Skip to main content

Darmflora: een verrassende aanwijzing bij diabetes

« WeCare Blog | Maart 15, 2022 |
Levensstijl
Darmflora: een verrassende aanwijzing bij diabetes

Is het mogelijk dat een bord spaghetti door elk lichaam anders wordt verwerkt? Het antwoord is ja, want koolhydraten worden door elk organisme op een bepaalde manier verwerkt en opgenomen en dat komt door een variabele waar pas recentelijk aandacht voor is gekomen: de darmflora, iets waarvan we eigenlijk nog weinig weten.

Kunnen we diabetesbehandelingen personaliseren via de darmflora?

Darmflora, ook wel darmmicrobiota genoemd, is een verzameling micro-organismen die in ons lichaam leven. Deze minuscule micro-organismen hebben we al vanaf onze geboorte en "worden binnen de menselijke fysiologie beschouwd als een afzonderlijk orgaan", volgens José Manuel Fernández-Real, M.D., Ph.D. Hoogleraar Geneeskunde aan de Universiteit van Girona en hoofd van de afdeling Endocrinologie van het Hospital Dr. Josep Trueta in Girona, Spanje. Binnen ons maag-darmkanaal leven zelfs meer dan honderd triljoen micro-organismen.1

Tot enkele jaren geleden zaten professionals op het gebied van endocrinologie en voeding ongeveer op dezelfde lijn voor wat betreft het voedingspatroon voor personen met diabetes. Een pastagerecht van zo'n 100 gram bevat ongeveer 25 gram koolhydraten en men ging ervan uit dat die 25 gram koolhydraten zich bij alle patiënten op dezelfde manier gedroegen en dat de glycemische opname van voedsel voor iedereen hetzelfde was.

Tegenwoordig beginnen we in te zien dat, aldus Dr. Fernández-Real, "de darmflora van elke persoon anders is en dat de microbiota van een persoon met diabetes duidelijk afwijkt van die van een persoon die niet aan diabetes lijdt". Hoewel nader onderzoek naar dit onderwerp nog steeds noodzakelijk is, kan met zekerheid worden gezegd dat de opname van koolhydraten per persoon varieert en dat de darmflora daar duidelijk een rol bij spelen.

De complexiteit van personalisatie

We hebben hier zonder twijfel te maken met "een ingewikkelde variabele die moeilijk te meten is, maar die ons dichter bij de realiteit van iemands stofwisseling kan brengen". Dankzij onderzoeken naar de darmflora, "kan de glycemische index van voeding, een waarde die sterk varieert en die al jaren ter discussie staat, beter worden voorspeld als de samenstelling van de darmflora bekend is". En het is precies de kennis van deze microbiota die kan helpen het voedingspatroon van mensen met diabetes te optimaliseren, zodat deze persoonlijker en effectiever wordt.

Enkele jaren geleden publiceerde Dr. José Manuel Fernández-Real een artikel in het vakblad Nature Medicine2 waarin hij aantoonde dat bepaalde geneesmiddelen de darmflora van een persoon konden veranderen. Het onderzoek richtte zich op diabetes type 2 en de invloed van metformine op de darmflora van patiënten.

De darmflora fluctueert; deze is deels afhankelijk van de voeding en de samenstelling van micro-organismen die deze bevat en kan van invloed zijn op het bloedsuikergehalte van een persoon. Tot nu toe zijn de meeste darmmicrobiotametingen uitgevoerd op feceskweken. De arts voegt er echter aan toe dat "met deze technieken tot wel 80% van de informatie verloren gaat. De meest nauwkeurige technieken zijn technieken die een analyse maken van de DNA-sequenties van onze darmflora, waar bacteriën, schimmels en zelfs microparasieten te vinden zijn". Er is een hele verzameling elementen die ongetwijfeld van invloed zijn op de spijsvertering van een persoon met diabetes en de daarmee samenhangende regulatie van hun bloedsuikerspiegel.

Ter afsluiting

Hoewel de meesten van ons waarschijnlijk liever niet nadenken over de kleine micro-organismen in onze darmen terwijl ze van een bord spaghetti genieten, geeft het onderzoek van Dr. Fernandez-Real ons wel een belangrijke aanwijzing voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde diabetesregulatie. Of zoals hij zelf zegt: "Door rekening te houden met microbiota, komen we tot een antwoord dat dichter bij de realiteit ligt maar dat, op zijn beurt, weer oneindig veel ingewikkelder is". Het onderzoek om alle aanwijzingen na te speuren gaat verder. Houd dit onderwerp dus in de gaten en geniet van je spaghetti!

Literatuur:

  1. Thursby E, Juge N. Introduction to the human gut microbiota. Biochem J. 2017;474(11):1823-1836.
  2. Wu H, Esteve E, Tremaroli V. et al. Metformin alters the gut microbiome of individuals with treatment-naive type 2 diabetes, contributing to the therapeutic effects of the drug. Nat Med. 2017;23:850–858.

De inhoud van dit artikel is bedoeld voor informatieve doeleinden en vervangt in geen geval het raadplegen van de instructies voor het gebruik van het medisch hulpmiddel, de diagnose of de door uw diabeteszorgteam voorgeschreven behandeling. Overleg altijd met uw diabeteszorgteam voor informatie over uw diagnose of behandeling en volg de instructies van uw diabeteszorgteam strikt op. Medtronic kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor (vermoedelijke) schade die, direct of indirect, door de informatie in dit artikel is veroorzaakt.

*Opmerking van de redacteur: Dit artikel is aangepast en gereproduceerd van een artikel dat gepubliceerd werd op de website van Medtronic Diabetes Australia.