Skip to main content

MiniMed™ 640G
Varoitukset ja hälytykset

A

Alarmen MiniMed 640G

Syy

Kun laite antaa hälytyksen, se on havainnut ongelman joka estää insuliinin annostelun. Et saa insuliinia. On tärkeää, että reagoit hälytykseen välittömästi. Hälytyksen aiheena voi olla esimerkiksi Insuliinin virtaus estynyt tai Vaihda paristo nyt.

Toimi seuraavasti

Kun saat hälytyksen:

Ilmoitusvalo

Pumpun punainen valo vilkkuu kaksi kertaa, sammuu hetkeksi, vilkkuu kaksi kertaa uudestaan ja sammuu taas hetkeksi. Tämä jatkuu, kunnes varoitus on kuitattu. Alla oleva kuva kuvaa vilkkumista:

MiniMed 640G-insulinepomp waarschuwingslampje

Ääni

Valitsemiesi ääniasetusten mukaisesti pumppu antaa toistuvan äänimerkin, värähtelee toistuvasti kolme kertaa peräkkäin tai antaa sekä äänimerkin että värähtelee.

Näyttö

Pumpun näytölle tulee näkyviin punaisella kuvakkeella merkitty ilmoitus ja ohjeet siitä, miten sinun on toimittava.

Voit tarkistaa ja kuitata hälytyksen seuraavasti:

  1. Lue näytöllä näkyvä teksti ja varmista, että ymmärrät hälytyksen ja toimenpiteet, joihin sinun on ryhdyttävä.
  2. Paina Press .
  3. Paina Press .

Ellet reagoi hälytykseen, äänimerkki / värinä toistuu minuutin välein 10 minuutin ajan, jonka jälkeen ääni voimistuu hälytyssireeniksi.

BELANGRIJK

Info  On tärkeää, että reagoit Insuliinin virtaus estynyt -hälytykseen.

Hälytys tarkoittaa, että letkuun tai kanyyliin ei enää virtaa insuliinia. Jos saat hälytyksen, tarkista onko infuusiosetti irronnut paikoiltaan tai onko letku kääntynyt mutkalle.

  • Jos et pysty paikantamaan ongelmaa etkä voi välittömästi vaihtaa säiliötä ja infuusiosettiä, voit valita Jatka -kohdan. Jos saat uudelleen hälytyksen insuliinin estyneestä kulusta, noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Valitse Palauta alkuas. ja vaihda säiliö ja infuusiosetti.
  • Jos saat paikannettua ongelman tai jos säiliössä ei ole yhtään insuliinia jäljellä, noudata näytölle tulevia ohjeita. Voit vaihtaa säiliön ja infuusiosetin valitsemalla Palauta alkuas.