Skip to main content

At blive voksen med type 1 diabetes

« WeCare Blog | Marts 14, 2022 |
Livsstil
blog

Overgangen fra dine ungdomsår til ung voksen er en vigtig milepæl. Hvis du lever med type 1 diabetes, kan betydningsfulde begivenheder ofte gøre det til en udfordring at opretholde et optimalt blodsukker (BG). Det kan f.eks. være, når du flytter hjemmefra, skal finde rundt i sociale (og romantiske) forhold, begynder på universitetet eller ungdomsuddannelse, eller når du starter i dit første fuldtidsjob. På det tidspunkt i dit liv kan det at skulle bekymre sig om insulin og kulhydrattælling være det sidste, du tænker på.

Belastningen ved at få ansvar

Definitionen på en “ung voksen” er en alder et eller andet sted mellem 18 og 30 år, hvilket strækker sig over mange forskellige livserfaringer og kompetencer. I den alder forventes det af mange personer, som lever med type 1 diabetes, at de overtager tøjlerne med hensyn til håndteringen af deres diabetes, uanset om de føler, at de er klar til det eller ej.

Adskillige undersøgelser har vist, at der er et hul i behandlingen af personer, som lever med type 1 diabetes, et eller andet sted mellem barndom og voksenliv. I én undersøgelse fandt man, at der hos mere end en fjerdedel af unge voksne var en afbrydelse i deres sundhedspleje på mere end 6 måneder, da de overgik fra pædiatrisk behandling til sundhedspleje for voksne. Dårligere helbredsmæssige resultater i denne sårbare fase af livet kan skyldes dette fænomen og andre konkurrerende interesser (som f.eks. når du er i gang med at tage dit kørekort).

Sammenlignet med teenagere har unge voksne, som lever med type 1 diabetes, ofte flere følelsesmæssige bekymringer og en større grad af diabetesstress. Når man sammenligner med personer i samme aldersgruppe, som ikke har diabetes, tyder det på, at unge voksne, som lever med type 1 diabetes, står over for flere udfordringer med det sociale liv, arbejdsløshed og depression.

Denne artikel kan godt nok ikke tage din køreprøve for dig, men her er alligevel et par forslag til, hvordan du kan gøre denne periode i dit liv lidt nemmere, når du lever med type 1 diabetes.

4 gode råd til, hvordan du håndterer din nyfundne uafhængighed

1. Kend dine rettigheder på arbejdspladsen.

I mange lande er det ulovligt, at din arbejdsgiver eller mulige arbejdsgiver stiller spørgsmål om dit helbred, med mindre det direkte påvirker dit arbejde. Men det er et lovkrav, at man på din arbejdsplads sørger for, at du har et sikkert arbejdsmiljø, og at man imødekommer eventuelle rimelige ønsker fra dig, når det drejer sig om, at du skal passe på dit helbred. Det kan f.eks. være, at du beder om at få regelmæssige korte pauser, så du kan tjekke dit blodsukker, eller at du får lov til at spise små mellemmåltider, når du har brug for det.

2. Du skal ikke være bange for at bede om hjælp.

Selvom det måske forventes, at du er mere uafhængig og selvstændig på dette tidspunkt, er det absolut ikke nogen skam at bede om ekstra hjælp, hvis du har brug for det. Det er vigtigt at være opmærksom på din mentale sundhed, eftersom unge voksne, der lever med type 1 diabetes, har større risiko for at få depressioner, sammenlignet med teenagere med type 1 diabetes. Dit diabetesteam kan måske guide dig til nyttige ressourcer, eller som alternativ kan du eventuelt søge efter en lokal supportgruppe online. Det kan også være en god ide at tale med din familie om en mere gradvis overgang til uafhængighed. Du kan f.eks. bede dine forældre minde dig om, at du skal tjekke dit insulinlager, eller lave en aftale hos en optiker.

3. Lav aftaler med lægen (og overhold dem).

I gruppen af unge voksne er der ofte flere udeblivelser fra lægeaftaler. Det er fuldt forståeligt, at der er mange andre ting, som skriger på din opmærksomhed i denne fase af dit liv, hvad enten det er at søge ind på et universitet eller at forsøge at finde en lejlighed inden for budgettet. Hvis du springer aftaler med dit diabetesteam over, kan det dog have store konsekvenser på den korte og lange bane. Forsøg at prioritere disse aftaler, når du har mulighed for det, og afpas resten af din kalender efter dem. Hele din krop vil takke dig! (Især når du kommer i 40'erne og ikke længere er ung og smidig).

4. Udnyt teknologien, så du kan få det bedste ud af livet.

Der er sket meget med teknologien inden for diabetes. Tal med dit diabetesteam om, hvad der kan være tilgængeligt og muligt i dit land. Du kan f.eks. prøve kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) https://guardianconnect.medtronic-diabetes.com/dk/ i stedet for flere fingerprik om dagen. I stedet for at ligge vågen om natten af frygt for en hypoglykæmisk episode, hvorfor så ikke prøve en insulinpumpe med en automatisk “stop før lav”-funktion? https://www.medtronic-diabetes.com/da-DK Dit diabetesteam kan fortælle dig, hvordan du kan maksimere teknologien for at gøre dit liv nemmere.

Afsluttende bemærkninger

Det unge voksenliv er en spændende tid, fyldt med berusende uafhængighed. Men med øget uafhængighed og frihed følger paradokset med større ansvar. Lad ikke denne fase af dit liv blive et nederlag for din diabetesstyring – du skal holde i adskillige årtier endnu!

DK-IPT-2200011