Skip to main content

Tips og forslag til insulinpumpe og batteri

« WeCare Blog | Oktober 24, 2018 |
Tips & tricks
battery

3 tips der forlænger levetiden for pumpens batteri.

Din insulinpumpe kan vise dig beskeden ”Lavt pumpebatteri”. Det betyder, at der er mindre end 10 % strøm tilbage på batteriet. Udskift batteriet, før du går i seng. Du skal bruge et nyt batteri og en mønt til at åbne batteridækslet.

Da jeg var ved at falde i søvn, gik det op for mig, at jeg havde glemt at tjekke mit blodsukker. Jeg trykkede på knappen til baggrundslyset på min pumpe for at lyse på skærmen på glukosemåleren, så jeg kunne se i mørket. "Hmmm ... det var mærkeligt. Hvorfor virker baggrundslyset ikke?" Jeg tændte natbordslampen. Det gik op for mig, at jeg havde sat et tomt batteri i pumpen, før jeg gik i seng. Med den oplevelse i tankerne – og efterfulgt af mange batteriudskiftninger igennem næsten 10 år – kommer her et par tips:

Tjek, at pumpen virker, når du har skiftet batteriet.

 1. Du skal bruge et AA-batteri (1,5 V), hvis du har en insulinpumpe af typen MiniMed® 640G. Brug et frisk batteri, og brug et litiumbatteri hvis du vil have en bedre ydelse. Du skal bruge et AAA-alkalinebatteri til insulinpumper af typen MiniMed® VEO™. Batterier af mærket Energizer giver den bedste ydelse. Brug ikke et kulstof- eller zinkbatteri i pumpen.
 2. Brug bælteklemmen på pumpen eller en mønt til at åbne dækslet til batterirummet, når du skal udskifte batteriet. Brug ikke skarpe genstande som fx en kniv, skruetrækker eller saks.
 3. Du bruger mere strøm, hvis du fx tænder for baggrundslyset eller bruger vibrationsfunktionen til advarsler og høje basalrater.
 4. Læg et reservebatteri i etuiet til din glukosemåler men undgå høje temperaturer.
 5. Udsæt ikke batterierne for meget høje eller lave temperaturer. Opbevar ikke batteriet et koldt sted, især i vintermånederne. Er batteriet koldt, kan alarmen ”Batterifejl” vises på pumpen, fordi batteriet fejlagtigt kan opfattes som et batteri med kun lidt strøm.
 6. Udskift dækslet til batterirummet, hvis kontakterne eller gevindet til skruen er beskadiget.
 7. Mange af advarslerne og alarmerne om batteriet kan nemt løses:

Når advarslen ”Lavt Batteri” vises, er der maksimalt strøm til 6-8 timer tilbage på batteriet. Skift for en sikkerhedsskyld allerede der.

Når advarslen ”Udskift batteriet” vises, er der maksimalt strøm til 30 minutter tilbage på batteriet. Du skal straks udskifte batteriet, så pumpen kan blive ved med at levere insulin.

 1. Du kan se advarslerne på Medtronics websted eller i vejledningen til din pumpe og følge anvisningerne deri.

Du kan forlænge batteriets levetid ved at følge disse nyttige råd:

 • Sæt lysstyrken på skærmen til automatisk. Så tilpasses lysstyrken automatisk til omgivelserne. Du ændrer indstillingen i Menu > Funktioner > Skærmvalg.
 • Sæt lysindstillingen til 15 sekunder. Det reducerer tiden, inden baggrundslyset på skærmen slukker. Du ændrer indstillingen i Menu > Funktioner > Skærmvalg.
 • Indstil funktionen til advarsel med vibration eller lyd efter din dagligdag. Du kan hurtigt ændre indstillingen i Menu > Lydvalg.

Indholdet i artiklen er kun af oplysende karakter. Indholdet erstatter under ingen omstændigheder læsning af brugsanvisningen til enheden eller en læges vurdering, diagnose eller ordineret behandling. Søg altid råd hos din læge om diagnose og behandling, og følg nøje din læges anvisninger. Medtronic kan på ingen måde gøres ansvarlig for skader forårsaget eller formentlig forårsaget, direkte eller indirekte, af oplysningerne i artiklen.