Skip to main content

MiniMed™ 640G
Advarsler og Alarmer

Vælg din insulinpumpe nedenfor:

A

Advarsler MiniMed™640G Insulinpumpe

Årsag

En advarsel gør dig opmærksom på en situation, der måske kræver din opmærksomhed. En advarsel er mindre alvorlig end en alarm. Når der forekommer en advarsel, skal du kontrollere, hvad din pumpe fortæller dig. Eksempler på advarsler kan være Lavt reservoir eller Lavt batteri.

Handling

Meddelelseslampe

Den røde meddelelseslampe blinker to gange fulgt af en pause i et kontinuerligt gentaget mønster. Denne sekvens fortsætter, indtil advarslen er ryddet:

640G

640G

Lyd

Afhængigt af dine indstillinger for Lydvalg enten bipper pumpen, eller den vibrerer i et kontinuerligt mønster med tre-impulser-og-pause, eller den gør begge dele.

Skærm

Pumpen viser en meddelelse med et gult ikon og instruktioner.

For at rydde en advarsel, tryk ˅, og foretag derefter et valg. Hvis du ikke reagerer på en advarsel, bipper pumpen hvert femte minut eller hvert femtende minut, afhængigt af advarslen.

640G

Nogle advarsler vil også optrappes til en kraftig nødsirene efter ti minutter.

Alarmer MiniMed™ 640G Insulinpumpe

Årsag

Når en alarm udløses, har pumpen registreret noget, der forhindrer afgivelse af insulin. Du får ikke insulin. Det er vigtig, at en alarm følges op med det samme. Eksempler på alarmer kan være Insulinflow blokeret og Udskift batteri nu.

Handling

Meddelelseslampe

Den røde meddelelseslampe på  din pumpe blinker to ganger fulgt af en pause i et kontinuerligt gentaget mønster:

640G

640G

Lyd

Afhængigt af dine indstillinger for Lydvalg udsender pumpen en alarmtone, et kontinuerligt vibrationsmønster med tre-impulser-og-pause eller både alarmtonen og vibrationen.

Skærm

Pumpen viser en meddelelse med et rødt ikon og instruktioner.

Du skal afhjælpe det underliggende problem, der udløste alarmen. I de fleste tilfælde rydder du en alarm ved at trykke på ˅ , og derefter foretager du et valg. I nogle tilfælde afhjælper rydning af alarmen dog ikke det underliggende problem. Alarmen gentager sig selv, indtil det underliggende problem er løst.

640G

Hvis du ikke reagerer på en alarm, optrappes alarmtonen til en kraftig nødsirene efter ti minutter.