhteydessä.

Jos tässä verkkosivustossa olevaa materiaalia tai tavaramerkkejä käytetään tavalla, jota ei ole nimenomaisesti sallittu näissä käyttöehdoissa tai mahdollisissa erityisehdoissa, kyse on sopimusrikkomuksesta ja toiminta voi olla tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien vastaista. Tässä tapauksessa peruutamme välittömästi käyttäjän oikeuden käyttää tätä verkkosivustoa. Verkkosivuston sisältämien materiaalien omistusoikeus on meillä tai materiaalien tekijöillä. Kaikki oikeudet, joita ei näissä käyttöehdoissa tai mahdollisissa erityisehdoissa ole nimenomaisesti myönnetty pidätetään.

Käyttäjälle myönnetään ei-yksinomainen, rajoitettu ja peruutettavissa oleva oikeus tehdä omille verkkosivustoilleen linkkejä, jotka tuovat tälle verkkosivustolle. Medtronic pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa tämän oikeuden yleisesti tai nimenomaisesti koskien yksittäisen käyttäjän tekemiä linkkejä. Jos Medtronic peruuttaa tämän oikeuden, käyttäjä sitoutuu purkamaan ja poistamaan käytöstä kaikki tekemänsä tälle verkkosivustolle tuovat linkit.

Käyttäjä suostuu siihen, että tälle sivustolle tuovaa linkkiä ei esitetä niin, että se voidaan yhdistää mainostamiseen tai sen voidaan katsoa olevan jonkin organisaation, tuotteen tai palvelun hyväksymistä tai edistämistä. Käyttäjä suostuu siihen, että tälle verkkosivustolle tuovaa linkkiä ei saa tehdä verkkosivustolta, jonka voidaan katsoa olevan epäsiveellinen, herjaava, ahdisteleva, törkeästi loukkaava tai ilkeämielinen. Tätä verkkosivustoa ei myöskään saa siirtää tai kopioida palvelimelle osana tai kokonaisuudessaan. Käyttäjä suostuu siihen, että Medtronicin logoa tai tavaramerkkiä taikka muuta tunnusta ei saa käyttää ilman kirjallista suostumustamme.

Tässä verkkosivustossa voi olla linkkejä sivustoihin, joiden toiminnasta Medtronic ei ole vastuussa. Linkit on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi käyttäjälle, mutta me emme ole tarkistaneet muiden sivustojen materiaalin sisältöä emmekä valvo näitä verkkosivustoja tai niiden sisältöä. Emme ota vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä tai käyttäjän näihin sivustoihin liittyvistä liiketoimista. Tällaisten verkkosivustojen käyttö tapahtuu niiden omilla ehdoilla ja niitä koskee eri tietosuojaperiaatteet.

Sivustoissa voi olla tietoa medtronicin tuotteista tai hoitomuodoista, joita ei ole hyväksytty sivustojen käyttäjän asuinmaassa. Emme valvo tämän tyyppistä informaatiota.

Otamme mielellämme vastaan palautetta, kommentteja ja ehdotuksia verkkosivuston käyttäjiltä. Painotamme kuitenkin, että sivuston kautta lähetettyä tietoa käsitellään ei-henkilökohtaisena, ei-luottamuksellisena, ilman erityisoikeutta olevana tietona (poikkeuksena henkilökohtaiset tiedot, jotka on määritetty tietosuojalausunto-kohdassa). Jos verkkosivuston kautta lähetetään ehdotuksia, tietoa, luonnoksia, osaamista, teknologiaa tai materiaalia, Medtronicilla on rajoittamaton ja peruuttamaton oikeus käyttää (jäljentää, esittää, muuttaa, siirtää tai jakaa edelleen millä tahansa välineellä) niitä liiketoimintansa tarpeisiin eikä niistä makseta palkkiota. Medtronicilla on niihin vapaa käyttöoikeus.

Ei takuuvelvoitteita. Sivustojen sisältämä tieto annetaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla" -periaatteella. Medtronic irtisanoutuu kaikista suorista tai epäsuorista lakimääräisistä tai muista takuuvelvoitteista. Medtronic ei ota vastuuta sivuston keskeytyksettömästä tai virheettömästä toiminnasta. Käyttäjä on vastuussa kaikista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että tästä sivustosta saatavassa materiaalissa ei ole viruksia tai muita haitallisia koodeja.

Vastuun rajoitus. Käyttäjä hyväksyy, että Medtronic tai kukaan medtroniciin yhdistettävissä oleva henkilö tai yritys ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu käyttäjän toimista tätä sivustoa tai sen sisältämää materiaalia käytettäessä. Tämä vastuun rajoitus kattaa mm. Takuuseen, sopimukseen, rikkomusvastuuseen, vaarantamisvastuuseen ja vastaavaan perustuvat vaatimukset. Tämä vastuun rajoitus kattaa medtronicin ja sen henkilöstön sekä välittäjät ja toimittajat, jotka sivustossa on mainittu. Tämä vastuun rajoitus kattaa rajoituksetta kaikki suorat tai epäsuorat, erityis-, liitännäis- ja seurannaisvahingot sekä vahingonkorvaukset ja rangaistuskorvaukset sekä loukkaantumisen, kuoleman, menetetyn voiton ja menetetyistä tiedoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot.

Näiden käyttöehtojen ja tietosuojailmoituksen lisäksi verkkosivuston käyttäjää voivat koskea muut säännökset käytettäessä joitakin verkkosivuston osia, esim. siirryttäessä linkin kautta toiseen verkkosivustoon. Tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten tämän sivuston kautta kerättävä tieto on suojattu ja miten sitä käytetään.

Jos verkkosivuston käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai tietosuojasääntöjä tavalla, joka vahingoittaa muita, käyttäjä suostuu pitämään Medtronicin vapaana tällaisesta vahingosta aiheutuvasta vastuusta.

Sivuston käyttäjä hyväksyy, että Medtronicin kanssa aiheutuneen tai verkkosivuston käyttöön liittyvän erimielisyyden oikeuspaikka on suomalainen tuomioistuin. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Medtronic voi lähettää ilmoituksen käyttäjälle sähköpostitse asianomaisen suostumuksen mukaisesti, yleisenä ilmoituksena tässä verkkosivustossa tai postitse Medtronicin tiedossa olevaan osoitteeseen. Sivuston käyttäjä voi olla yhteydessä Medtroniciin lähettämällä verkkosivustossa olevan lomakkeen tai ottamalla yhteyden toimistoon.

Medtronic Finland Oy
PL 23000811 Helsinki
Hitsaajankatu 20 00810 Helsinki
puh. 020 7281 200
faksi 020 7281 201