Skip to main content

ET KORT KIG PÅ EFFEKTEN AF EN DIÆT MED LAVT KULHYDRATINDHOLD OG MEGET LAVT KULHYDRATINDHOLD HOS PERSONER MED DIABETES

« WeCare Blog | Marts 9, 2021 |
Mad og drikke
food

Hvordan påvirker en diæt med lavt kulhydratindhold personer med type 1 diabetes? Det første skridt er at forstå, hvad definitionen er på en diæt med lavt kulhydratindhold (LCD) og meget lavt kulhydratindhold (VLCD).

Tabellen herunder er en almindeligt anerkendt måde til at beskrive og sammenligne dokumentationen for LCD og VLCD.

Tabel 1 Konsensusbeskrivelsen af forskellige niveauer for kulhydratholdige diæter

Diæter med lavt kulhydratindhold er et af de mest udforskede emner inden for diabetesdiæter. Det skal dog bemærkes, at hovedparten af forskningen drejer sig om personer med type 2 diabetes, og det skal derfor altid tages med et forbehold, når det overføres til personer med type 1 diabetes.

LCD

I nye studier fra de seneste år er man begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om kulhydrater bør spille så vigtig en rolle i diæter, både for personer med og uden diabetes. For personer med type 2 diabetes kan LCD måske hjælpe med til at sænke kolesteroltallet, HbA1c og vægt. Derudover kan overholdelse af en LCD reducere risikoen for at udvikle type 2 diabetes.

En af referencemyndighederne, American Diabetes Association (ADA)1, har allerede inkluderet diæter med lavt kulhydratindhold i sine anbefalinger som et muligt spisemønster. I den nyeste vejledning fra Storbritannien, fra Diabetes UK, foreslås LCD som en mulighed. Diabetes UK har dog også informeret om, at der i øjeblikket ikke er stærk nok evidens til klart at sige, om de langsigtede fordele ved LCD er mere eller mindre effektive end andre diætformer.

LCD og type 1 diabetes

LCD’s effekt er af mange årsager diskutabel for personer med type 1 diabetes. Generelt set er der ikke nok studier til tydeligt at vise, at LCD har større fordele for personer med type 1 diabetes.

Derudover er der endnu mindre evidens for LCD ved type 1 og næsten ingen data, der er gode nok, vedrørende børn og graviditet.

I slutningen af 2018 blev der offentliggjort en medicinsk artikel2 af en gruppe af eksperter inden for ernæring og type 1 diabetes. I denne artikel gennemgik man alle tidligere offentliggjorte artikler om emnet. Denne gennemgang viste, at diæten med lavt kulhydratindhold har positive virkninger på glykæmisk kontrol, men det er nødvendigt at gennemføre flere studier, for at man med sikkerhed kan underbygge dette. Afslutningsvis kan man sige, at der ser ud til at være positive virkninger på glykæmisk kontrol, men at der skal foretages flere studier af dette, for at man kan lave en endelig konklusion.

VLCD og type 1 diabetes

Et andet navn for VLCD er Very Low Carb Ketogenic Diets (diæter med meget lavt indhold af kulhydrat). Det hedder det, fordi kroppen naturligt, hvis den har utilstrækkelig adgang til kulhydrater, vil nedbryde kroppens proteiner og fedtdepoter til sit energiforbrug. Dannelse af ketoner er et biprodukt ved nedbrydning af fedt til energiforbrug. For en person, der ikke har diabetes, er disse ketoner normalt ikke skadelige, men for en person med type 1 diabetes, kan dannelsen af ketoner være både farlig og endog livstruende, hvis niveauerne får lov til at stige pga. utilstrækkelig indgivelse af insulin.

I maj 2019 blev der offentliggjort en anden artikel i Journal Pediatrics3 om et studie af en diæt med lavt kulhydratindhold til behandling af type 1 diabetes. Dette studie antydede, at de børn og voksne, der fulgte en diæt med lavt kulhydratindhold, opretholdt en særdeles god glykæmisk kontrol med et HbA1c på 5,7% (60 mmol/mol), og en betydelig nedsættelse i frekvensen af hypoglykæmiske hændelser. Man mener, at nedsættelsen af den indtagne kulhydratmængde reducerede glukosevariabiliteten efter måltider. Det nedsatte også den mængde insulin, der var nødvendig, og personerne i dette studie rapporterede en lavere forekomst af hyperglykæmi gennem opretholdelsen af et lavere indhold af insulin i blodet i løbet af dagen. Selvom resultaterne fra dette studie viser fordele, skal der ses på det med forsigtighed, idet det drejede sig om en særligt motiveret gruppe af personer med type 1 diabetes, og at deltagerne i studiet selv rapporterede deres diætindtag.

Derudover findes der omfattende litteratur om den modsatte effekt af denne diættype for personer med diabetes2. De omfatter for eksempel nedsatte vækstrater, ændringer af blodlipider, forøget risiko for hypoglykæmiske hændelser og ketoacidose samt mangel på overholdelse af monitorering af diæt.

En VLCD bør ikke generelt anvendes til alle, og det foreslås, at du taler med dit diabetesteam, før du starter en VLCD.

Konklusionen er, at der er nogen overensstemmelse mellem definitionen på en LCD og VLCD, men det fremgår ikke altid tydeligt i litteraturen. Nogle studier antyder dramatiske reduktioner i HbA1c, endog reducering i forekomsten af hypoglykæmiske hændelser og forøgelse af tiden i målområdet. Evidensen omkring effektivitet og sikkerhed afventes dog stadigvæk. For personer med type 1 diabetes er der stadigvæk nogen bekymring om risikoen for DKA samt for mulig påvirkning af væksten hos børn med type 1 diabetes. Overholdelse af enten en VLCD eller LCD involverer motivation og engagement for at opretholde overholdelsen i det lange løb. Vi vil altid anbefale, at du taler med dit diabetesteam, før du begynder med denne type af diæt.

Reference

  1. Feinman RD, Pogozelski WK, Astrup A, et al. Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: critical review and evidence base [published correction appears in Nutrition. 2019 Jun;62:213]. Nutrition. 2015;31(1):1-13.
  2. Seckold R, Fisher E, de Bock M, King BR, Smart CE. The ups and downs of low-carbohydrate diets in the management of Type 1 diabetes: a review of clinical outcomes. Diabet Med. 2019;36(3):326-334.
  3. Lennerz B, Barton A, Bernstein R et al. Management of Type 1 Diabetes With a Very Low–Carbohydrate Diet. Pediatrics. 2018;141(6):1-12
  4. Diabetes UK, 2019. Low-Carb Diet And Meal Plan. [online] Diabetes UK. Available at: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/eating-with-dia... [Accessed 19 September 2020].
  5. Evert A, Dennison M, Gardner C et al. Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report. Diabetes Care. 2019;42(5):731-754