Skip to main content

"I want more" - at stræbe efter det perfekte gør os ulykkelige

« WeCare Blog | Oktober 18, 2022 |
Tips & tricks
"I want more" - at stræbe efter det perfekte gør os ulykkelige

Inden for diabeteskredse kan man nogle gange se en konkurrence om den perfekte blodsukkerværdi. Nutidens hjælpemidler, pumper og blodsukkermålere, kan bidrage til dette fokus. Vi har adgang til flotte diagrammer og får dagligt feedback på, hvor godt vi formår at være indenfor målområdet. Hele samfundet er også fokuseret på perfektionisme og på sociale medier sammenligner vi os nemt med hinanden. En konstant stræben efter perfektion og stræben efter lykke gør os dog ofte ulykkelige. Hvordan kan vi forstå dette? Hvordan kan vi gøre det anderledes?

Der er mange mennesker med diabetes, som trods fremragende blodsukkerværdier aldrig er tilfredse, aldrig føler, at de har gjort nok, og det bidrager til mistrivsel, selvkritik og indre stress. Det bliver nemt en ond spiral, hvor stresset på sig selv hæver blodsukkeret på grund af hormoner, der udskilles i kroppen.

At presse sig selv så hårdt kan skyldes perfektionistiske træk, en usund perfektionisme, som er kendetegnet ved at stræbe efter et niveau, der ofte er urimeligt, og have en idé om, at det mindste fejltrin på vejen dertil ville være katastrofalt. Hvis du har sådanne tendenser, har dit selvværd en tendens til at være helt eller delvist forbundet med evnen til at præstere. At ikke lykkes med at have en jævn blodsukkerværdi, som vi ved er ekstremt svært, kan så blive følelsesmæssigt meget smertefuldt og angstpræget, hvis det bliver forbundet med din værdi som person. Hvis jeg bliver høj, er jeg dårlig.

En tanke, der ikke er hjælpsom og venlig. At begynde at skelne mellem, hvad du gør, og hvem du er, bliver en vigtig del af at bryde denne tankefælde. Du er så meget mere end dit blodsukkerniveau.

At blive ved med at forbedre sine værdier, selvom de måske allerede er langt under de anbefalede grænser, kan derfor dels handle om at slippe af med besværlige følelser, der opstår, hvis værdierne ikke er i overensstemmelse med opstillede mål, men kan også skyldes det midlertidige sus vi kan få ved at forbedre os eller være bedre end nogen anden. Hjernens belønningscenter går i gang, og vi føler os glade for os selv i nuet. Vores selvværd hæves midlertidigt, fordi blodsukkerværdien er god, dette i tråd med et præstationsbaseret selvværd. Så længe jeg når mine mål, er jeg tilfreds med mig selv. Men den dag jeg ikke når mine opsatte mål, falder jeg ret dybt. Dette bliver sårbart. Det er selvfølgelig godt at have en jævn blodsukkerværdi inden for anbefalede grænser, men nogle gange kan fokus på den perfekte værdi blive alt for snævert. Alt liv handler kun om jagten på den perfekte værdi. Der er så en risiko for, at vi holder op med at gøre ting, der betyder meget for os, for vores livskvalitet, såsom at gå til middage, gøre ting, vi normalt ikke gør, fordi vi så kan miste kontrollen over diabetes. Hvis livet kun handler om kontrol, og at en værdi uden for målområdet bliver angstpræget, kan det være godt at få hjælp til at blive mere fleksibel i tænkningen.

Noget du kan gøre er at øve dig i at være mere accepterende over for dig selv. Tænk selv over fordele og ulemper ved at være mere eftergivende over for dig selv. Hvad kunne være anderledes i dit liv, hvis du valgte den vej. Selvkritik kan sammenlignes med en rutine, som vi laver mere eller mindre automatisk. At være eftergivende og anvende selvmedfølelse er svært, hvis du normalt er selvkritisk. Det er svært at lave adfærdsændringer generelt. Noget der hjælper mange, er at opøve evnen til at lytte til en indre beroligende venlig ven, som kan være der for dig, når du er sårbar, stresset og selvkritisk. At stille dig selv spørgsmålet "Hvad ville jeg have sagt til min bedste ven i denne situation?" kan mange gange hjælpe os til at øge medfølelsen. Vi er ofte bedre til at være venlige over for andre og kan bruge det perspektiv mere på os selv.

Måske kan du sige: “Du har gjort alt hvad du kunne, jeg har også kunne nyde denne picnic og være sammen med mine venner, som også er vigtige for mig. Nu føler jeg en stress, og det er okay.”

Med udgangspunkt i det Livskompas, der blev nævnt i den tidligere artikel, er det godt at tænke over, hvordan din jagt på den perfekte værdi påvirker muligheden for at leve det liv, du ønsker, at være den person, du gerne vil være. Jeg vil anbefale, at du finder en retning forbundet med, hvordan du vil forholde dig til din diabetes og dig selv. Måske ville du have det bedre, hvis du var mere eftergivende og gav slip på tanken om, at du altid skal præstere bedre. At fokusere mere på andre dele af livet for ikke at være mentalt lige så fikseret på blodsukkerværdien, eller i hvert fald ikke at værdsætte den som god eller dårlig på samme måde, og ikke forbinde værdien med dig som person . Du gør bestemt alt hvad du kan baseret på dine omstændigheder. Du kan ikke gøre mere end det. Måske beslutter dig for ikke at bruge så meget tid på sociale medier eller tjekke statistik relateret til din diabetes.

Sammenligning med andre er ofte uundgåelig overordnet, man kan ikke slippe af med de tanker. Vores hjerne er en mester i at forbinde og relatere ting til hinanden. Det, vi kan gøre, er at overveje det vores hjerner begynder at sammenligne og vælger derefter mere aktivt, hvordan vi vil agere på disse tanker. Enten kan du blive stresset over at en anden "er bedre end dig" alternativet kan være at notere tanken og så fokusere på dig selv, hvordan du vil leve dit liv, hvordan du kan skabe mening i dit liv, med din diabetes. At aflede dit mentale søgelys til noget andet, som vil få dig til at føle dig bedre i det lange løb. Altid at gøre mere, presse dig selv, er ikke altid det bedste baseret på langsigtede mål og forbundet med det, der gør os glade.

Skevet af Sara Hammer
Autoriseret psykolog
Mor til datter med type 1 diabetes

Oplysningerne her er ikke medicinske råd og bør ikke bruges som et alternativ til at tale med din læge. Diskuter indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler, potentielle bivirkninger og enhver yderligere information med din sundhedspersonale.

DK-IPT-2200038