Skip to main content

Asetuspaikan valinta, vaihtelu ja setin vaihtoväli – miksi näillä on väliä?

« WeCare Blog | Marraskuu 29, 2021 |
Diabetes & Vinkit
blog

Infuusiosetit ovat olennainen osa turvallista ja tehokasta insuliinipumppuhoitoa. Olemme kaikki kuulleet ohjeet asetuspaikkojen vaihtelusta ja vaihdamme settimme ajoissa. Todennäköisesti kuitenkin vain noudatamme näitä ohjeita suomatta niille sen suurempaa ajatusta. Vaikka se on kerrottu meille, saatamme välillä unohtaa,MIKSI on tärkeää vaihdella asetuspaikkaa jokaisen setin vaihdon yhteydessä. Tässä artikkelissa pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen ja toivottavasti saamme kaikki vaihtelemaan asetuspaikkoja jokaisen setin vaihdon yhteydessä.

Ensinnäkin on tärkeää valita oikea asetuspaikka. Näin vältetään se, etteivät vaatteet tai asusteet rajoita infuusiosettiä. Setin asettaminen väärään kohtaan voi aiheuttaa infuusiosetin irtoamisen ja insuliinin annostelun keskeytymisen sekä mahdollisesti johtaa hyperglykemiaan.*

Infuusiosetin asettaminen lihakseen tai luuhun voi aiheuttaa kipua tai setti saattaa vääntyä.* Jos setti on asetettu väärin, vaihda se välittömästi ja aseta uusi infuusiosetti uuteen asetuskohtaan.

Varmista, että vaihdat asetuskohtaa aina, kun vaihdat infuusiosetin. Näin insuliinin imeytyminen pysyy tasaisena ja kohdan vaihtelu auttaa sinua välttämään ei-toivottuja ihomuutoksia, kuten kovettumia tai paukamia. 1

Mitä tutkimukset sanovat?1, 2, 3, 4

Infuusiosetit ovat yksi turvallisen ja tehokkaan insuliinipumppuhoidon tärkeimmistä osista. Vaikka ne ovat niin tärkeä osa hoitomuotoa, ei niistä löydy juurikaan julkaistuja tutkimuksia. Joidenkin tässä artikkelissa viitattujen kliinisten julkaisujen kirjoittajien mukaan julkaistujen tutkimusten puute ei sovi yhteen kansainvälisten standardien ja suuntaviivojen kasvavan kysynnän kanssa. Vuonna 2016 perustettiin monikansallinen paneeli tunnistamaan usein huomiotta jäävät infuusiosettiongelmat, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kokemuksiin pumppuhoidosta, mukaan lukien vaatimukset asetuspaikan vaihtelulle ja infuusiosetin vaihtovälille.

Insuliinipumpun käyttäjän on tärkeä varmistaa, että infuusiosetti asetetaan terveeseen kudokseen. Näin voidaan välttää asetus ihon alla oleviin lihaksiin sekä ihoärsytystä, infektioita, arpeutumista, "pumppupaukamia" ja lipohypertrofiaa. Erityisesti lipohypertrofia, eli rasvakudoksen turvotus ja paksuuntuminen, voi vaikuttaa insuliinin imeytymiseen. Tämä taas voi johtaa hyperglykemiaan sekä arvaamattomiin glukoosivaihteluihin. Asetuspaikkoja tuleekin vaihdella huolellisesti näiden haitallisten sivuvaikutusten riskin minimoimiseksi.

Lipohypertrofia
 • rasvakudoksen paksuuntunut, kumimainen turvotus
 • voi olla pehmeä tai kiinteä
Pumppupaukamat
 • pienet punertavat näppylät asetuskohdissa
Arpeutumat
 • rasvakudoksen paksuuntunut, kumimainen turvotus
 • voi olla pehmeä tai kiinteä

Infuusiosetin asetuspaikat tulisi tarkastuttaa silmämääräisesti ja tunnustelemalla jokaisella klinikkakäynnillä tai vähintään kerran vuodessa. Lääkärin tulisi tarkastaa useita asetuspaikkoja (ei vain sinun valitsemaasi) varmistaakseen, että kaikki on kunnossa. Suosittelemme, että tarkastat asetuspaikkoja myös itse varmistaaksesi, että asetat infuusiosetit aina terveeseen kudokseen.

Asetuspaikan vaihtelu, aivan kuten paikan valintakin, on tärkeää pitääksesi kudoksen terveenä. Valitettavasti virallisia ohjeita oikeaan vaihtelutekniikkaan ei ole saatavilla, ja voimmekin antaa ainoastaan käyttäjäpalautteisiin perustuvia suosituksia. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että infuusiosetti tulisi asettaa noin 2,5 cm:n etäisyydelle aiemmasta asetuspaikasta 90° kanyylin seteissä, noin 5 cm:n etäisyydelle aiemmasta asetuspaikasta viistokanyyliseteissä ja vähintään 5 cm:n etäisyydelle nykyisestä sensorin asetuspaikasta. Vältä infuusiosetin asettamista myös seuraaviin kohtiin:*

 • kohdat, jotka ovat alle 5,0 cm:n etäisyydellä navasta
 • kohdat, joissa keho taipuu luonnostaan huomattavasti
 • kohdat, joissa vaatekappale saattaa hangata tai puristaa (esimerkiksi vyön alapuolelle)
 • kohdat, joissa sinulla on arpikudosta, kovettumia tai raskausarpia

Käyttäjäpalautteeseen perustuvat suositukset asetuspaikan vaihteluun

Oikea-aikainen setinvaihto on tärkeää4, 5, *, **

Asetuspaikan valinnan, tarkastamisen ja vaihtelun lisäksi ohjeistamme sinua vaihtamaan infuusiosettisi 2–3 vuorokauden välein tai 7 vuorokauden välein, riippuen käyttämästäsi settimallista. Tavanomaiset infuusiosetit tulee vaihtaa 2–3 vuorokauden välein ja Medtronic Extended -infuusiosetti 7 vuorokauden välein. Näin voidaan parantaa glukoosinhallintaa ja vähentää infuusiosettien ja -säiliöiden pidennettyyn käyttöön liittyviä mahdollisia komplikaatioita

Tärkeimmät muistettavat asiat

Toivomme, että tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään miksi setin vaihdot ja asetuskohdan vaihtelut ovat tärkeä osa insuliinipumppuhoitoa. Tai ehkä pystyimme antamaan sinulle uusia vinkkejä! Joillekin insuliinipumpun käyttäjille on tärkeää ymmärtää antamiemme ohjeiden taustalla olevat syyt, ja toivomme, että pystyimme nyt vastaamaan myös tähän tarpeeseen. Lopuksi haluamme teidän kaikkien muistavan nämä kolme asiaa:

 • Tarkasta asetuspaikat säännöllisesti
 • Vaihtele asetuspaikkaa jokaisen setin vaihdon yhteydessä
 • Vaihda infuusiosetti oikeaan aikaan (aika riippuu käyttämästäsi settimallista).

References

*MiniMed™ Mio™ Advance -infuusiosetin käyttöopas

**Medtronic Extended -infuusiosetin käyttöopas

 1. Deiss D, et al. Insulin Infusion Set Use: European Perspectives and Recommendations. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS 2016; 18(9): 517-524
 2. Evert AB, Bode BW, Buckingham BA, et al. Improving Patient Experience With Insulin Infusion Sets: Practical Guidelines and Future Directions. THE DIABETES EDUCATOR 2016; Volume: 42 issue: 4; 470-484
 3. Famulla S, Hövelmann U, Fischer A, et al. Insulin injection into lipohypertrophic tissue: blunted and more variable insulin absorption and action, and impaired postprandial glucose control. DIABETES CARE 2016 Sep; 39(9): 1486-1492
 4. Thethi TK, et al. Consequence of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneous insulin infusion. J Diabetes Complication 2010;24(2):73-78.
 5. Pfützner A, et al. Using Insulin Infusion Sets in CSII for Longer Than the Recommended Usage Time Leads to a High Risk for Adverse Events: Results From a Prospective Randomized Crossover Study. Sci and Technol. 2015; 9(6):1292–1298.

UC202210201 FI