Skip to main content

Ny pumpe, gamle indstillinger

« WeCare Blog | Juni 1, 2022 |
Produkter
Ny pumpe, gamle indstillinger

Overraskelser kan være sjove. For eksempel når en gammel bekendt, som du ikke har set i årevis, overrasker dig på din fødselsdag. Men ved visse lejligheder er overraskelser ikke særlig sjove. Eksempelvis når du opdager, at din nye insulinpumpe ikke er forprogrammeret med dine personlige indstillinger, som du havde på din tidligere pumpe. Hvis du har stået i denne situation før, så ved du, hvor stressende det kan være, når du forsøger at huske alle dine sensorindstillinger. Her er nogle påmindelser om, hvor vigtige dine pumpeindstillinger er.

Indstillinger, indstillinger, indstillinger!

Det handler alt sammen om indstillinger. Ved at sikre, at din pumpe er indstillet korrekt til dine specifikke behov, kan du optimere diabetesbehandlingen og undgå uønskede høje og lave niveauer. Din pumpe har fire hovedgrupper af indstillinger, som skal programmeres:

  • Afgivelse af basalinsulin.
  • Afgivelse af bolusinsulin (herunder kulhydratforhold, insulinfølsomhed, blodsukkermål (BG-mål) og aktiv insulintid. Disse kan findes under Opsætning af bolus i menuen Insulinindstillinger.)
  • Insulinfølsomhedsfaktor.
  • Insulinens virkningstid.

Du kan også have foretaget ændringer i insulinindstillinger, som f.eks. maksimal basalinsulin og bolusinsulin og bolustrin samt have indstillet påmindelser.

Din basalinsulin er en vigtig komponent i din daglige insulindosis, da den kører i baggrunden for at holde dine BG-niveauer inden for målområdet mellem måltider. Afgivelse af basalinsulin udgør omtrent halvdelen af dit samlede, estimerede insulinbehov. Størstedelen af de personer, der bruger en insulinpumpe, vil få alt mellem en til seks forskellige basaldoser over en 24-timers periode – det er mange oplysninger at huske på! Hvis du bruger en sensor er det også vigtigt, at du programmerer dine sensorindstillinger til dit glukosemål (høje og lave grænser og advarsler).

Der kan være flere forskellige årsager til, at din gamle insulinpumpe skal udskiftes. Måske har du haft den i årevis, og den har nået sin udløbsdato eller den er blevet beskadiget. Her kommer et godt råd for at undgå, at du mister dine dyrebare pumpeindstillinger, hvis der skulle ske din pumpe noget – skriv indstillingerne ned!

Skriv dem ned

Da du fik din pumpe, arbejdede dit diabetesteam højst sandsynligt sammen med dig for at finde ud af, hvilke indstillinger, der var mest relevante for dig. Disse indstillinger er blevet finjusteret til dine specifikke behov. Gem også en kopi af disse indstillinger et andet sted end i pumpen.

Sørg for, at dine aktuelle pumpeindstillinger er tilgængelige, når du har brug for dem for eksempel ved at gemme dem i din CareLink™ Personal-konto. Det er også vigtigt, at du opdaterer disse oplysninger, når dine indstillinger ændres.

Du finder dine aktuelle pumpeindstillinger i din pumpe. Du kan spørge dit diabetesteam, hvis du har brug for hjælp til at få adgang til dem. Brugsanvisningen til din pumpe er også en god ressource, der kan hjælpe dig med at bekræfte dine yderst vigtige indstillinger for basaldosis.

Når du får din nye pumpe

Uanset om der er bestilt en erstatningspumpe eller du får en ny model, skal du være opmærksom på følgende:

  • Kontrollér, at din nye pumpe er kompatibel med alt andet tilbehør, som den skal sluttes til.
  • Programmér omhyggeligt alle dine pumpeindstillinger i din nye pumpe.
  • Hvis du bruger sensorer (med CGM), skal du parre din sender med din nye pumpe, inden du slutter den til en ny sensor.
  • Forbind dit BG-apparat til din nye pumpe.
  • Start på en frisk med en ny kanyle og sprøjte, så du ved, at det hele fungerer.

Husk, når du bruger SmartGuard™-funktionen i MiniMed™ 670G- og MiniMed™ 780G-systemer, kræver pumpen 48 timers opvarmningsperiode fra den første midnat, før SmartGuard™-funktionen kan aktiveres1.

Afsluttende bemærkninger

Overraskelser kan være spændende, men du har ikke lyst til at blive overrasket med lavt blodsukker, fordi du glemte at programmere din nye insulinpumpe med de rigtige indstillinger. Tal om muligt med dit diabetesteam, før du bruger en ny pumpe, for at sikre, at alle indstillinger er perfekte. En korrekt indstillet pumpe kan kun give dig mere tid til at nyde de behagelige overraskelser!

Referencer

  1. Brugsanvisning til MiniMedTM 670G og MiniMedTM 780G

DK-IPT-2200022