Skip to main content

MiniMed™ 670G
Advarsler og Alarmer

Vælg din insulinpumpe nedenfor:

A

Advarsler MiniMed™ 670G Insulinpumpe

Årsag

En advarsel gør dig opmærksom på en situation, der måske kræver din opmærksomhed. Når der forekommer en advarsel, skal du altid kontrollere pumpeskærmen for at se, om en handling er påkrævet.

Handling

Meddelelseslampe

Den røde meddelelseslampe på din pumpe blinker én gang efterfulgt af en pause, derefter blinker den én gang igen i et kontinuerligt gentaget mønster. Denne sekvens fortsætter, indil advarslen er ryddet.

670G

Lyd

Afhængigt af dine indstillinger for Lydvalg enten bipper pumpen, eller den vibrerer i et kontinuerligt mønster med tre-impulser-og-pause, eller den gør begge dele.

Skærm

Pumpen viser en meddelelse med et gult ikon og instruktioner.

Alarmer MiniMed™ 670G Insulinpumpe

Årsag

En alarm advarer dig om en tilstand, som kræver øjeblikkelig opmærksomhed. Stoppet insulinafgivelse og lave glukoseniveauer er de mest almindelige årsager til alarmer.

Handling

Meddelelseslampe

Den røde meddelelseslampe blinker to gange efterfulgt af en pause i et kontinuerligt gentaget mønster.

670G

Lyd

Afhængigt af dine indstillinger for Lydvalg udsender pumpen en alarmtone, et kontinuerligt vibrationsmønster med tre-impulser-og-pause eller både alarmtonen og vibrationen.

Skærm

Pumpen viser en meddelelse med et rødt ikon og instruktioner.

H

Hvordan håndtere og rydde en advarsel eller alarm

Årsag

Advarsel

Lyd/vibrationsmønsteret gentages hvert 5. minut eller hvert 15. minut (afhængigt af advarslen), indtil advarslen er ryddet.

Alarm

Lyd/vibrationsmønsteret gentages hvert minut i 10 minutter, hvis alarmen ikke ryddes. Efter 10 minutter optrappes alarmen til en kraftig nødsirene.

Handling
  1. Læs teksten på skærmen for at forstå advarslen eller alarmen og de trin, der skal tages
  2. Tryk 670G.
  3. Tryk 670G på det ønskede valg.

670G

VIGTIG

670G Det er vigtigt, at du er i stand til at håndtere en Insulinflow blokeret alarm.

Denne alarm betyder, at insulin ikke er i stand til at komme igennem slangen eller kanylen. Hvis denne alarm opstår, skal du kontrollere dit blodsukker og kontrollere, om dit infusionssæt er løsnet, eller om din slange er bøjet.

  • Hvis du ikke opdager et problem og ikke er i stand til at skifte dit reservoir og infusionssæt med det samme, kan du vælge Genoptag basal.
  • Hvis der opstår en alarm med insulinflow blokeret igen, skal du følge trinene på skærmen. Vælg Tilbagestil, og skift din sprøjte og infusionssæt.

Du kan ringe Medtronic Produktsupport hvis du har spørgsmål om pumpen, advarsler eller alarmer.