Skip to main content
MiniMed™ 780G system

MiniMed™ 780G-systemet Bedre resultater.
Mindre besvær.

MiniMed™ 780G System Apple Watch

MiniMed™ 780G-system med SmartGuard™-teknologi.

Vores mest avancerede insulinpumpesystem med SmartGuard™-teknologi med selvjusterende basalafgivelse og auto-korrektionsdosering. 

Nu med Guardian™ 4 sensor.

Nu kompatibel med Apple® Watch.

Justerer automatisk  insulinafgivelsen og korrigerer glukoseniveauet hvert 5. minut hele døgnet uden brug af fingerprik 

Korrigerer

Korrigerer automatisk  høje niveauer for at kompensere for en for lav kulhydrattælling, eller når der af og til glemmes en måltidsdosis.

Justerer

Foretager nøjagtige justeringer af insulinafgivelsen som en hjælp til at beskytte mod høje og lave niveauer.

Forudsiger

Monitorerer insulinbehovet ud fra det aktuelle glukoseniveau og personlige tendenser. 

Læs mere om MiniMed 780G systemet

Få mere at vide

Referencer

*Se systemets brugervejledning - SmartGuard™ funktion. Nogen brugerinteraktion påkrævet

**Glukosestyringsindikator (GMI)-data fra CGM-værdier blev benyttet til at estimere HbA1c. Beregnet ved brug af JAEB https://www.jaeb.org/gmi/.

***Sammenlignet med MiniMed™ 670G-systemet.

En blodsukkermåling (BG) er påkrævet ved indlæsning af SmartGuard™-funktionen. Brug et BG-apparat til at træffe beslutninger om diabeteshåndtering, hvis glukosealarmer og CGM-målinger ikke stemmer overens med dine symptomer. Se brugsanvisningen til systemet - SmartGuard™-funktion. Nogen brugerinteraktion påkrævet.

††Se brugsanvisningen til MiniMed™ Mobile-appen.

#Flere daglige injektioner (3 bolus- og 1 basalinsulin pr. dag) kræver 28 injektioner om ugen sammenlignet med ét infusionssætskift hver anden eller tredje dag.

##i forhold til SAP+PLGM eller præ-AHCL-initiering

###i forhold til MiniMed™ Quick-set™ infusionssættet til 3 dages brug

~Se brugsanvisningen til Accu-Chek® Guide Link

 • 1.Carlson AL, et al. Diab Tech and Therap. 2021; DOI 10.1089/dia.2021.0319
 • 1.Carlson AL, et al. Diab Tech and Therap. 2021; DOI 10.1089/dia.2021.0319
 • 2.Collyns OJ, et al. Diabetes Care. 2021;44(4):969-975.
 • 1.Carlson AL, et al. Diab Tech and Therap. 2021; DOI 10.1089/dia.2021.0319
 • 2.Collyns OJ, et al. Diabetes Care. 2021;44(4):969-975.
 • 3.Medtronic data on file: MiniMed ™ 780G data uploaded voluntarily by 12.870 users in EMEA to CareLink™ Personal, from 27 August 2020 to 22 July 2021. Mean 80% TIR reached by 1.784 users using MiniMed ™ 780G with recommended settings of 2 hours active insulin time and 100 mg/dL (5.5 mmol/L) as glucose target for at least 90% of the time.
 • 3.Medtronic data on file: MiniMed ™ 780G data uploaded voluntarily by 12.870 users in EMEA to CareLink™ Personal, from 27 August 2020 to 22 July 2021. Mean 80% TIR reached by 1.784 users using MiniMed ™ 780G with recommended settings of 2 hours active insulin time and 100 mg/dL (5.5 mmol/L) as glucose target for at least 90% of the time.
 • 4.Battelino T, et al. Diabetes Care 2019; 42(8): 1593-1603.
 • 5.Medtronic data on file: MiniMed™ 780G users survey conducted in April-May 2021 in UK, Sweden, Italy, Netherlands and Belgium. Sample size = 789.
 • 6.Medtronic data on file. MRM 17430 MiniMed™ Mio™ Advance claims from Human Factors Testing.
 • 6.Medtronic data on file. MRM 17430 MiniMed™ Mio™ Advance claims from Human Factors Testing.
 • 7.Medtronic data on File IFU Comparison versus MiniMed Quick Set.
 • 9.Zhang G, et al. 986-P at the 80th ADA International Conference, June 2020.
 • 10.Ilany J, et al. Abstract 416 at the 13th ATTD International Conference. February 2020.
 • 1.Carlson AL, et al. Diab Tech and Therap. 2021; DOI 10.1089/dia.2021.0319
 • 3.Medtronic data on file: MiniMed ™ 780G data uploaded voluntarily by 12.870 users in EMEA to CareLink™ Personal, from 27 August 2020 to 22 July 2021. Mean 80% TIR reached by 1.784 users using MiniMed ™ 780G with recommended settings of 2 hours active insulin time and 100 mg/dL (5.5 mmol/L) as glucose target for at least 90% of the time.
 • 4.Battelino T, et al. Diabetes Care 2019; 42(8): 1593-1603.
 • 8.ADA. 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes—2022 Diabetes Care 2022;45(Suppl. 1): S83–S96
 • * Refer to System User Guide - SmartGuard™ feature. Some user interaction required.
 • ** Glucose Management Indicator (GMI) data from CGM values were used to estimate HbA1c. Calculated using JAEB https://www.jaeb.org/gmi/.
 • *** Compared with the MiniMed™ 670G system.
 • † A blood glucose (BG) reading is needed when entering SmartGuard™ feature. If glucose alerts and CGM readings do not match your symptoms, use a BG meter to make diabetes treatment decisions. Refer to System User Guide - SmartGuard™ feature. Some user interaction required.
 • †† Refer to MiniMed™ Mobile app. User Guide
 • ††† At the time of manufacture and when the reservoir and tubing are properly inserted, your pump is waterproof.
 • # Multiple Daily Injections (3 bolus and 1 basal insulin per day) requires 28 injections per week vs. one infusion set change every two to three days.
 • ## Versus SAP+PLGM or pre-AHCL initiation.
 • ### vs the 3-day infusion set MiniMed™ Quick-set™
 • ^ Refer to Accu-Chek® Guide Link User's Manual
 • Refer to CareLink™ Connect app. Instructions for Use. CareLink™ Connect app requires internet connection
 • ~ When used with Medtronic Extended infusion set. Refer to User Guide.
 • * Se systemets brugervejledning - SmartGuard™ funktion. Nogen brugerinteraktion påkrævet.
 • †En blodsukkermåling (BG) er påkrævet ved indlæsning af SmartGuard™-funktionen. Brug et BG-apparat til at træffe beslutninger om diabeteshåndtering, hvis glukosealarmer og CGM-målinger ikke stemmer overens med dine symptomer. Se brugsanvisningen til systemet - SmartGuard™-funktion. Nogen brugerinteraktion påkrævet.
 • 10.Ilany J, et al. Abstract 416 at the 13th ATTD International Conference. February 2020.
 • ~ Refer to Accu-Chek® Guide Link User's Manual
 • For illustrative purposes only.

Alle kliniske data og resultater fra spørgeundersøgelser, som er inkluderet i dette dokument, henviser til MiniMed™ 780G-systemet brugt i kombination med Guardian™ sensor 3.

For alle spørgsmål vedrørende dit helbred og din fortsatte pleje bedes du kontakte din diabetesbehandler. Drøft indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler, potentielle bivirkninger og enhver yderligere information med din diabetesbehandler.

EMEA-IPT-2200131©2022 Medtronic. Alle rettigheder forbeholdes Medtronic. Logoet for Medtronic samt Further, Together er varemærker tilhørende Medtronic. Tredjepartsbrands er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre mærker er varemærker tilhørende en Medtronic-virksomhed. ACCU-CHEK OG ACCU-CHEK GUIDE LINK er varemærker tilhørende Roche Diabetes Care. DreaMed Diabetes er et varemærke tilhørende DreaMed Diabetes. Ltd. MiniMed™ 780G systemalgoritmen omfatter teknologi, der er udviklet af DreaMed Diabetes. Den lovformelige fabrikant af MiniMed™ Mio™ Advance Infusionssæt er Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted, 4320 Lejre, Danmark.