Skip to main content

CareLink™ Personal predstavljanje novog alata za prijenos CareLink™ uploader personal za prijenose bez Jave

Carelink Uploader

Saslušali smo povratne informacije od korisnika softvera CareLink™ Personal i sa zadovoljstvom možemo najaviti novi uzbudljiv razvoj koji omogućuje pojednostavljeno učitavanje vašeg uređaja koji podržava Medtronic (npr. inzulinska pumpa) na CareLink™ Personal. Novi Carelink™ Uploader je maleni dio softvera koji vam omogućuje da učitate podatke iz vašeg Medtronic uređaja direktno u Carelink™ Personal bez potrebe za Javom.  Kako biste koristili novi uploader, dovršite jednokratnu instalaciju na svakom računalu koje želite koristiti.

 

Pogledajte videozapise u nastavku za više informacija.

Za dodatnu pomoć obratite se našem timu za podršku za proizvode MiniMed™ Care na broj telefona +385 1 488 1144.

 

Play
Carelink Uploader 1

1) Skinite i instalirajte CareLink™ Uploader na računalo koje ćete koristiti za prijenos vaših podataka

Play
Carelink Uploader 2

2) Učitajte vaš uređaj na CareLink™ Personal