Skip to main content

MiniMed™ 670G
Varoitukset ja hälytykset

K

KUN LAITE ANTAA HÄLYTYKSEN:

Syy

Kun laite antaa hälytyksen, se on havainnut vian, joka estää insuliinin annostelun. Et saa insuliinia. On tärkeää, että reagoit hälytykseen välittömästi. Hälytys voi olla esimerkiksi Insuliinin virtaus estynyt tai Vaihda paristo nyt.

Toimi seuraavasti

Huomiovalo

Pumpun punainen valo vilkahtaa kaksi kertaa ja sammuu hetkeksi, vilkahtaa taas kahdesti ja sammuu uudelleen hetkeksi. Tämä jatkuu, kunnes hälytys on kuitattu. Alla oleva kuvio kuvaa vilkkumista

Ääni

Valitsemiesi ääniasetusten mukaisesti pumppu antaa toistuvan hälytysäänimerkin, värähtelee toistuvasti kolme kertaa peräkkäin tai antaa sekä äänimerkin että värähtelee.

Näyttö

Pumpun näyttöön tulee punaisella kuvakkeella merkitty ilmoitus ja toimintaohjeet.

KUN LAITE ANTAA VAROITUKSEN:

Syy

Varoitus kertoo sinulle tilanteesta, joka sinun olisi hyvä huomioida. Kun saat varoituksen, tarkista aina, minkä viestin pumppu antaa. Varoitus voi olla esimerkiksi Vajaa säiliö tai Pariston varaustaso alhainen.

Toimi seuraavasti

Huomiovalo

Pumpun punainen valo vilkahtaa kerran ja sammuu hetkeksi, vilkahtaa taas ja sammuu hetkeksi. Tämä jatkuu, kunnes varoitus on kuitattu. Alla oleva kuvio kuvaa vilkkumista:

Ääni

Valitsemiesi ääniasetusten mukaisesti pumppu antaa toistuvan varoitusäänimerkin, värähtelee toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin tai antaa sekä äänimerkin että värähtelee.

Näyttö

Pumpun näyttöön tulee keltaisella kuvakkeella merkitty ilmoitus ja toimintaohjeet.

V

VAROITUKSEN TAI HÄLYTYKSEN KUITTAAMINEN:

Syy

Varoitus

Laite antaa äänimerkkejä / värisee 5 tai 15 minuutin välein (varoituksesta riippuen), kunnes varoitus kuitataan.

Hälytys

Laite antaa äänimerkkejä / värisee minuutin välein 10 minuutin ajan, ellei hälytystä kuitata. Kymmenen minuutin kuluttua laitteesta alkaa kuulua jatkuva äänimerkki.

Toimi seuraavasti
  1. Lue näytöllä näkyvä teksti ja varmista, että ymmärrät varoituksen tai hälytyksen ja toimenpiteet, joihin sinun on ryhdyttävä.
  2. Valitse
  3. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina .

Esimerkki hälytyksestä:

TÄRKEÄÄ:

On tärkeää, että reagoit Insuliinin virtaus estynyt -hälytykseen. Hälytys tarkoittaa, että letkuun tai kanyyliin ei enää virtaa insuliinia. Jos saat tämän hälytyksen, tarkista glukoosiarvosi ja tarkista, onko infuusiosetti irronnut paikoiltaan tai onko letku kääntynyt mutkalle.

  • Jos et pysty paikantamaan vikaa etkä voi välittömästi vaihtaa säiliötä ja infuusiosettiä, voit valita Jatka basalannosta. Jos saat uudelleen hälytyksen estyneestä insuliinin virtauksesta, noudata näytön ohjeita. Valitse Palauta alkuas. ja vaihda säiliö ja infuusiosetti.
  • Jos havaitset ongelman tai jos säiliössä ei ole yhtään insuliinia jäljellä, noudata näytön ohjeita. Voit vaihtaa säiliön ja infuusiosetin valitsemalla Palauta alkuas.

Jos sinulla on kysyttävää pumpusta, varoituksista tai hälytyksistä, soita tuotetukeen.