Skip to main content

ADAPT-tutkimuksella toimivaksi todistettu: MiniMed™ 780G -järjestelmän edistykselliset automaattiset toiminnot keventävät kuormitusta

« WeCare Blog | Maaliskuu 27, 2023 |
Diabetes & Vinkit
ADAPT-tutkimuksella toimivaksi todistettu: MiniMed™ 780G -järjestelmän edistykselliset automaattiset toiminnot keventävät kuormitusta

Eikö olisi hienoa, jos olisi olemassa järjestelmä, joka huolehtisi terveyteen liittyvistä perusasioista puolestasi? Järjestelmä, joka hoitaisi automaattisesti diabeteksen hallinnan rutiinitehtävät, jotta tärkeille asioille jäisi enemmän aikaa? Tai järjestelmä, joka tarjoaisi yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa laadittavan yksilöllisen hoitosuunnitelman tueksi kokonaisvaltaista tietoa glukoositrendeistä? Perusteellisten tutkimusten ja MiniMedTM 780G -järjestelmän kaltaisten innovatiivisten teknologioiden kehityksen ansiosta tyypin 1 diabeetikot voivat nyt käyttää vähemmän aikaa glukoosiarvoistaan huolehtimiseen ja enemmän aikaa elämästä nauttimiseen.

ADAPT-tutkimus1

Useassa eri maassa suoritetussa ADAPT-tutkimuksessa tutkittiin hiljattain MiniMedTM 780G -järjestelmän mahdollisuuksia verrattuna monipistoshoidon ja jaksoittaisen glukoosinseurannan (iCGM) yhdistelmähoitoon. Tutkimukseen osallistui 82 tyypin 1 diabeetikkoa Ranskasta, Saksasta ja Isosta-Britanniasta, ja heidät jaettiin kahteen yhtä suureen ryhmään. Toinen ryhmistä jatkoi monipistoshoidon ja jaksoittaisen glukoosinseurannan yhdistelmähoidolla ja toinen ryhmä aloitti MiniMedTM 780G -järjestelmän käytön. Kuuden kuukauden kuluttua tutkijat analysoivat tulokset. MiniMedTM 780G -järjestelmää käyttävien tutkimushenkilöiden HbA1c-arvo ja aika tavoitealueella (TIR) paranivat enemmän kuin monipistoshoitoa ja jaksoittaista glukoosinseurantaa käyttävien tutkimushenkilöiden. Yksi tähän tulokseen vaikuttaneista tekijöistä oli MiniMedTM 780G -järjestelmän edistykselliset automaattiset toiminnot.

Miten MiniMedTM 780G -järjestelmä voi keventää kuormitusta

Yksi tarkemmassa analyysissä2 tehdyistä havainnoista oli, että mitä enemmän pumpun automaattisia, edistyksellisen SmartGuardTM-algoritmin ohjaamia toimintoja käytettiin, sitä pidemmän aikaa käyttäjä vietti tavoitealueella. Tulos korosti pumpun edistyksellisten automaattisten toimintojen ja niitä ohjaavan SmartGuardTM-algoritmin hyötyjä.

SmartGuardTM-algoritmi pystyy annostelemaan sekä basalinsuliinia että korjausinsuliiniannoksia automaattisesti. Tämä onnistuu tarvittaessa jopa viiden minuutin välein jatkuvan glukoosinseurannan (sensorointi, CGM) antamien tietojen perusteella. SmartGuardTM reagoi glukoosiarvoihin reaaliajassa toisin kuin monipistoshoito, jossa käytetään tietyn ajankohdan arvoja. Pumppu voi ehkäistä korkeita ja matalia glukoosiarvoja jo ennen niiden syntymistä seuraamalla glukoositrendejä ja päättämällä niiden perusteella annosteleeko se tai jättääkö annostelematta pieniä korjausannoksia. Näin tyypin 1 diabeetikot voivat jatkaa elämäänsä ilman jatkuvaa glukoosiarvoista huolehtimista.

Pysy yhteydessä

Järjestelmän CareLink™ Personal -ohjelmiston kautta tarjoaman arvokkaan tiedon käyttömahdollisuus on merkittävä muutos tyypin 1 diabeetikoille. Ohjelmiston käsittelemän tiedon määrä saattaa paljastaa sinulle jotain uutta itsestäsi, kuten esimerkiksi sen, mitkä tekijät (tietyt ruoat, liikuntalajit tai jopa tunteet) saattavat nostaa tai laskea glukoosiarvojasi. Itsetuntemus on tärkeä osa omahoitoa riippumatta siitä, miten kauan diabetesdiagnoosistasi on.

Mahdollisuus käyttää diabeteksen hallintaa koskevia tietoja on korvaamattoman arvokasta myös diabetestiimillesi. Tietojen ansiosta he voivat hienosäätää hoitosuunnitelmaa ja reagoida entistä nopeammin tarpeellisiin muutoksiin. Malliesimerkin antaa diabetesta hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten parissa Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjoismaissa tehty kysely, jossa suurin osa vastaajista sanoi olevansa tyytyväisiä MiniMedTM 780G -järjestelmän kliinisiin tuloksiin ja sen helppokäyttöisyyteen.3

Kevennä kuormitusta missä tahansa

MiniMedTM 780G -järjestelmän voi yhdistää myös langattomasti MiniMedTM Mobile - sovelluksen pariksi, jolloin glukoosiarvojen ja -trendien seuraaminen onnistuu helposti omalla puhelimella. Näin pumppua ei tarvitse kaivaa esiin arvojen tarkastamiseksi. Varoituksia voi myös mukauttaa omien tarpeiden perusteella ja hyödyllisiä muistutuksia asettaa hälytyksiksi.

Lopuksi

Tyypin 1 diabeteksen kanssa eläminen kuormittaa aivoja, mutta onneksi on olemassa useita työkaluja, joiden avulla tätä kuormitusta voi keventää. MiniMedTM 780G -järjestelmä on yksi näistä työkaluista. Kun SmartGuardTM-algoritmi huolehtii korkeista ja matalista glukoosiarvoista, sinä voit käyttää aivojasi muuhunkin kuin jatkuvaan insuliiniannosten tarkkailuun. Hyödyntämällä diabetesteknologian ja terveydenhuollon ammattilaisten koko potentiaalia, voit mukauttaa hoitoasi ja optimoida glukoosinhallinnan. Tällöin kaikki voittavat!

Viitteet

  1. Choudhary P, et al. Advanced hybrid closed loop therapy versus conventional treatment in adults with type 1 diabetes (ADAPT): a randomised controlled study. Lancet Diab Endocrinol. 2022.
  2. Castañeda, J, et al. Predictors of time in target glucose range in real-world users of the MiniMed 780G system. Diabetes Obes Metab. 2022; 1- 10.
  3. Seagrove 2021: N = 270 - Data based on Prescription filled by HCP in Germany, France, UK, Italy, Spain and Nordics and Benelux.

FI-IPT-2200037

*Tämän materiaalin sisältämiä tietoja ei tule pitää lääketieteellisinä neuvoina eivätkä ne korvaa keskustelua lääkärin kanssa. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista, varotoimista, mahdollisista haittatapahtumista ja muista laitteen käyttöön liittyvistä asioista.