Skip to main content

AUTOMATISCHAANPASSEN
VAN DE INSULINEtOEDIENING
EN IEDERE 5 MINUTEN CORRECTIE
VAN GLUCOSEWAARDEN 24/7
ZONDER VINGERPRIKKEN*

EN SLECHTS ELKE 7 DAGEN~
WISSELEN VAN INFUSIESET

Informatie Aanvragen

MiniMed™ 780G system

Het MiniMed™ 780G-systeem met Guardian™ 4-sensor en Medtronic Extented Infusieset

Ons meest geavanceerde insulinepompsysteem. Zelf aanpassend basaal met nieuwe autocorrectiedosering.*

*Bekijk de gebruiksaanwijzing van het systeem met de SmartGuard™-technologie.
U moet hiervoor enkele handelingen verrichten.

Kan u helpen om ‘Tijd binnen streefbereik’ van > 70% en een HbA1c** van 7,0% te behalen1,34,8

Het MiniMed™ 780G-systeem helpt mensen om gemiddeld 76% van de tijd binnen het streefbereik te blijven3
Geautomatiseerd* om de glucosewaarden1,23eenvoudiger*** te stabiliseren met

96% minder injecties t.o.v. MDI#

Zonder vingerprikken*

VERTROUWD EN AANBEVOLEN

99% van de mensen die eerder Meerdere dagelijkse injecties toepasten met CGM/CGM-behandeling, was het ermee eens dat het insulinepompsysteem MiniMed™ 780G beter was5

BEKIJK HET MINIMED™ 780G-SYSTEEM.

 

LEES MEER

 1. Carlson AL, et al. Poster nr. 97 van de 80e International Conference of the American Diabetes Association, juni 2020, Chicago/virtueel.
 2. Collyns OJ, et al. Diabetes Care. 2021;44(4):969-975.
 3. Gegevens van Medtronic ter inzage: MiniMed ™ 780G-gegevens vrijwillig geüpload door 4120 gebruikers in de EMEA-zone naar CareLink™ Personal, vanaf 27 augustus 2020 tot 3 maart 2021.
 4. Battelino T, et al. Diabetes Care 2019; 42(8): 1593-1603.
 5. Gegevens van Medtronic ter inzage: MiniMed™ 780G-gebruikersonderzoek uitgevoerd in april-mei 2021 in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Italië, Nederland en België. Steekproefgrootte = 789.
 6. Gegevens van Medtronic ter inzage. Uitspraken over MRM 17430 MiniMed™ Mio™ Advance van Human Factors Testing.
 7. Gegevens van Medtronic ter inzage: vergelijking gebruiksaanwijzing ten opzichte van MiniMed Quick Set.
 8. Richtlijnen van de ADA van A1C<7,0 – https://www.diabetes.org/a1c
 9. Gegevens van Medtronic ter inzage: pivotaal onderzoek (leeftijd 14-75). N=157. 16 locaties in de VS; 2020.
 10. Gegevens van Medtronic ter inzage: HCP-onderzoeken na virtuele lanceringsevenementen georganiseerd in sept-dec 2020 in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Griekenland, Noorwegen, Polen, Zweden en België. Steekproefgrootte = 558 gezondheidszorgmedewerkers.
 11. Zhang G, et al. 986-P - Assessment of adhesive patches for an extended wear infusion set. 80e ADA International Conference, juni 2020.
 12. Ilany J, et al. Abstract 416 - Clinical study of a new extended wear infusion set design. 13e ATTD International Conference. Februari 2020.

*Zie de gebruikershandleiding van het systeem - SmartGuard™-instelling. Enige gebruikersinteractie is vereist

**Gegevens van de Glucose Management Indicator (GMI) van de CGM-waarden werden gebruikt om HbA1c te schatten. Berekend aan de hand van JAEB https://www.jaeb.org/gmi/

***Vergeleken met het MiniMed™ 670G system.

Een meting van de bloedglucose (BG) is nodig bij het invoeren van de SmartGuard™-functie. Als glucosealarmen en CGM-metingen niet overeenkomen met uw symptomen, gebruik dan een BG-meter om beslissingen te nemen over de diabetesbehandeling.

††Fast Pass wordt slechts een beperkte tijd aangeboden startend op 1 maart tot de commerciële lancering van de volgende generatie CGM-technologie. Patiënten die de MiniMed™ 780G reeds gebruiken en ingestapt zijn voor 1 maart 2021: u komt niet in aanmerking om te registreren voor Fast Pass. Als uw zender binnen de garantie valt op het moment van de lancering nemen we upgrades in overweging met gebruikmaking van een apart kanaal

†††De pomp wordt waterdicht geleverd en blijft ook waterdicht wanneer het reservoir en de katheter correct worden geplaatst.

#Meerdere dagelijkse injecties ( 3 bolus & 1 basale insulinedosis per dag) vragen 28 injecties per week vs. 1 met de Medtronic Extended Infusieset

##Ten opzichte van SAP+PLGM- of pre-AHCL-initiatie

###In vergelijking met de MiniMed™ Quick-set™-infusieset voor gebruik gedurende 3 dagen

~Bij gebruik van de Medtronic Extented Infusieset. Raadpleeg de gebruikershandleiding.

De informatie in dit document is geen medisch advies en mag niet worden gebruikt als een alternatief voor overleg met uw arts. Bespreek indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke bijwerkingen en eventuele verdere informatie met uw zorgverlener.

©2021 Medtronic. Alle rechten voorbehouden Medtronic. Het Medtronic-logo en Further, Together zijn handelsmerken van Medtronic. Merken van derden zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle andere merken zijn handelsmerken van (een dochteronderneming van) Medtronic. ACCU-CHEK EN ACCU-CHEK GUIDE LINK zijn handelsmerken van Roche Diabetes Care. DreaMed Diabetes is een handelsmerk van DreaMed Diabetes. Ltd. Het algoritme in het MiniMed™ 780G-systeem bevat technologie die is ontwikkeld door DreaMed Diabetes. De wettelijke fabrikant van de MiniMed™ Mio™ Advance-infusieset is Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted. 4320 Lejre, Denemarken.