Skip to main content

MiniMed™ Paradigm™ Veo™
Varoitukset ja hälytykset

A

A (Hälytys) -Selitys

Syy

Hälytyksen sattuessa näyttöön tulee kirjain A ja kaksi numeroa. A-hälytyksissä kaikki insuliinin annostelu pysäytetään, kunnes hälytys kuitataan. Insuliinipumpun asetukset pysyvät ennallaan. Guardian-asetukset kuitenkin palautetaan oletusasetusten mukaisiksi.

Toimi seuraavasti

Jos hälytys toistuu usein, soita Medtronicin tukipalveluun.

Autom. Pysäytys -Varoitus

Syy

Varoittaa siitä, että mitään painiketta ei ole painettu AIKA AUTOM. PYSÄYT. -toiminnossa määritetyssä määräajassa ja insuliinin annostelu on pysäytetty.

Toimi seuraavasti

Kuittaa hälytys painamalla ensin ESC-painiketta ja paina sitten ACT-painiketta.

E

E (Hälytys) -Selitys

Syy

Hälytyksen esiintyessä näyttöön tulee kirjain E ja kaksi numeroa. E-hälytyksen esiintyessä kaikki insuliinin annostelu pysäytetään, insuliinipumpun/CGM-monitorin asetukset palautetaan oletusasetusten mukaisiksi ja kaikki määrittämäsi asetukset tyhjennetään.

Toimi seuraavasti

Jos saat tämän hälytyksen, tarkista virheen numero ja soita tukipalveluumme

Ei Annostele -Hälytys

Syy

Insuliinin annostelu on pysäytetty. Hälytys annetaan, jos insuliinipumppu havaitsee tukoksen.

Toimi seuraavasti

Noudata seuraavia ohjeita:

 1.  Tarkista, onko infuusiosetti tukkeutunut.
 2. Tarkista verensokeri (VS) ja noudata tarvittaessa ohjeita, jotka olet saanut korkean glukoosin hoitamista varten.
 3. Kuittaa hälytys painamalla ensin ESC-painiketta ja sitten ACT-painiketta. Näyttöön tulee näkymä, jossa esitetään kaksi vaihtoehtoa: Jatka ja Palauta alkuasetukset.
 4. Varmista, että säiliössä on insuliinia.
  • Jos letku oli kääntynyt mutkalle ja suoristit letkun, valitse Jatka.
  • Jos säiliö on tyhjä, valitse Palauta alkuasetukset ja vaihda säiliö ja infuusiosetti.
 5. Tarkkaile VS-arvoa huolellisesti.

Jos olet noudattanut näitä ohjeita ja saat edelleen Ei annostelua -hälytyksen, soita tukipalveluumme

Ei Säiliötä -Hälytys

Syy

Säiliötä ei ole asennettu oikein tai säiliö puuttuu.

Toimi seuraavasti

Varmista, että olet asentanut säiliön.

H

HÄL. VAIENNUS

Syy

Tulee näyttöön, jos laite antaa yhden tai useamman glukoosivaroituksen, kun Varoitusten vaiennus -toiminto on käytössä.

Toimi seuraavasti

Kuittaa varoitus painamalla ensin ESC-painiketta ja paina sitten ACT-painiketta. Tarkista glukoosivaroituksen tallennetut tiedot SENS. VAROITUSHISTORIA -näytöstä. Voit tarkastella sensorin varoitushistoriaa seuraavasti:

 1. Valitse SENS. VAROITUSHISTORIA näyttö: Päävalikko> Sensori > Sens. varoitushistoria
 2. SENSORIN VAROITUSHISTORIA on näytössä. Viimeisin varoitus on korostettuna. Valitse varoitus jota haluat tarkastella ja paina ACT. 
 3. Varoituksen tiedot tulevat näytölle.

Hälytysten Asettaminen

Syy

Miten voin ottaa varoituksia/hälytyksiä käyttöön MiniMed® Veo™ -järjestelmässä?

Voit määrittää useita erilaisia varoituksia, esimerkiksi muistutuksia kalibroinnista, VS-arvojen testaamisesta ja väliin jääneistä aterioista. Jos käytät pumppusi CGM-toimintoa, voit myös asettaa korkean/matalan glukoosin varoituksia, ennakoidun korkean/matalan glukoosin varoituksia, muutosnopeusvaroituksia ja minkä tahansa hälytyksen toistovaroituksia. Voit myös ottaa käyttöön Matala glukoosi -pysäytyksen.

Hoidostasi vastaava hoitohenkilöstö antaa sinulle neuvoja hälytyksistä ja varoituksista ja auttaa sinua määrittämään niiden asetuksia MiniMed Veo -järjestelmässä.
 

Olen ohjelmoinut uuden/korvaavan pumppuni uudelleen ja saan asetusten uudelleenohjelmointia/tarkistamista koskevan hälytyksen. Mitä hälytys tarkoittaa?

Laite antaa Tark. asetukset -hälytyksen 5–10 minuutin kuluttua pumpun oletusasetusten palauttamisesta, jos kellonaikaa/päivämäärää ei ole asetettu uudelleen.  Pumppu on palautettava alkuasetusten mukaiseksi ja kaikki asetukset (kellonaika/päivämäärä/perusannokset) on vahvistettava uudelleen.

Toimi seuraavasti

Hälytysten Vähentäminen/Vaientaminen

Syy

Voinko vähentää saamieni hälytysten määrää?

On hyvä pitää mielessä, että jokainen hälytys annetaan hyvästä syystä ja että se antaa sinulle tärkeitä tietoja. Sinun ei siis tarvitse seurata saamiesi hälytysten määrää tai tyyppiä. 


Voit vähentää saamiesi hälytysten määrää mukauttamalla käyttäjäasetuksiasi tai poistamalla jotkut hälytyksistä/varoituksista käytöstä.  Voit esimerkiksi: 
• muuttaa korkean ja matalan glukoosin varoitusten raja-arvoja niin, että ne sopivat sinulle paremmin. Voit myös poistaa korkean glukoosin varoituksen käytöstä, jos tiedät, että glukoosiarvosi nousevat korkealle. 
• muuttaa hälytyksen toistoaikaa niin, että laite muistuttaa sinua hälytyksistä ja varoituksista harvemmin.

Voit välttää muita hälytyksiä ryhtymällä toimiin ennen kuin laite antaa hälytyksen. Voit esimerkiksi kalibroida laitteen säännöllisesti ja pitää lähettimen 2 metrin etäisyydellä insuliinipumpusta niin, että tiedot voidaan synkronoida ongelmitta.
Turvallisuuden vuoksi sinun on keskusteltava hoitohenkilöstösi kanssa ennen pumpun varoitusasetusten muuttamista.

 

Entä jos haluan vaientaa varoitukset?

Voit määrittää laitteen antamaan varoituksia äänimerkkien sijaan värinätoiminnon avulla. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, siirry kohtaan Apuohjelmat > Hälytykset > Varoituksen tyyppi.

Voit myös vaientaa hälytykset tietyksi ajaksi, esimerkiksi kokouksen tai kokeen ajaksi. Voit vaientaa hälytykset Sensori -valikon Varoitusten vaiennus -kohdassa.

Toimi seuraavasti

Heikko Paristo -Hälytys

Syy

Insuliinipumppu/CGM-monitori testaa jokaisen asennetun pariston jännitteen. Laite saattaa antaa hälytyksen, jos pariston jännitetaso ei ole suurin mahdollinen. Insuliinipumppu/CGM-monitori toimii tavalliseen tapaan, mutta pariston käyttöikä voi olla tavallista lyhyempi.

Toimi seuraavasti

Asenna insuliinipumppuun/CGM-monitoriin uusi alkaliparisto.

Heikko Signaali -Varoitus

Syy

Varoitus annetaan, jos insuliinipumppu/CGM-monitori ei saa lähettimeltä tietoja Heikko signaali -varoituksen asetuksissa etukäteen määritettyyn määräaikaan mennessä.

Toimi seuraavasti

Siirrä insuliinipumppu/CGM-monitori lähemmäs lähetintä tai siirrä lähetin ja insuliinipumppu/CGM-monitori samalle puolelle kehoasi.

Huomaa: Jos käytät pumppumallia x12, x15 tai x22, saat lisätietoa soittamalla Medtronicin tukipalveluun.

Hyl. Par.Testi -Hälytys

Syy

Insuliinipumppu/CGM-monitori testaa jokaisen asennetun pariston jännitteen. Testillä varmistetaan, että laitteessa ei käytetä paristoa, jonka jännitetaso on alhainen. Jos paristossa ei ole riittävästi jännitettä, laite antaa tämän hälytyksen. Insuliinipumppu/CGM-monitori ei toimi, ja paristo on vaihdettava. 

Toimi seuraavasti

Asenna insuliinipumppuun/CGM-monitoriin uusi paristo.

K

Kal. Virhe -Varoitus

Syy

Kalibroi järjestelmä. Varoitus voi johtua seuraavista syistä:

 • Insuliinipumppuun/CGM-monitoriin on syötetty virheellinen VS-arvo.
 • Syötetty VS-arvo ei ole senhetkinen.
 • VS-arvosi nousevat tai laskevat nopeasti.
 • Glukoosiensori tarvitsee enemmän aikaa, jotta se vakiintuu asettamisen jälkeen.
 • Glukoosisensori ei enää mittaa arvoja oikein.
Toimi seuraavasti
 • Jos saat Kall. virhe-varoituksen, syötä uusi mittarin VS-arvo kalibrointia varten. 
 • Jos saat Kal. virhe-varoituksen toisella kalibrointikerralla, Guardian®-järjestelmä ja 522/722- tai VeoTM-insuliinipumppumalli antaa VAIHDA SENSORI -varoituksen 
 • Saat lisätietoa soittamalla Medtronicin tukipalveluun.

Huomaa: Jos käytät pumppumallia x12, x15 tai x22, saat lisätietoa soittamalla Medtronicin tukipalveluun.

KORK. XX.X MMOL/L -Varoitus

Syy

Glukoosiarvo on yhtä suuri tai suurempi kuin korkealle glukoosille määrittämäsi raja-arvo. Jos et määritä korkean glukoosin raja-arvoa ja ota glukoosivaroituksia käyttöön, et saa Korkea sensorin glukoosi -varoituksia.

Toimi seuraavasti

Tarkista VS-arvo mittarilla ja ryhdy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

KORK. XX.X MMOL/L -Varoitus (Xx = Sensorin Glukoosiarvo)

Syy

Sensorin glukoosiarvo on yhtä suuri tai suurempi kuin korkealle glukoosille määrittämäsi raja-arvo. Jos et määritä korkean glukoosin rajaa ja ota glukoosivaroituksia käyttöön, et saa Korkea sensorin glukoosi -varoituksia. Insuliinipumppu antaa neljä peräkkäistä nousevaa äänimerkkiä, jos varoituksen tyypiksi on valittu äänimerkki.

Toimi seuraavasti

Tarkista VS-arvo mittarilla ja ryhdy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Korkea Ennakoitu -Varoitus

Syy

Sensorin glukoosiarvot saattavat saavuttaa tai ylittää korkealle glukoosille määritetyn raja-arvon ajassa, jonka olet määrittänyt ennakoidun korkean arvon varoitusta varten. Insuliinipumppu/CGM-monitori antaa kolme peräkkäistä nousevaa äänimerkkiä, jos varoituksen tyypiksi on valittu äänimerkki.

Toimi seuraavasti

Tarkista VS-arvo mittarilla ja ryhdy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

L

Lataa Lähetin -Varoitus

Syy

Lähettimen paristo on tyhjä.

Toimi seuraavasti

Lataa lähetin välittömästi.

Lisäa. Keskeyt. -Hälytys

Syy

Lisäa. keskeyt. -virhe voi esiintyä, jos pariston suojus on irronnut tai pumppua on kolhaistu tai se on tiputettu lisäannoksen aikana. Virhe voi esiintyä myös, jos pumppuun syntyy staattinen varaus. Jos tämä tapahtuu, pumppu pysäyttää lisäannoksen varotoimenpiteenä.

Toimi seuraavasti

Jos olet pudottanut pumpun, tarkista silmämääräisesti, että pumppu ei ole vaurioitunut. Tarkista myös lisäannoshistoria ja ohjelmoi jäljellä oleva lisäannos tarvittaessa uudelleen.

Jos hälytys tapahtuu, on tärkeää, että tarkistat lisäannoshistoriasta, kuinka paljon lisäannosta on jo annosteltu. Ohjelmoi lisäannos tarvittaessa uudelleen niin, että laite annostelee lisäannoksen loppuosan.

M

M.Gluk. Pysäytys -Varoitus

Syy

Miten se toimii?

Low Glucose alarm graph

Toimi seuraavasti

Hyödyntämällä pumpun CGM-toimintoa MiniMed® Veo™ voi havaita, kun glukoosiarvosi alkavat laskea, ja se ilmoittaa tilanteesta varoituksella.

Näin voit ryhtyä toimiin hypoglykemiakohtauksen ehkäisemiseksi.

Jos et kuitenkaan reagoi tähän varoitukseen ja CGM havaitsee glukoosiarvojen olevan vaarallisen alhaisia, laite antaa toisen varoituksen.

Jos et jostakin syystä voi reagoida varoitukseen, pumppu toimii nopeasti ja pysäyttää insuliinin annostelun kahdeksi tunniksi ja estää näin hypoglykemiakohtauksen kehittymisen enää haitallisemmaksi. 

Matala Ennakoitu -Varoitus

Syy

Sensorin glukoosiarvot saattavat saavuttaa tai alittaa matalalle glukoosille määritetyn raja-arvon ajassa, jonka olet määrittänyt ennakoidun matalan arvon varoitusta varten. Insuliinipumppu/CGM-monitori antaa kolme peräkkäistä laskevaa äänimerkkiä, jos varoituksen tyypiksi on valittu äänimerkki.

Toimi seuraavasti

Tarkista VS-arvo mittarilla ja ryhdy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

N

Nollaus -Hälytys

Syy

Hälytys annetaan, jos insuliinipumpun/CGM-monitorin asetukset tyhjennetään jostakin seuraavista syistä:

 •  Asetukset on tyhjennetty Tyhjennä asetukset -toiminnolla eikä niitä ole määritetty uudelleen.
 • Tietojen siirtäminen tietokoneelta CareLink Personal -ohjelmistoon ei ole valmis.
Toimi seuraavasti
 • Jos olet tyhjentänyt asetukset, määritä ne uudelleen.
 • Jos saat tämän virheviestin, kun yrität siirtää tietoja CareLink Personal -ohjelmistoon, saat lisätietoa soittamalla tukipalveluumme.

Nopea Lasku -Varoitus

Syy

Sensorin glukoosiarvot laskevat nopeudella, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin varoitukselle asettamasi laskemisnopeuden raja-arvo. Insuliinipumppu/CGM-monitori antaa kaksi peräkkäistä laskevaa äänimerkkiä, jos varoituksen tyypiksi on valittu äänimerkki.

Toimi seuraavasti

Tarkista VS-arvo mittarilla ja ryhdy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Nopea Nousu -Varoitus

Syy

Sensorin glukoosiarvot nousevat nopeudella, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin varoitukselle asettamasi nousunopeuden raja-arvo. Insuliinipumppu/CGM-monitori antaa kaksi peräkkäistä nousevaa äänimerkkiä, jos varoituksen tyypiksi on valittu äänimerkki.

Toimi seuraavasti

Tarkista VS-arvo mittarilla ja ryhdy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

O

Ollut Paristotta -Hälytys

Syy

Hälytys annetaan, jos paristo on insuliinipumpun toiminta-alueen ulkopuolella yli viiden minuutin ajan tai CGM-monitorin toiminta-alueen ulkopuolella yli 10 minuutin ajan.

Toimi seuraavasti

Tarkista, että insuliinipumpun/CGM-monitorin kellonaika ja päivämäärä on asetettu oikein. Jos niitä ei ole asetettu oikein, siirry UTILITIES (Apuohjelmat) -valikkoon ja aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen. Jos käytät CGM-monitoria, luo yhteys sensoriin uudelleen noudattamalla FIND LOST SENSOR (Etsi puuttuva sensori) -menettelyä.

P

Painikevirhe -Hälytys

Syy

Annetaan, jos jokin painike on painettuna yhtäjaksoisesti yli kolmen minuutin ajan.

Toimi seuraavasti
 • Kuittaa hälytys painamalla ensin ESC-painiketta ja paina sitten ACT-painiketta. Vaihda insuliinipumpun/CGM-monitorin paikkaa, jos hälytys johtuu siitä, että laite osuu johonkin. 
 • Jos olet noudattanut näitä ohjeita ja saat edelleen Painikkeen virhe -hälytyksen, soita tukipalveluumme

S

Sens. Puuttuu -Varoitus

Syy

Insuliinipumppu/CGM-monitori ei ole saanut signaalia lähettimeltä.

Toimi seuraavasti

Älä irrota lähetintä sensorista.

 1. Varmista, että glukoosisensori on kytketty oikein.
 2. Tarkista TARKISTA ASETUKSET -näytössä, että insuliinipumppuun/CGM-monitoriin syötetty lähettimen tunnus vastaa lähettimeesi merkittyä tunnusta: Perusnäyttö > Päävalikko > Sensori > Tarkista asetukset 
 3. Tarkista lähettimen ja sensorin kytkentä. Pidä kiinnitettynä olevaa sensoria paikoillaan pitämällä kiinni sen takaosasta ja paina lähetintä tasaisesti:
  • Jos kuulet napsahduksen, odota 20 sekuntia ja tarkista, että lähettimen vihreä valo vilkkuu 10 sekunnin ajan osoituksena toimivasta yhteydestä. Jos näet vihreän valon, varoitus johtui siitä, että lähetin ei ollut kytkettynä sensoriin. 
  • Jos kuulet napsahduksen, mutta et näe lähettimessä vihreää valoa, tarkista, että lähetin on varmasti ladattu. 
  • Jos et kuule napsahdusta tarkastaessasi kytkentää, varoitus johtui tiedonsiirto-ongelmasta. Siirrä insuliinipumppua/CGM-monitoria lähemmäs glukoosisensoria ja lähetintä.
 4. Etsi glukoosisensori ETSI PUUTTUVA SENSORI -toiminnon avulla: Perusnäyttö > Päävalikko > Sensori > Yhteys sensoriin > Etsi puuttuva sensori
 5. Huomaa: Jos käytät pumppumallia x12, x15 tai x22, saat lisätietoa soittamalla Medtronicin tukipalveluun.

Sens. Virhe -Varoitus

Syy

Glukoosisensorin signaali on liian voimakas tai heikko.

Toimi seuraavasti

Sinun ei tarvitse vaihtaa glukoosisensoria. Kuittaa varoitus painamalla ensin ESC-painiketta ja paina sitten ACT-painiketta. Jos laite varoittaa edelleen, testaa lähetin testauslaitteella.

T

Tark. Asetukset -Varoitus

Syy

Esiintyy E-hälytyksen tai insuliinipumpun/CGM-monitorin asetusten tyhjentämisen jälkeen. Varoitus kehottaa sinua varmistamaan, että kaikki asetukset on määritetty oikein.

Toimi seuraavasti

Kun hälytys on näkyvissä, tarkista ja/tai määritä uudelleen insuliinipumppusi/CGM-monitorisi asetukset, myös aika/päivämäärä.

Täyttö Kesken -Hälytys

Syy

Et ole täyttänyt infuusiosettiä insuliinilla viimeiseen vaiheeseen asti.

Toimi seuraavasti

Kuittaa hälytys painamalla ensin ESC-painiketta ja paina sitten ACT-painiketta. Tämä jatkaa perusannostelua.

Tyhjä Paristo -Hälytys

Syy

Paristo on tyhjentynyt.

Toimi seuraavasti

Vaihda paristo välittömästi. Noudata näytössä annettavia ohjeita. Varmista, että näytössä oleva kellonaika on oikea. Aseta aika tarvittaessa uudelleen.

Tyhjä Säiliö -Hälytys

Syy

Säiliössä ei ole insuliinia.

Toimi seuraavasti

Vaihda säiliö välittömästi.

V

Vaihda Sensori -Varoitus

Syy

Saatat saada varoituksen, jos laitteessa on tapahtunut kaksi kalibrointivirhettä peräkkäin tai jos alustat glukoosisensorin, vaikka kalibrointivirheitä ei olisikaan tapahtunut.

Toimi seuraavasti
 • Jos varoitus johtuu kahdesta peräkkäisestä kalibrointivirheestä, vaihda glukoosisensori.
 • Jos varoitus on annettu, vaikka kahta kalibrointivirhettä ei ole tapahtunut, ota yhteys tukipalveluumme varmistaaksesi, että lähetin toimii asianmukaisesti.
 • Jos saat varoituksen alustuksen aikana, voit ehkä ratkaista varoituksen ilman, että sinun on vaihdettava glukoosisensoria. Saat lisätietoa soittamalla tukipalveluumme.

Vajaa Paristo -Varoitus

Syy

Pariston alhaisen varaustason varoitus tulee näyttöön, kun insuliinipumpun/CGM-monitorin pariston varaustaso on alle 10 prosenttia. Taustavalo, etäohjain ja mittarin toiminnot eivät ole käytössä, jos pariston varaustaso on alhainen. Jos varoituksen tyypiksi on määritetty värinä, insuliinipumppu/CGM-monitori ottaa automaattisesti käyttöön äänivaroituksen Äänimerkki – keskitaso.

Toimi seuraavasti

Kuittaa varoitus ennen pariston vaihtamista painamalla ensin ESC-painiketta ja sitten ACT-painiketta.

Jos saat tämän varoituksen, älä mene nukkumaan ilman, että vaihdat pariston.

Vanha Sensori -Varoitus

Syy

Glukoosisensorin käyttöikä on päättynyt.

Toimi seuraavasti

Vaihda glukoosisensori.

Varning För Sensorslut – Fi

Syy

Tämä viesti tulee näyttöön, jos alustat insuliinipumppusi manuaalisesti yli 30 yksiköllä insuliinia.

Toimi seuraavasti

Tämä viesti tulee näyttöön, jos alustat insuliinipumppusi manuaalisesti yli 30 yksiköllä insuliinia.

 • Jos manuaalinen alustus on valmis, paina ESC-painiketta.
 • Jos manuaalinen alustus ei ole valmis, paina ACT-painiketta ja pidä se painettuna, kunnes manuaalinen alustus on valmis.