Skip to main content

Er det nødvendigt at tælle kulhydrater med MiniMed™ 780G-systemet?

« WeCare Blog | Oktober 12, 2023 |
Produkter
Er det nødvendigt at tælle kulhydrater med MiniMed™ 780G-systemet?

Mange individer med type 1-diabetes kæmper med måltidshåndtering, hvor næsten 50% mener at kulhydrattælling er det mest byrdefulde aspekt af diabetesbehandling. Kulhydrattælling er fortsat en væsentlig komponent i diabetesbehandling hos både voksne og børn og er forbundet med lavere HbA1c. Det er også en meget vigtig opgave for dem, der bruger automatiske insulinleveringssystemer. Alligevel underestimerer mange brugere ofte kulhydrater i måltider eller glemmer at give bolus under måltiderne. Dette resulterer i dårligere resultater. I denne artikel spørger vi os selv, er det nødvendigt at tælle kulhydrater med MiniMed 780G-systemet?

Vi kigger på glykæmisk kontrol hos unge med MiniMed 780G-systemet, som bruger to forskellige tilgange til måltidsannoncering: en "forenklet tilstand" med forudindstillede kulhydratmængder; almindeligt måltid, stort måltid og mellemmåltid (denne tilstand kaldet for fix) og en "præcis kulhydrattællingstilstand" (denne tilstand kaldet for flex). Hvilken metode giver bedre glykæmisk kontrol i disse grupper?

blog

Vi ser at personer, der praktiserede præcis kulhydrattælling (flex), opnåede overlegen glykæmisk kontrol sammenlignet med personer som brugte forudindstillede kulhydratmængder (fix). Dette var tydeligt med en signifikant forskel på 6,8 % tid i målområdet, der favoriserede flexgruppen, såvel som en signifikant 2,7 % forskel i tiden bruger over 13,9 mmol/L.

Selvom fixgruppen ikke klarede sig så godt som flexgruppen, opfyldte en betydelig del af fixgruppen stadig internationale mål for glykæmisk kontrol. Ca. 70 % opnåede en HbA1c på mindre end 7 % (under 53 mmol/mol), den gennemsnitlige tid i området var 73,5 % og den gennemsnitlige tid under området var 1,5 %. Dette tyder på, at måltidsannoncering ved hjælp af en personlig, fast kulhydratmængde kan være et værdifuldt alternativ til konventionel kulhydrattælling.

posts

En af de bemærkelsesværdige egenskaber ved MiniMed 780G-systemet er dets autokorrektioner, som delvist kan kompensere for mindre nøjagtige kulhydratindtastninger. Dette var tydeligt, da fixgruppen krævede den dobbelte mængde insulin leveret ved autokorrektionsbolus sammenlignet med flexgruppen (henholdsvis 17,9 % vs. 8,9 %).

Så tilbage til det indledende spørgsmål: Er præcis kulhydrattælling nødvendig med MiniMed 780G-systemet? Det afhænger af følgende. Unge, der bruger MiniMed 780G-systemet, kan nå internationale mål for glykæmisk kontrol ved at indtaste personlige faste kulhydratmængder. Det betyder, at de vil opnå gode resultater på trods af unøjagtigheder i at tælle kulhydrater, hvilket især er nyttigt for folk, der finder præcis tælling besværlig og udfordrende. Det er dog vigtigt at bemærke, at kulhydrattælling forbedrer resultaterne yderligere, og disse færdigheder forbliver derfor vigtige med MiniMed 780G-systemet.

Opsummering

Selvom den forenklede metode til at indtaste faste kulhydratmængder til måltider ikke overgår nøjagtigheden af kulhydrattælling, giver den et værdifuldt alternativ for dem, der står over for udfordringer med præcis kulhydrattælling.

alert OPMÆRKSOMHED! Denne metode til beregning af kulhydrater bør kun prøves, efter at du har drøftet indstillingerne med en sundhedsperson, og om denne løsning er sikker for dig.

Om MiniMedTM 780G-systemet:
MiniMed 780G-systemet indeholder en avanceret hybrid closed loop (AHCL) algoritme, der automatiserer leveringen af både basal- og korrektionsinsulinbolus hvert 5. minut baseret på sensorglukoseværdier, tilpasset individets unikke insulinbehov. AHCL-algoritmen målretter mod et glukoseniveau, som kan justeres af brugeren til at være 5,5 mmol/L, 6,1 mmol/L eller 6,7 mmol/L, baseret på den enkeltes behov.

Referencer:

For detaljerede oplysninger om brugsanvisninger, indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og potentielle uønskede hændelser, se venligst brugermanuallen. Kontakt din lokale Medtronic-repræsentant for yderligere information. DK-IPT-2300075 © Medtronic 2023. Alle rettigheder forbeholdes. Medtronic. Medtronic-logoet og Engineering the extraordinary er varemærker tilhørende Medtronic. *Tredjepartsmærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre mærker er varemærker tilhørende Medtronic.