Skip to main content
Živite više,brinite se manje
Živite više,brinite se manje

Živite više,
brinite se manje

Sustav MiniMed™ 780G

 

Naše terapije

Inspirirano
Inspirirano
"Sa svojim razinama glukoze i bez straha od hipoglikemija mogu se usredotočiti na svoju kćer."
Carling
S vrijednostima unutar
ciljnog rasponaimam više vremena za
ono što najviše volim
S vrijednostima unutar
ciljnog rasponaimam više vremena za
ono što najviše volim

S vrijednostima unutar
ciljnog raspona
imam više vremena za
ono što najviše volim

U društvu Medtronic inspiraciju tražimo u svakoj
priči koju čujemo. Ovo je Cyrilova priča. Koja je tvoja priča?