Skip to main content
Guardian™ 4 SMART CGM System

Monitorace glukózy v reálném čase, trendy a výstrahy, které vám dají vědět předtím, než hladina glukózy bude vysoká nebo nízká

Guardian™ 4 SMART CGM System

Chytrý* systém ke kontinuální monitoraci glukózy Guardian™ 4

Mějte svou hladinu glukózy pod kontrolou i bez odběrů kapky krve z prstu**

Co je CGM?

Systém CGM, tzv. kontinuální monitorace glukózy, je systém k nepřetržité monitoraci hladiny glukózy. Tento systém v podstatě nepřetržitě sleduje hladinu glukózy každých pět minut prostřednictvím malého senzoru umístěného v oblasti břicha (pouze u dospělých), nebo paže, za použití automatického zavaděče. Senzor měří koncentraci glukózy v intersticiu, což je hladina glukózy zjištěná v mezibuněčné tekutině.

*Chytré řešení systému CGM dokáže předpovědět vysokou a nízkou hladinu glukózy v časovém předstihu až 1 hodiny a poskytuje přístup k dalším algoritmům a poznatkům, které mohou uživatele informovat o klinicky významných profilech hladiny glukózy. Více informací naleznete v příslušné uživatelské příručce.

**Pokud hodnoty z CGM neodpovídají symptomům nebo očekávání, použijte při rozhodování o léčbě diabetu glukometr. Viz uživatelská příručka k systému.

Jaké jsou přínosy systému CGM?

Je-li koncentrace glukózy změřena jedenkrát, poskytuje tato hodnota informace o aktuálním okamžiku.

Systém CGM měří koncentraci glukózy každých pět minut. Systém CGM vám zprostředkovává informaci o trendech vaší hladiny glukózy. Systém CGM může poskytnout cenné informace v zásadních okamžicích během dne, např. před cvičením a během něj, před řízením vozidla, před skládáním testu/zkoušky a uprostřed noci.

Komponenty systému Guardian™ 4 - chytré* zařízení CGM

Všechny tyto informace jsou k dispozici pouze v jedné aplikaci

Stáhněte si aplikaci již nyní:

Google Play Apple Store

Mějte výskyt vysoké nebo nízké hladiny glukózy pod kontrolou prostřednictvím prediktivních výstrah vydávaných až 60 minut před jejich vznikem

Limit vysoké hladiny glukózy (v rozmezí od 5,6 mmol/l do 22,2 mmol/l) Odlož. vys. GS Odlož. níz. GS 1 4 5 6 2 3 Limit nízké hladiny glukózy (v rozmezí od 3,3 mmol/l do 5 mmol/l)
1.  Výstraha vzestupu
2.  Výstraha před vys. GS
3.  Výstraha při vys. GS
4.  Výstraha poklesu
5.  Výstraha před níz. GS
6.  Výstraha při níz. GS
Hladina glukózy naměřená senzorem
Akutní výstraha nízké GS 3,0 mmol/l Povinné nastavení kvůli bezpečnosti pacienta
Limit vysoké hladiny glukózy (v rozmezí od 5,6 mmol/l do 22,2 mmol/l) Limit nízké hladiny glukózy (v rozmezí od 3,3 mmol/l do 5 mmol/l) 3 1 4 5 6 2 Odlož. vys. GS Odlož. níz. GS
1.  Výstraha vzestupu
3.  Výstraha při vys. GS
5.  Výstraha před níz. GS
Hladina glukózy naměřená senzorem
2.  Výstraha před vys. GS
4.  Výstraha poklesu
6.  Výstraha při níz. GS
Akutní výstraha nízké GS 3,0 mmol/l Povinné nastavení kvůli bezpečnosti pacienta
Personalized glucose reports

Zůstaňte ve spojení sdílením dat

Sdílejte údaje o své hladině glukózy s přáteli a rodinou

Průběžně informujte osoby, které jsou pro Vás důležité, díky vzdálené monitoraci a možnosti bezpečně sdílet změny hladiny glukózy prostřednictvím textových výstrah v reálném čase zasílaných na jejich mobilní telefon.#

Sdílejte personalizované zprávy o koncentraci glukózy

Spolupracujte se svým ošetřujícím lékařem na svém managementu diabetu prostřednictvím dat o hladině glukózy z personalizovaných zpráv softwaru CareLink™ Personal.

Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou lékařským doporučením a nesmí sloužit jako alternativa konzultace s lékařem. O indikacích, kontraindikacích, varováních, bezpečnostních opatřeních, možných nežádoucích účincích a dalších informacích se poraďte se svým ošetřujícím lékařem (diabetologem).

Zdravotnické prostředky, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání prostředků.

Vysílač Guardian 4 je součást osobní kontinuální monitorace glukózy (CGM) Guardian 4 pro kompatibilní mobilní přístroje; odesílá data ze senzoru do aplikace Guardian. Vedlejší účinky mohou být nepříjemné pocity a podráždění v místě zavedení. Nevystavujte silnému magnetickému poli a extrémním teplotám. V případě dotazů nebo obav týkajících se lékařské problematiky kontaktujte lékaře. Senzor Guardian 4 je součást kontinuální monitorace glukózy (CGM) Guardian 4 pro mobilní přístroje; je zaveden do podkoží, kde měří koncentraci glukózy a data odesílá do vysílače. Léky obsahující paracetamol mohou vést k naměření nesprávně zvýšené hodnoty glukózy. Nepoužívejte při užívání hydroxamočoviny. Nedodržení pokynů může vést k nesprávnému zavedení, bolestivosti nebo poranění. V případě dotazů nebo obav týkajících se lékařské problematiky kontaktujte lékaře. Aplikace Guardian je součást kontinuální monitorace glukózy (CGM) Guardian 4 pro kompatibilní mobilní přístroje; sleduje trendy hladiny glukózy, detekuje události hyper- a hypo-glykémie a pomáhá při rozhodování o akutní i dlouhodobé léčbě. Nesprávné fungování nebo nedodržení pokynů může vést k hypo-/hyper-glykémii, diabetické ketoacidóze či úmrtí. Nepoužívejte, pokud nerozumíte nastavení mobilního přístroje. Používáte-li CGM, udržujte kontakt se svým lékařem. Software CareLink Personal je určen k tvorbě zpráv z dat inzulinových pump, glukometrů a kontinuální monitorace glukózy (CGM) k managementu diabetu. Pro vybraná zařízení umožňuje prohlížení dat ze zařízení pacienta určeným osobám. Používat na základě doporučení lékaře. Software nepředstavuje lékařské rady a nelze se na něj takto spoléhat.

E-návody k použití k dispozici na: https://www.medtronic-diabetes.com/cs-CZ

UC202209300 CS ©2021 Medtronic. Všechna práva vyhrazena. Medtronic, logo Medtronic a Further, Together jsou ochranné známky společnosti Medtronic. Značky třetích stran jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechny ostatní značky jsou ochrannými známkami společnosti Medtronic.

*Chytré řešení systému CGM dokáže předpovědět vysokou a nízkou hladinu glukózy v časovém předstihu až 1 hodiny a poskytuje přístup k dalším algoritmům a poznatkům, které mohou uživatele informovat o klinicky významných profilech hladiny glukózy. Více informací naleznete v příslušné uživatelské příručce.
**Pokud hodnoty z CGM neodpovídají symptomům nebo očekávání, použijte při rozhodování o léčbě diabetu glukometr. Viz uživatelská příručka k systému
Výsledky pocházející z jedné studie s aplikací Guardian™ Connect
#Internetové připojení požadované pro software CareLink™ Personal