MiniMed™-systemet

Infusionssæt

Medtronic tilbyder et bredt udvalg af infusionssæt, så du kan vælge det rigtige infusionssæt for egen komfort og sikkerhed.

Valget af infusionssæt skal foretages med omhu og ske ud fra din livsstil, alder og kropsbygning, således som de internationale kliniske anbefalinger også tilsiger det.

Se nærmere på hele udvalget herunder, og valgværktøjet kan hjælpe dig med at identificere et infusionssæt, der passer dig.

Anbefalingerne for infusionssæt vist her er kun forslag, og du skal diskutere det med din behandler, inden du vælge det der passer dig bedst.

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.