Skip to main content

Tijd voor een verhaal: Gareths kijk op HbA1c en Tijd binnen bereik

« WeCare Blog | Oktober 19, 2022 |
Levensstijl
blog

Veel patiënten met diabetes type 1 is jarenlang geleerd dat HbA1c-waarden de gouden standaard zijn voor inzicht in de diabetestherapie1. Onlangs is echter een nieuwe speler ten tonele verschenen: een meting met de naam Tijd binnen bereik (TIR, Time in Range), die mogelijk is geworden dankzij de ontwikkeling van continue glucosemonitoring (CGM). Onderzoeken hebben aangetoond dat TIR eenzelfde verband heeft met diabetesgerelateerde complicaties als HbA1c2. Gareth, al meer dan 30 jaar diabetes type 1-patiënt, legt uit wat de logica is achter de verschuiving van HbA1c naar TIR.

Een lastig verhaal

Al meer dan 30 jaar vertelt iedereen die betrokken is bij de behandeling van diabetes type 1 dat een bloedglucosewaarde (BG) van 5,5 mmol/l (100 mg/dl) de ultieme streefwaarde is. Dan wordt het natuurlijk lastig om in te zien waarom bepaalde diabeteszorgteams het nu hebben over een 'zachte doelwaarde' van 6,7 mmol/l (120 mg/dl). Willen we dit goed begrijpen, dan moeten we terug naar de basis en nog eens goed kijken naar TIR en HbA1c.

Laten we eerst deze twee waarden eens bekijken: HbA1c en TIR.

  • HbA1c
    Dit is de bloedtest waarbij wordt gekeken naar de gemiddelde bloedglucosewaarden over 3 maanden en de waarde wordt traditioneel gelijkgesteld met hoe goed we diabetes onder controle hebben kunnen houden. Het is net zoiets als één puzzelstukje in de hand hebben. Bij deze meetwaarde wordt echter geen rekening gehouden met de pieken en dalen die nog altijd dagelijks kunnen voorkomen, waardoor dit voor veel mensen met diabetes type 1 dus eigenlijk misschien niet zo'n betrouwbare indicator voor de glucoseregulering is.1
  • TIR
    Dit verwijst naar het percentage van de tijd dat de BG-waarden van iemand met diabetes type 1 binnen een bepaald bereik liggen, meestal tussen de 3,9- 10 mmol/l (70-180 mg/dl).1 Dankzij de CGM-technologie waarover we nu beschikken, kunnen we dagelijkse patronen en schommelingen in onze BG-waarde zien en die gegevens gebruiken om de TIR te berekenen.

Vanaf het moment van de diagnose werd mij verteld dat als mijn waarde tussen de 5- 10 mmol/l (90-180 mg/dl) ligt, ik de kans op toekomstige complicaties tot een minimum beperk. Met de willekeurige momentopnamen van handmatige BG-tests was het echter moeilijk om te zien hoe lang mijn waarden nu eigenlijk binnen dat bereik lagen. Nu de CGM-technologie elke 5 minuten onze BG-waarden meet, hebben we toegang tot enorme waardevolle informatie die laat zien hoe de regulering daadwerkelijk verloopt.

Technologie zet een stap

Vandaag de dag zijn er automatische systemen voor insulinetoediening beschikbaar die aangeven wanneer de TIR boven de magische grens van 5,5 mmol/l (100 mg/dl) komt. Deze pompen maken gebruik van een algoritme om uw waarden binnen bereik te houden, door hoge en met name lage waarden tot een minimum te beperken.

We weten nu dat hypoglykemie een belangrijk effect kan hebben op de gezondheid en het functioneren van de hersenen3. Ik weet dat als ik moet herstellen van die gevaarlijke lage waarden ik soms urenlang last heb van een wazig gevoel in mijn hoofd en gedachten. Dat is niet alleen eng op de korte termijn, maar ook voor de implicaties op de lange termijn. Een van de beperkingen van HbA1c-tests is dat deze geen informatie geven over lage BG-waarden.1

Met één snelle blik op mijn pomp kan ik nu een overzichtsgrafiek bekijken die me vertelt hoelang mijn waarden gemiddeld binnen mijn bepaalde bereik liggen en hoeveel tijd ik erboven of eronder zat. De pomp kan ook de gegevens van een enkele dag of bepaalde patronen gedurende de maand weergeven. Deze gegevens zijn onmisbaar om de voortgang bij te houden nadat er veranderingen in de behandeling zijn doorgevoerd.

Naarmate de pomp u en uw patronen leert kennen, probeert deze de meetwaarden rond uw persoonlijke doelwaarde (vaak ingesteld rond de 6,7 mmol/l) te houden door in een live situatie microbolussen af te geven, afhankelijk van de live gegevens van de CGM. Het algoritme gebruikt elke 5 minuten de CGM-gegevens om te bepalen hoeveel insuline er nodig is om uw waarden binnen bereik te houden en het risico op hoge en lage waarden tot een minimum te beperken. Technologie is echter zelden perfect en er is nog altijd een kans dat waarden boven of onder het bereik uitkomen. Leef en leer daarvan, zou ik zeggen!

Ter afsluiting

Ik zie regelmatig mensen met diabetes type 1 die zich afvragen of een automatische insulinepomp ook in hun leven zou passen. Na mijn eerste 16 jaar met meerdere dagelijkse injecties heeft de overstap naar een pomp en CGM mijn leven veranderd. Nu er nieuwe technologie en meer aandacht voor TIR is, ben ik heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen en hoe de regulering van bloedglucosewaarden verder wordt gerevolutioneerd voor mensen met diabetes type 1.

Referenties

  1. Beck RW, Bergenstal RM, Cheng P, et al. The Relationships Between Time in Range, Hyperglycemia Metrics, and HbA1c. Journal of Diabetes Science and Technology. 2019;13(4):614-626.
  2. Vigersky R, McMahon C. The Relationship of Hemoglobin A1C to Time-in-Range in Patients with Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics. 2019; 21(2): 81-85.
  3. Gejl M, Gjedde A, Brock B. et al. Effects of hypoglycaemia on working memory and regional cerebral blood flow in type 1 diabetes: a randomised, crossover trial. Diabetologia. 2018.61: 551–561 (2018).

Deze patiëntervaring geeft het verhaal van de persoonlijke reactie van een patiënt op de behandeling. Dit is een oprecht, typerend en gedocumenteerd verhaal. De geuite meningen en standpunten zijn afkomstig van de patiënt of auteur en zijn niet representatief voor Medtronic of een genoemde derde partij. De reacties op een behandeling kunnen en zullen per patiënt verschillend zijn. Overleg met uw diabetesteam om te bespreken of de behandeling geschikt is voor u. De informatie in deze blog is de persoonlijke ervaring van de schrijver met betrekking tot de eigen diabetes-therapie. Overleg altijd met uw diabetesteam voordat u veranderingen aanbrengt in uw diabetes-therapie.

*Opmerking van de redacteur: dit artikel is aangepast en gereproduceerd van een artikel dat gepubliceerd werd op de website van Medtronic Diabetes Australia.