Skip to main content

Sikker måltidsbolus

« WeCare Blog | April 3, 2023 |
Mad og drikke
Sikker måltidsbolus

Måske har du bemærket, at den anbefalede insulin til måltiderne er lavere eller højere, end du forventede, når du bruger funktionen SmartGuard™ med MiniMed™ 780G-systemet. Her forklarer vi, hvorfor det kan ske, og hvad du kan gøre, hvis du oplever, at det påvirker din glukosestyring.

Hvad er Sikker måltidsbolus?

Sikker måltidsbolus er en sikkerhedsfunktion, der reducerer insulinmængden ved en måltidsbolus, hvis systemet forudsiger, at der vil opstå en hypoglykæmisk hændelse, hvis den fulde bolus indgives.

Sikker måltidsbolus er vigtig, fordi du kan have mere insulin i dit system forud for måltider som resultat af automatiske korrektionsbolusser.

Hvad tager Sikker måltidsbolus højde for?

Sikker måltidsbolus tager højde for følgende i bolusberegneren, før en insulindosis anbefales:

 • aktuelt blodsukker eller sensorglukose
 • aktuel glukosetendens
 • aktiv insulin fra nylige måltidsbolusser
 • manuelle korrektioner eller auto-korrektionsbolusser
 • angivede kulhydrater
 • anslåede resterende kulhydrater efter tidligere måltider

Sikkerhedsmodul

Når disse data er til rådighed, kører funktionen dem igennem et sikkerhedsmodul for at forudsige, hvad den laveste glukoseværdi i løbet af et tidsrum på 4 timer efter måltidet kunne blive. Hvis det forudsiges, at glukoseniveauet i dette 4-timers tidsrum vil være lavt, beregner algoritmen den største bolusmængde, som det vil være sikkert at indgive, uden at niveauet bliver lavt.

”bolus”

Hvorfor er den foreslåede bolusmængde af og til nul?

Måske er bolusanbefalingerne forskellige fra det, som du forventer, eller måske kan en måltidsbolus endda blive reduceret til nul, hvis der forudsiges et lavt niveau. Dette er normalt. Systemet gør dette for at beskytte dig mod hypoglykæmi og holde glukoseniveauet inden for målområdet.

Hvad betyder det, når systemet siger "kulh. gemt", selvom der indgives en mindre mængde eller ingen insulin?

bolusta

Algoritmen kan så justere den næste bolus. Her er et eksempel:

”bolus”

• Algoritmen har anbefalet, at der tages færre enheder for at dække disse 30 g kulhydrater pga. faldet i glukose og den aktive insulin.

• Lad os nu antage, at du vil spise endnu 30 g kulhydrater 15 minutter senere. Systemet kan stadig justere denne bolus, hvis det estimerer, at der kan forekomme et lavt glukoseniveau inden for de næste 4 timer.

Hvad kan jeg gøre, hvis Sikker måltidsbolus medfører høje glukoseniveauer efter måltider?

Først går du tilbage til grundreglerne:

 • Hvordan er kulhydrattællingen? MiniMed™ 780G-systemet har auto-korrektioner, som kan hjælpe, hvis du anslår for få kulhydrater, men jo nærmere du er ved den faktiske værdi, jo bedre kan din glukosestyring blive.
 • Husker du at indgive bolus mindst 10-20 minutter før måltider ? Bolusindgivelse lige før eller efter måltider kan medføre høje glukoseniveauer efter måltider
 • Tal med din diabetesbehandler for at sikre, at dit insulin-kulhydratforhold er rigtigt for dig.

Prøv derefter at identificere:

 • Hvilke måltider ser ud til at være påvirket mest?
 • Er der særlige fødevarer eller måltider, der medfører den største påvirkning på glukoseniveauet efter måltider?

Når du har undersøgt ovenstående, kan du overveje:

 • At være "generøs" med din kulhydratestimering og tilføje 20-30% ekstra kulhydrater. Dit måltid er f.eks. 60 g kulhydrater, men du øger dette med 20% og indlæser 72 g i Bolus Wizard til måltider, før du spiser.
alertPrøv kun dette, når du sammen med din diabetesbehandler har arbejdet på at optimere dit kulhydratforhold og drøftet, om dette er en sikker mulighed for dig.

Tag et kig på vores video Brains Behind the Algorithm for at få et bedre indblik fra en af forskerne og ingeniørerne bag teknologien i MiniMed™ 780G-systemet.

For alle spørgsmål vedrørende dit helbred og din fortsatte pleje bedes du kontakte din diabetesbehandler. Diskutér indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler, potentielle bivirkninger og enhver yderligere information med din diabetesbehandler.

DK-IPT-2300015 © 2023 Medtronic. Alle rettigheder forbeholdes. Medtronic, Medtronic logoet og Engineering the Extraordinary er varemærker tilhørende Medtronic. Alle andre varemærker er varemærker tilhørende en Medtronic virksomhed.