Skip to main content

Vilkår for anvendelse

Terms of use

Læs nøje disse vilkår for anvendelse

Disse Vilkår for anvendelse beskriver reglerne for besøgende på denne Medtronic-hjemmeside. Denne hjemmeside ejes og drives af Medtronic. Medtronic er det navn, som vi bruger, når vi henviser til hele virksomheden, herunder Medtronic, Inc. og alle de virksomheder, som Medtronic styrer, eksempelvis datterselskaber og tilknyttede selskaber. Når vi bruger ordene vi, vores eller os mener vi Medtronic. Medtronic driver også andre hjemmesider. Disse Vilkår for anvendelse gælder ikke for vores andre hjemmesider. Du bør læse vilkårene for anvendelse på Medtronics hjemmesider, når du besøger dem.

Disse Vilkår for anvendelse blev sidst opdateret i december 2012. Vi kan til enhver tid ændre disse Vilkår for anvendelse. Du bør læse disse Vilkår for anvendelse hver gang du besøger hjemmesiden. Når du bruger denne hjemmeside, betyder det, at du accepterer den nyeste udgave af Vilkår for anvendelse.

 

Denne hjemmeside finansieres og drives af Medtronic Limited. Oplysningerne på denne hjemmeside er kun til generel orientering. De oplysninger, som du læser på denne hjemmeside, kan ikke erstatte det forhold, som du har til din læge eller sundhedspersonale. Medtronic udfører ikke lægearbejde og tilbyder ikke medicinske ydelser eller råd. Oplysningerne på denne hjemmeside bør ikke betragtes som medicinske råd. Du bør altid tale med din læge eller sundhedspersonale i forbindelse med diagnoser og behandling.

Sundhedsoplysninger ændrer sig hurtigt. Det er derfor altid bedst at tale med din læge om disse oplysninger.

Denne hjemmeside indeholder oplysninger om produkter og behandlinger, som er godkendt i Danmark, og disse oplysninger er henvendt til personer, der er bosiddende i Danmark. Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, præsenteres du muligvis på denne hjemmeside for oplysninger om produkter eller behandlinger, som ikke er tilgængelige eller godkendte i dit land.

Materialet på dette websted tilhører eller er licenseret til os. Materialet er beskyttet af love om ophavsret i USA og andre lande. Der gælder særlige regler for kopiering af materialet.  Du må sende materialet på dette websted som e-mail, downloade det eller udskrive kopier af materialet, men kun til privat, ikke-kommerciel brug.  Når du sender materialet på dette websted som e-mail, downloader det eller udskriver kopier, skal du også inkludere alle meddelelser om ophavsret og andre meddelelser i materialet, herunder meddelelsen om ophavsret nederst på siden.

Vi ejer desuden de navne, vi bruger til vores produkter og services på dette websted, og disse navne er beskyttet af varemærkelove i USA og andre lande. Hvis symbolet ® står efter et navn på vores websted, betyder det, at varemærket er registreret i USA. Hvis symbolet ™ står efter et navn på vores websted, betyder det, at varemærket ikke er registreret. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Det kan ske, at der gælder særlige regler for brugen af materialet, som står på dele af webstedet. Sådanne særlige regler vil blive forklaret i forbindelse med materialet.

Hvis du bruger materialet eller varemærkerne på dette websted på en måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt ifølge disse vilkår for anvendelse, bryder du aftalen med os og måske også love om ophavsret og varemærker samt andre love. I så fald bliver du automatisk frataget retten til at anvende webstedet. Vi eller forfatterne til materialet på dette websted vil fortsat have ejendomsretten til materialet. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt andre.

Du tildeles hermed en ikke-eksklusiv, begrænset og genkaldelig licens til at linke til dette websted. Medtronic forbeholder sig ret til når som helst at kunne trække denne licens tilbage i sin helhed eller din ret til at bruge bestemte links. Hvis Medtronic trækker licensen tilbage, accepterer du, at du straks skal fjerne og deaktivere alle links til webstedet.

Du accepterer, at du ikke må præsentere linket til dette websted på en sådan måde, at det knyttes til reklame eller opfattes som en anbefaling af en organisation, et produkt eller en service. Du accepterer, at linket ikke må forekomme på et websted, som man med al rimelighed kan opfatte som stødende, ærekrænkende, chikanerende, meget fornærmende eller ondsindet. Du må under ingen omstændigheder præsentere dette websted eller noget af dets indhold, så det ser ud til, at det tilhører dit websted, eller kopiere dele af dette websted til en server. Du accepterer, at du ikke på nogen måde må vise eller bruge Medtronics logo eller varemærke uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Dette websted kan indeholde links til websteder, der ikke drives af Medtronic. Vi stiller disse links til rådighed for at gøre det lettere for dig, men vi hverken undersøger, kontrollerer eller overvåger materialet på andre websteder. Vi er ikke ansvarlige for funktionaliteten af disse websteder, ej heller for dine forretningsmæssige aktiviteter med dem. Din brug af andre websteder er underlagt disses vilkår for anvendelse, herunder reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for disse websteder.

Disse websteder kan indeholde information om brugen af medtronics produkter eller behandlinger, som ikke er godkendt i det land, hvor du er bosat. Vi kontrollerer eller anbefaler ikke denne type information.

Vi modtager gerne feedback, kommentarer og ideer fra besøgende på webstedet, men understreger, at al information, du sender til os via dette websted, anses for at være ikke-personlig, ikke-fortrolig og ikke-privatejet (bortset fra personlige oplysninger, da dette er defineret i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger). Hvis du sender ideer, oplysninger, tanker, knowhow, teknikker eller materiale til os via dette websted, tildeler du samtidigt Medtronic en ubegrænset, royalty-fri og uigenkaldelig licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere dem i ethvert medie. Du giver ligeledes Medtronic ret til at bruge dem til et hvilket som helst formål.

Ingen garantier. Alt indhold på dette websted leveres "som det er" og "som tilgængeligt". Medtronic fraskriver sig hermed ansvaret for enhver form for garanti, både udtrykkelige og underforståede, lovfæstede eller andet. Medtronic fremsætter ingen påstande eller garantier om, at dette websted skal kunne anvendes uden afbrydelser eller fejl. Du er selv ansvarlig for at tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at alt indhold, du henter fra dette websted, er fri for virus og enhver anden potentielt ødelæggende kildekode.

Ansvarsbegrænsning. Du accepterer, at hverken medtronic eller en person eller et selskab, der er tilknyttet medtronic, kan holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af din anvendelse eller manglende evne til at anvende webstedet eller materialet på dette websted. Denne begrænsning gælder krav, som er baseret på garanti, kontrakt, skadegørende handling, objektivt erstatningsansvar og andre juridiske forhold. Denne begrænsning beskytter medtronic, dets funktionærer, ledelse, medarbejdere, agenter og leverandører, som er nævnt på webstedet. Denne begrænsning gælder alle tab, inklusive, men ikke begrænset til, erstatning ved direkte eller indirekte, specielle og tilfældige skader, følgeskader, pønal erstatning, personskade/dødsfald som følge af forsømmelse, tabt fortjeneste eller erstatning som følge af mistede data eller driftsafbrydelse.

Ud over reglerne i disse vilkår for anvendelse og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger kan du være underlagt andre vilkår, der gør sig gældende, når du benytter bestemte services eller bestemte materialer på visse områder inden for webstedet, som for eksempel når du følger et link fra dette websted. Vi beder dig læse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, så du ved, hvordan vi beskytter og bruger de oplysninger, vi samler ind via dette websted.

Hvis du misligholder vilkårene for anvendelse eller erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, således at det er til skade for andre, accepterer du at holde Medtronic skadesløs for alt ansvar for den skade.

Ved at bruge dette websted accepterer du, at domstolene i Danmark er det eneste rette værneting for enhver tvist med Medtronic eller andre forhold, som er knyttet til din anvendelse af webstedet. Derudover accepterer du og giver tilladelse til brugen af personligt værneting hos disse domstole i forbindelse med en eventuel tvist med Medtronic eller dets tilknyttede selskaber, medarbejdere, funktionærer, ledelse, agenter eller leverandører. Disse vilkår for anvendelse er underlagt gældende love i Danmark, uden hensyntagen til principper om international privatret.

Medtronic kan sende en meddelelse til dig via elektronisk post, via en generel meddelelse på webstedet eller via skriftlig korrespondance, der sendes med posten til den adresse, du har registreret hos Medtronic. Du kan sende en meddelelse til Medtronic ved at bruge funktionen Kontakt Medtronic, eller på:

Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S
Tlf.: +45 32 48 18 00
Fax: +45 32 48 18 01