Skip to main content

Nástroj pro vyhledávání kompatibility aplikací Medtronic

Ověřit kompatibilitu

Zkontrolujte kompatibilitu pro region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) Všimněte si, že kompatibilita se může lišit podle země

Aplikace MiniMed™ Mobile

Umožní vám zobrazit klíčové údaje z inzulinové pumpy přímo na vašem chytrém telefonu. Objevte nový způsob interakce s inzulinovou pumpou MiniMed™ a údaji z kontinuální monitorace glukózy (CGM).

Aplikace CareLink™ Connect

Pro partnery v péči. Snadný způsob vzdáleného zobrazování hladiny glukózy a informací z inzulinové pumpy diabetika.

Aplikace Guardian™ Connect

Aplikace Guardian™ Connect je součástí systému Guardian™ Connect, který vám pomáhá zvládat diabetes tím, že:

  • zaznamenává vaše hodnoty glukózy v průběhu dne i noci,
  • pohodlně a diskrétně zobrazuje vaše hodnoty glukózy na vašem mobilním přístroji,
  • upozorní vás na události týkající se hladiny glukózy prostřednictvím vašeho mobilního přístroje,
  • ukazuje možné vlivy stravování, tělesné aktivity a léků na hladinu glukózy,
  • poskytuje další nástroje, například výstrahy a možnost zaznamenávání stravy, tělesné aktivity a podaného inzulinu, což vám pomůže zabránit výskytu vysokých a nízkých hladin glukózy.

Aplikace InPen™

Systém InPen™ se skládá z chytrého inzulinového pera InPen™ a aplikace InPen™. Systém InPen™ automaticky zaznamenává velikost dávky a načasování dávek inzulinu, vydává upozornění, pokud nebyl podán inzulin, obsahuje kalkulačku dávek inzulinu s osobním nastavením, sleduje hodnotu aktivního inzulinu v těle a dokáže se integrovat s jinými technologiemi pro léčbu diabetu, včetně systému pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM). Další informace jsou uvedeny v aplikaci v části Nápověda.

Aplikace Guardian™

Aplikace Guardian™ je součástí systému Guardian 4, který vám pomáhá zvládat diabetes. Systém Guardian™ 4 má následující funkce:

  • zaznamenává hodnoty glukózy v průběhu dne i noci,
  • pohodlně a diskrétně zobrazuje hodnoty glukózy na mobilním přístroji,
  • odesílá výstrahy o událostech týkajících se hladiny glukózy na mobilní přístroj,
  • ukazuje možné vlivy stravování, tělesné aktivity a inzulinu na hladinu glukózy.

Často kladené dotazy

Samsung, Xiaomi, Google, LG, Motorola, Huawei, One Plus, Sony

Přejděte k Nastavení > Obecné > Informace > Název modelu.

Přístroj Apple

Přejděte k Nastavení > Obecné > Informace > Název modelu.

Toto výstražné hlášení upozorňuje, že aktuální systém nebyl v plném rozsahu testován nebo není podporován. Přestože nemůžeme zaručit plnou funkčnost aplikace, dokud není vydání plně otestováno, odklepnutím výstražného hlášení umožníte fungování aplikace. Jakmile plně otestujeme novou verzi aplikace, výstražné hlášení se už nezobrazí. Pokud mezitím zaznamenáte jakékoli potíže, náš tým produktové podpory vám je ochotně pomůže co nejlépe vyřešit.

Doporučujeme vám, abyste před spuštěním aktualizace operačního systému ověřili kompatibilitu svých zařízení a operačního systému. Pokud není operační systém uveden jako kompatibilní, nedoporučujeme jeho aktualizaci, dokud neotestujeme a nezajistíme plnou kompatibilitu.

Pracujeme na testování beta verzí systémů Apple a Android, jakmile jsou k dispozici, abychom co nejdříve zajistili plnou kompatibilitu. Pokud ale zjistíme, že nový operační systém způsobil změnu v zamýšleném chování aplikace, k ujištění, že aplikace vždy funguje s novým operačním systémem tak, jak je zamýšleno, je zapotřebí více času.

Pokud jsme neprověřili výrobce přístroje nebo pokud přístroj používá nepodporovaný operační systém, přístroj nemusí být kompatibilní, aplikaci nebude možné stáhnout z Goodle Play Store nebo App Store a nebude fungovat na vašem přístroji.

Pokud je váš přístroj nebo operační systém neprověřený, při prvním přihlášení do aplikace se v aplikaci zobrazí vyskakovací hlášení s informací, že aplikaci lze používat, ale nebyla otestována. Proto se některé informace mohou zobrazovat odlišně, než bylo zamýšleno, a proto doporučujeme, abyste aplikaci používali na plně otestovaném přístroji. Nicméně pokud zaznamenáte jakékoli potíže se svým přístrojem, náš tým produktové podpory vám je ochotně pomůže co nejlépe vyřešit.

Je nám líto, že máte problém! Kombinace vašeho přístroje s aplikací nebyla v plném rozsahu otestována, a proto nejsme schopni zaručit funkčnost na vašem přístroji. Rádi vám však pomůžeme co nejlépe vyřešit problém – kontaktujte prosím náš tým produktové podpory.

Na vašem přístroji se systémem Android otevřete Google Play Store. Pokud aplikaci InPen™ v Play Store vidíte, nainstalujte ji. Pokud není aplikace InPen™ v Play Store vidět, přístroj nesplňuje minimální požadavky pro nainstalování této aplikace. Jakmile je aplikace InPen™ nainstalována, otevřete ji. Jakmile se aplikace otevře, zkontroluje, zda rozlišení obrazovky splňuje minimální požadavky. Pokud se zobrazí obrazovka pro přihlášení, aplikace je připravena k použití.

Aplikace Guardian™ a aplikace InPen™ mají odlišnou metodu zajištění kompatibility a používají odlišné technologické protokoly, proto se kompatibilita těchto dvou mobilních aplikací liší.

Důležité bezpečnostní informace

Aplikace MiniMed™ Mobile poskytuje sekundární zobrazení pro kompatibilní systém inzulinové pumpy MiniMed™ na vhodném spotřebitelském elektronickém zařízení, které slouží k pasivnímu monitorování a synchronizaci údajů se systémem CareLink™. Účelem aplikace MiniMed™ Mobile není nahrazovat zobrazení údajů z kontinuální monitorace glukózy nebo z inzulinové pumpy v reálném čase na primárním zobrazovacím zařízení (tj. inzulinové pumpě). Všechna rozhodnutí o terapii musí být založena na údajích z primárního zobrazovacího zařízení.

Aplikace MiniMed™ Mobile není určena k analýze ani úpravám údajů z kontinuální monitorace glukózy nebo z inzulinové pumpy, které přijímá. Není také určena k řízení jakékoli funkce připojeného systému kontinuální monitorace glukózy nebo inzulinové pumpy. Aplikace MiniMed™ Mobile není určena k příjmu informací přímo ze senzoru nebo vysílače systému pro kontinuální monitoraci glukózy.

Účelem aplikace CareLink™ Connect je poskytovat sekundární zobrazení dat z inzulinové pumpy a údajů z kontinuální monitorace glukózy (CGM) na podporovaném mobilním přístroji. Účelem aplikace CareLink™ Connect není nahrazovat zobrazení údajů z inzulinové pumpy nebo z CGM v reálném čase na primárním zobrazovacím zařízení. Všechna rozhodnutí o terapii musí být založena na údajích z primárního zobrazovacího zařízení.

Aplikace CareLink™ Connect není určena k analýze ani k úpravám přijatých dat z inzulinové pumpy a údajů z CGM. Není ani určena k řízení žádné funkce inzulinové pumpy nebo systému CGM, ke kterým je připojena. Aplikace CareLink™ Connect není určena k příjmu informací přímo z inzulinové pumpy nebo ze systému CGM.

Úplné informace o produktu a bezpečnostní informace uvádí uživatelská příručka.

Inzulinové pero InPen™ je určeno pro použití jedním pacientem s diabetem k samostatnému injekčnímu podávání požadovaných dávek inzulinu. Injekční pero je kompatibilní se zásobníky inzulinu (U-100) o objemu 3,0 ml a s jednorázovými odpojitelnými jehlami pro pero (nejsou součástí balení). Injekční pero umožňuje uživateli zvolit požadovanou dávku v rozmezí od 0,5 do 30 jednotek v přírůstcích po polovině (1/2) jednotky.

Systém InPen™ je kontraindikován u pacientů, kteří nesplňují všechna kritéria uvedená v příbalové informaci léku nebo léčivého přípravku, který má být podán.

Aplikace Guardian™ je určena k použití se systémem Guardian™ 4. Systém Guardian™ 4 je systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) v reálném čase, indikovaný pro léčbu diabetu u osob ve věku 7 let a starších. Systém Guardian™ 4 nevyžaduje kalibraci a je navržen tak, aby při rozhodování o postupu léčby diabetu nahradil testování glykémie (GL) odběrem krve z prstu. Rozhodování o postupu léčby by měla být přijímána na základě kombinace hodnot glukózy naměřených senzorem (GS) a šipek trendu. Systém dokáže sledovat trendy koncentrace glukózy, pomáhá detekovat události hyperglykémie a hypoglykémie a také pomáhá při rozhodování o akutní a dlouhodobé léčbě.

Systém je určen pouze pro pacienty a ošetřovatele, kteří využívají kompatibilní mobilní přístroj a operační systém a mají dostatečné zkušenosti s úpravou nastavení zvukových funkcí a upozornění u mobilních přístrojů. K pořízení systému může být nutný lékařský předpis.

Úspěšné používání systému CGM vyžaduje dostatečnou funkci zraku a sluchu, aby pacient rozpoznal výstrahy generované aplikací Guardian.

Aplikace Guardian™ Connect je určena k použití se systémem Guardian™ Connect. Aplikace je určena pro používání pacienty s kompatibilním spotřebitelským mobilním přístrojem. Aplikace zobrazuje údaje o glukóze naměřené senzorem a rovněž nabízí uživatelské rozhraní pro kalibraci senzoru, zaznamenávání údajů např. o tělesné aktivitě a stravě, a nahrávání informací na webové stránky CareLink™ Personal. Umožňuje uživateli sledovat profily koncentrací glukózy a případně identifikovat epizody nízké a vysoké hladiny glukózy. Aplikace vydává výstrahy, pokud hladina glukózy dosáhne nastavených mezních hodnot glukózy naměřené senzorem, klesne pod ně, nebo je překročí.

Kontinuální monitorace glukózy není doporučena u osob, které nejsou ochotny nebo schopny provádět minimálně dvě měření hodnoty glykémie glukometrem denně, ani u osob, které nemohou nebo nechtějí být v kontaktu se svým ošetřujícím lékařem.

Úspěšné používání systému CGM vyžaduje dostatečnou funkci zraku a sluchu, aby pacient rozpoznal výstrahy generované aplikací Guardian™ Connect.

Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou lékařským doporučením a nesmí sloužit jako alternativa porady s lékařem. Informace o indikacích, kontraindikacích, varováních, bezpečnostních opatřeních, možných nežádoucích účincích a dalších tématech vám sdělí váš ošetřující lékař (diabetolog).