Skip to main content

Condiții de utilizare

Prezentele condiții de utilizare descriu regulile ce trebuie respectate de către vizitatorii acestui site internet Medtronic. Acest site internet este deținut și operat de către Medtronic. Medtronic este denumirea pe care o folosim atunci când ne referim la întreaga activitate comercială a noastră, inclusiv Medtronic, Inc. și oricare dintre companiile aflate sub controlul Medtronic, precum filialele și afiliații săi. Atunci când folosim cuvintele noi sau a/al/ai/ale noastră/nostru/noștri/noastre, ne referim la Medtronic. Medtronic operează și alte site-uri internet. Prezentele Condiții de utilizare nu se aplică celorlalte site-uri internet ale noastre. Este recomandat să treceți în revistă condițiile de utilizare postate pe aceste site-uri internet Medtronic atunci când le vizitați.

Prezentele Condiții de utilizare au fost actualizate ultima dată în decembrie 2017. Este posibil să modificăm aceste Condiții de utilizare în orice moment. Vă rugăm să parcurgeți Condițiile de utilizare de fiecare dată când vizitați site-ul internet. Prin utilizarea acestui site internet, acceptați cea mai recentă versiune a Condițiilor de utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele condiții de utilizare

Acest site internet este finanţat şi operat de către Medtronic Limited. Informaţiile cuprinse pe site-ul internet au doar caracter general. Informaţiile pe care le citiţi pe acest site internet nu pot să înlocuiască relaţia pe care o aveţi cu specialistul în domeniul sănătăţii care se ocupă de dumneavoastră. Medtronic nu practică medicina şi nu oferă servicii sau sfaturi medicale, iar informațiile cuprinse în acest site internet nu trebuie considerate sfaturi medicale. Pentru diagnostic și tratament, trebuie să vă adresați întotdeauna specialistului în domeniul sănătății care se ocupă de dumneavoastră.

Informațiile medicale se modifică într-un ritm accelerat. Prin urmare, este indicat să confirmați întotdeauna informațiile cu specialistul în domeniul sănătății care se ocupă de dumneavoastră.

Prezentul site internet cuprinde informații despre produsele și tratamentele autorizate în Regatul Unit al Marii Britanii și trebuie vizualizate de către persoane rezidente în Marea Britanie. Dacă locuiți în afara Regatului Unit al Marii Britanii, este posibil ca pe acest site internet să vizualizați informații despre produse sau tratamente care nu sunt disponibile sau autorizate în țara dumneavoastră.

Materialele de pe acest site internet se află în proprietatea noastră sau fac obiectul unei licenţe care ne-a fost acordată. Materialele sunt protejate prin legile privind drepturile de autor din Statele Unite şi din alte țări. Există unele reguli importante referitoare la copierea acestor materiale. Puteți să transmiteți prin e-mail, să descărcați sau să tipăriți materialele de pe acest site internet, însă doar pentru a fi utilizate de către dumneavoastră și nu în scop comercial. Atunci când transmiteți prin e-mail, descărcați sau tipăriți o copie a materialelor de pe acest site internet, trebuie să includeți, de asemenea, toate avizele referitoare la drepturile de autor, precum și orice alte avize cuprinse în materiale, inclusiv avizul privind dreptul de autor ce se află în partea de jos a paginii.

De asemenea, deținem drept de proprietate asupra denumirilor pe care le folosim pentru produsele și serviciile noastre de pe acest site internet, iar aceste denumiri sunt protejate în baza legilor privind mărcile comerciale din Statele Unite ale Americii și din alte țări. Semnul ® care apare pe site-ul nostru după o denumire arată că marca comercială respectivă este înregistrată în Statele Unite ale Americii. Semnul ™ care apare pe site-ul nostru după o denumire arată că este vorba despre o marcă comercială neînregistrată. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea titularilor respectivi ai acestora.

Este posibil să existe reguli speciale pentru utilizarea materialelor puse la dispoziţie în anumite părți ale acestui site internet. Aceste reguli speciale vor fi afișate lângă materialele respective.

Dacă folosiți materialele sau mărcile comerciale de pe acest site internet într-o manieră care nu este permisă în mod clar prin prezentele Condiții de utilizare, înseamnă că încălcați acordul pe care l-ați încheiat cu noi și este posibil să comiteți, de asemenea, o încălcare a legilor privind dreptul de autor, mărcile comerciale sau a altor legi. În acest caz, vă retragem automat permisiunea de a folosi acest site internet. Noi sau autorii materialelor cuprinse pe acest site internet suntem în continuare proprietarii materialelor. Toate drepturile care nu au fost acordate în mod expres sunt rezervate.

Vi se acordă prin prezenta autorizația neexclusivă, limitată și revocabilă de a folosi link-uri către acest site internet. Medtronic își rezervă dreptul de a revoca în orice moment această licență la nivel general sau dreptul dumneavoastră de a folosi link-uri specifice. În cazul în care Medtronic revocă această licență, sunteți de acord să ștergeți și să dezactivați oricare și toate link-urile către acest site, cât mai repede.

Sunteți de acord să nu prezentați link-ul către acest site internet astfel încât să poată fi asociat cu un mesaj publicitar sau să creeze impresia că reprezintă o avizare a oricărei organizații, oricărui produs sau serviciu. Sunteți de acord ca link-ul să nu apară pe un site internet pe care o persoană rezonabilă îl poate considera ca fiind obscen, defăimător, foarte ofensator, rău intenționat sau ca reprezentând o hărțuire. În niciun caz nu puteți să creați un „frame" pe baza acestui site internet sau oricărei părți a conținutului acesteia și nici nu puteți să copiați pe un server părți din acest site internet. Sunteți de acord să nu afișați și să nu folosiți sigla sau marca Medtronic în niciun mod, fără acordul nostru prealabil exprimat în scris.

Este posibil ca acest site internet să conţină link-uri către site-uri internet care nu sunt operate de către Medtronic. Oferim aceste link-uri pentru ca dumneavoastră să le puteţi accesa cu uşurinţă, însă nu revizuim, nu controlăm şi nu monitorizăm materialele care apar pe orice alte site-uri internet. Nu suntem răspunzători pentru activitatea site-urilor respective sau pentru tranzacţiile pe care le efectuaţi cu aceste site-uri. Folosirea altor site-uri internet de către dumneavoastră face obiectul condiţiilor de utilizare valabile pentru site-urile respective, fiind supusă, de asemenea, politicilor privind confidenţialitatea aplicabile acestora.

Este posibil ca aceste site-uri internet să conţină informaţii privind utilizarea produselor sau tratamentelor medtronic care nu au fost aprobate în ţara în care locuiţi. Nu controlăm şi nu avizăm acest tip de informaţii.

Deşi suntem încântaţi să primim feedback, comentarii şi idei de la vizitatorii acestui site internet, dorim să înţelegeţi că orice informaţii pe care le transmiteţi prin acest site vor fi considerate ca nefiind cu caracter personal, confidenţiale sau supuse dreptului de proprietate (este vorba despre informaţii diferite de cele cu caracter personal, astfel cum este definit acest termen în Declarația noastră de confidențialitate). În cazul în care ne transmiteți prin intermediul acestui site internet orice idei, informații, concepte, know-how sau tehnici sau materiale, acordați Medtronic dreptul nelimitat, irevocabil și gratuit de a folosi, reproduce, afișa, prelucra, modifica, transmite și distribui aceste informații în orice mediu, și sunteți de acord ca Medtronic să le folosească în orice scop.

Nu se oferă nicio garanție. Întregul conținut de pe acest site internet vă este oferit „ca atare," „în forma în care este disponibil". Medtronic renunţă la toate garanţiile de orice fel, directe sau implicite, legale sau de altă natură. Medtronic nu face nicio declaraţie şi nu aduce nicio garanţie în privinţa faptului că utilizarea acestui site internet se va derula fără întreruperi sau fără erori. Aveţi responsabilitatea de a lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a vă asigura că orice conţinut pe care îl puteţi obţine de pe acest site internet nu conţine viruşi sau alte coduri care v-ar putea distruge calculatorul.

Limitarea răspunderii. Sunteţi de acord că nici medtronic, nici o altă persoană sau companie asociată cu medtronic, nu este răspunzătoare pentru nicio daună ce rezultă din utilizarea, de către dumneavoastră, sau din incapacitatea dumneavoastră de utilizare a acestui site internet sau a materialelor cuprinse în acesta. Această protecţie acoperă orice pretenţii întemeiate pe garanţii, răspundere contractuală, delictuală, obiectivă sau pe orice altă teorie juridică. Această protecţie se aplică companiei medtronic, directorilor, administratorilor, angajaţilor, agenţilor şi furnizorilor săi menţionaţi pe acest site internet. Această protecţie acoperă toate pierderile, inclusiv, dar nu numai, daunele directe sau indirecte, speciale, accidentale, consecvenţiale, cu caracter exemplificativ, punitive, vătămările personale/decesele nejustificate, pierderea profiturilor sau daunele ce rezultă din pierderea datelor sau întreruperi ale activităţii comerciale.

Pe lângă regulile cuprinse în aceste Condiţii de utilizare şi Declaraţia de confidenţialitate, este posibil că vi se aplice condiţii suplimentare atunci când accesaţi anumite servicii sau materiale din anumite zone ale acestui site internet, cum ar fi urmărirea unui link de pe acesta. Vă rugăm să citiţi Declaraţia noastră de confidenţialitate pentru a afla cum protejăm şi folosim informaţiile pe care le colectăm prin intermediul acestui site internet.

În cazul în care încălcaţi aceste Condiţii de utilizare sau Declaraţia de confidenţialitate într-o manieră care provoacă prejudicii altor persoane, sunteţi de acord să exoneraţi Medtronic de orice răspundere pentru dauna respectivă.

Prin folosirea acestui site internet, sunteţi de acord că singura competenţă pentru soluţionarea oricărui litigiu cu Medtronic sau care are în orice mod legătură cu utilizarea acestui site internet aparţine instanţelor din Marea Britanie, iar singurul loc pentru soluţionarea unor astfel de litigii este Marea Britanie. Sunteţi de acord, în egală măsură, cu exercitarea competenţei personale în aceste instanţe în legătură cu orice litigiu în care este implicată compania Medtronic sau sunt implicaţi afiliaţii, angajaţii, directorii, administratorii, agenţii sau furnizorii săi. Prezentele Condiţii de utilizare intră sub incidenţa dreptului material intern din Marea Britanie, principiile privind conflictul de legi nefiind aplicabile..

Medtronic poate să vă transmită notificări prin e-mail, o notificare generală pe acest site internet, sau comunicări scrise prin poştă, la adresa dumneavoastră ce apare în bazele de date ale Medtronic. Puteţi să transmiteţi notificări către Medtronic folosind funcţi de contactare a Medtronic, sau la adresa de mai jos:

Medtronic Ltd,
Suite One,
Sherbourne House,
Croxley Business Centre,
Watford,
WD1 8YE
01923 212213