Skip to main content
ŽIVITE VIŠE,BRINITE SE MANJE
ŽIVITE VIŠE,BRINITE SE MANJE

ŽIVITE VIŠE,
BRINITE SE MANJE

Sustav MiniMed™ 780G

 

NAŠE TERAPIJE

Inspirirano
Inspirirano
"Sa svojim razinama glukoze i bez straha od hipoglikemija mogu se usredotočiti na svoju kćer."
Carling
S VRIJEDNOSTIMA UNUTAR
CILJNOG RASPONAIMAM VIŠE VREMENA ZA
ONO ŠTO NAJVIŠE VOLIM
S VRIJEDNOSTIMA UNUTAR
CILJNOG RASPONAIMAM VIŠE VREMENA ZA
ONO ŠTO NAJVIŠE VOLIM

S VRIJEDNOSTIMA UNUTAR
CILJNOG RASPONA
IMAM VIŠE VREMENA ZA
ONO ŠTO NAJVIŠE VOLIM

U društvu Medtronic inspiraciju tražimo u svakoj
priči koju čujemo. Ovo je Cyrilova priča. Koja je tvoja priča?