Skip to main content
Alarmen en meldingen

In geval van een waarschuwing MiniMed™ 670G

Reden

Een waarschuwing attendeert u op een situatie die mogelijk uw aandacht vraagt. Wanneer u een waarschuwing krijgt, moet u nagaan wat uw pomp u wil vertellen. Een waarschuwing treedt bijvoorbeeld op in geval van een Laag reservoir of een Lage batterij.

Action

Meldings-lampje

Het rode lampje op de pomp knippert één keer, gevolgd door een pauze, en knippert vervolgens weer één keer gevolgd door een pauze. Dit blijft doorgaan tot de waarschuwing is gewist.

Hier wordt het knipperlichtpatroon weergegeven:

Meldings - lampje

Audio

Afhankelijk van uw instellingen voor Audio-opties zendt de pomp een herhaalde waarschuwingstoon uit, een continue tweepulsvibratie of beide.

Scherm

Op de pomp verschijnt een melding met een geel pictogram en instructies voor wat u moet doen.

Heeft u het antwoord niet gevonden?

Neem contact met ons op

Ga naar de pagina Contact