Skip to main content
System user
Zove se MiniMed™ 780G i uvelike mi je poboljšao kvalitetu života.

Nicole

Korisnica sustava MiniMed™ 780G

Naše terapije

CGM

Terapija inzulinskom pumpom

Sustav MiniMed™ 780G

Automatski prilagođava isporuku inzulina i korigira visoke razine, 24 sata dnevno, sedam dana tjedno, svakih pet minuta, prema potrebi.

0%

Manje injekcija u usporedbi s intenziviranom inzulinskom terapijom 

  • # Intenzivirana inzulinska terapija (3 bolusa i 1 bazalni inzulin dnevno) zahtijeva 28 injekcija tjedno u usporedbi s jednom promjenom kompleta za infuziju svaka dva do tri dana.
0%

Pomaže dosegnuti vrijeme u rasponu od 80 %1

  • 1.Medtronic podaci u evidenciji: MiniMed™ 780G podaci koje je 12.870 korisnika u EMEA-i dobrovoljno prenijelo u CareLink™ Personal od 27. kolovoza 2020. do 22. srpnja 2021. Srednju vrijednost od 80 % TIR dostigla su 1784 korisnika koja su koristila MiniMed™ 780G s preporučenim postavkama, tj. vremenom aktivnog inzulina od 2 sata i 100 mg/dl (5,5 mmol/l) kao ciljnom vrijednošću glukoze koja se treba ostvariti najmanje 90 % vremena.
Guardian™ Connect

Terapija višestrukim dnevnim injekcijama

Sustav kontinuiranog mjerenja glukoze Guardian™ 4

Preduhitrite hipoglikemije i hiperglikemije uz očitanja glukoze, trendova i upozorenja u stvarnom vremenu.

i-Port Advance™

i-Port Advance™

i-Port Advance™

Manje boli, više udobnosti.

Referencije

  1. Medtronic podaci u evidenciji: MiniMed™ 780G podaci koje je 12.870 korisnika u EMEA-i dobrovoljno prenijelo u CareLink™ Personal od 27. kolovoza 2020. do 22. srpnja 2021. Srednju vrijednost od 80 % TIR dostigla su 1784 korisnika koja su koristila MiniMed™ 780G s preporučenim postavkama, tj. vremenom aktivnog inzulina od 2 sata i 100 mg/dl (5,5 mmol/l) kao ciljnom vrijednošću glukoze koja se treba ostvariti najmanje 90 % vremena.