Skip to main content

Livets eget kompas

« WeCare Blog | Oktober 18, 2022 |
Livsstil
Livets eget kompas

Hvem vil jeg egentlig være? Hvordan vil jeg leve mit liv? Hvordan vil jeg leve med min diabetes? Store spørgsmål, som er vigtige at tænke over. Store spørgsmål, der måske også er dukket ekstra op i de år, hvor vores normale liv har været stærkt begrænset på grund af Corona-pandemien. Spørgsmålene er også konstant relevante, når man lever med diabetes.

Inden for terapiformen Acceptance and Commitment therapy (ACT) rejses spørgsmål om livets dybere mening. At acceptere det, vi ikke kan ændre, ofte vores tanker og følelser og/eller en kronisk sygdom, og i stedet fokusere på det, vi kan påvirke – det er en nøgle til et livsvigtigt liv. Vi skal tænke over, hvordan vi egentlig vil leve. Hvis alt var muligt, og vi ikke var styret af stive tankemønstre eller sociale normer – hvordan ville vi så ønske, at vores liv var? En beskyttende faktor for psykisk sygdom, under pandemien, har været evnen til at være fleksibel og at kunne nyde de små ting i hverdagen, for eksempel parforhold, det bør vi fortsætte med.

En hjælp til at tænke over meningen med livet er noget, der kaldes Livskompasset. Et livskompas, der hjælper dig med at finde retning i livet, hver dag og når det stormer mest. Forestil dig, at du står i midten af en cirkel og rundt om dig er veje rettet mod livets store områder. De områder jeg har i tankerne er venskab, kærlighedsforhold, forældreskab, arbejde/beskæftigelse, uddannelse, fritid, eget helbred/selvomsorg, samfundsengagement, spiritualitet og familieforhold.
Som Alice i Eventyrland plejede at sige: ”Hvis du ikke ved, hvor du vil hen, er det lige meget, hvilken vej, du vælger” Vi mennesker har det bedst, hvis vi har en balance mellem de forskellige områder.

blog

Du kan begynde at skrive, hvordan du gerne vil leve dit liv på de forskellige områder. Udfyld dit eget kompas. Hvem vil du være som datter/søn/ven? Hvordan vil du passe på dig selv gennem livet? Hvad ville føles meningsfuldt på arbejdet eller i fritiden?
Prøv ikke at blive styret af status eller materielle ting, men af det, der virkelig skaber en følelse af mening og vitalitet. Ofte er det relationer, øjeblikke af nærvær, natur. Men der er ikke noget rigtigt eller forkert her.

Husk også, at diabetes er med dig på livets rejse og tænk over, hvordan du vil forholde dig til din diabetes gennem hele dit liv. Eller dit barns diabetes. Hvordan kan du med diabetes i dit liv få den bedst mulige livskvalitet? Hvad kan du påvirke? Hvilke følelser og tanker har du måske brug for at omfavne og acceptere som en del af dig? Har du muligvis brug for at tænke på balancen mellem fuld kontrol/perfekte blodsukkerværdier og at gøre ting, der ville få dig til at føle dig godt tilpas, hvis du tænker mere på mental sundhed og velvære.

Hvad der er den rigtige vej afhænger af de langsigtede konsekvenser ifølge ACT og funktionel kontekstualisme. Der er noget, der hedder pragmatisk sandhedskriterium; "sandheden er, hvad der virker, baseret på langsigtede mål". Et spørgsmål, du skal stille dig selv, er derfor at tænke over, hvordan du gerne vil se tilbage på dit liv om 30 år, eller når du er ældre. Hvordan vil du gerne se tilbage på dit liv? Er der noget, du gør eller ikke gør i dag, som du tror, du senere vil fortryde? Er der grund til at ændre dit liv eller dine prioriteter allerede nu for ikke at fortryde det så, når det kan være for sent?
Måske vil du rette dit kompas efter at have tænkt mere over disse spørgsmål.
Jagten på lykke gør os ofte ulykkelige. Ligeledes gør sammenligning med andre også. At finde vores egen måde kan modvirke dette og kan hjælpe os til at gøre det rigtige uanset følelser eller relateret til, hvordan andre lever deres liv. Fokuser på, hvad der virker for dig baseret på dine langsigtede mål i livet.

Det er også godt at strege alle "must haves" over og i stedet fokusere på at vælge ting ud fra livskompasset. Det vi dog egentlig skal gøre er at vælge og fravælge. Hvis vi tænker sådan, er det ofte nemmere at tage det rigtige skridt i hverdagen og i livet.

Skrevet af Sara Hammer
Autoriseret psykolog
Mor til datter med type 1 diabetes

Oplysningerne her er ikke medicinske råd og bør ikke bruges som et alternativ til at tale med din læge. Diskuter indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler, potentielle bivirkninger og enhver yderligere information med din sundhedspersonale.

DK-IPT-2200037