Skip to main content

Kullanım Şartları

Lütfen bu kullanım şartlarını dikkatle okuyun.

Bu Kullanım Şartları’nda, bu Medtronic web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Bu web sitesi Medtronic’e aittir ve Medtronic tarafından yönetilir. Medtronic, Medtronic, Inc. ve kontrol ettiği yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları gibi şirketlerin tümü dahil, işletmemizin bütününü belirtmek için kullandığımız addır. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda Medtronic’i ifade ederiz. Medtronic ayrıca başka web sitelerini de yönetmektedir. Bu Kullanım Şartları diğer web sitelerimizde geçerli değildir. Söz konusu Medtronic web sitelerini ziyaret ettiğinizde orada ilan edilen kullanım şartlarını incelemelisiniz.

Bu Kullanım Şartları en son 12 Eylül 2006 tarihinde güncellenmiştir. İstediğimiz zaman bu Kullanım Şartları’nı değiştirebiliriz. Web sitesini her ziyaret ettiğinizde lütfen Kullanım Şartları’nı inceleyin. Bu web sitesini kullanarak, Kullanım Şartları’nın en son sürümünü kabul etmiş oluyorsunuz.

 

Bu web sitesi Medtronic tarafından finanse edilir ve yönetilir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Medtonic doktorluk yapmaz veya tıbbi hizmet ya da tavsiye sunmaz ve bu web sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz.Saðlýkla ilgili bilgiler hýzla deðiþir. Bu nedenle, bilgileri saðlýk uzmanýnýza doðrulatmak daima en iyisidir.

Sağlıkla ilgili bilgiler hızla değişir. Bu nedenle, bilgileri sağlık uzmanınıza doğrulatmak daima en iyisidir.

Bu web sitesi, Türkiye’de izin verilen ürünler ve tedavilerle ilgili bilgileri içerir ve Türkiye’de ikamet eden kişilere yöneliktir. Türkiye dışında yaşıyorsanız, bu web sitesinde ülkenizde olmayan veya izin verilmeyen ürünler veya tedavilerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu web sitesindeki materyaller bize aittir veya lisansı bize verilmiştir. Materyaller ABD ve diğer telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu materyallerin kopyalanmasıyla ilgili bazı önemli kurallar vardır. Bu web sitesindeki materyalleri, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için olmak kaydıyla e-posta ile gönderebilir, indirebilir veya yazdırabilirsiniz. Bu web sitesindeki materyalleri e-posta ile gönderdiğinizde, indirdiğinizde veya yazdırdığınızda, sayfanın altındaki telif hakkı bildirimi dahil, materyallerde olan tüm telif hakkı ve diğer bildirimleri de eklemeniz gerekir.

Ayrıca bu web sitesindeki ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kullandığımız adlar da bize aittir ve bu adlar ABD ve yabancı ticari marka yasaları tarafından korunmaktadır. Web sitemizde bir adın sonundaki ® işareti, ticari markanın ABD’de tescilli olduğunu belirtir. Web sitemizdeki bir adın sonundaki  TM işareti ise, bu adın tescilli olmayan bir ticari marka olduğunu belirtir. Tüm ticari markaların mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

Bu web sitesinin belirli bölümlerinde sunulan materyallerin kullanımı için özel kurallar olabilir. Bu özel kurallar materyallerin yanında ilan edilecektir.

Bu web sitesindeki materyalleri veya ticari markaları bu Kullanım Şartları’nda açıkça izin verilmeyen bir şekilde kullanırsanız, bizimle yaptığınız anlaşmayı ihlal etmekle birlikte, telif hakkı, ticari marka yasalarını ve diğer yasaları da ihlal ediyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda, otomatik olarak bu web sitesini kullanma izninizi iptal ederiz. Materyallerin mülkiyet hakkı bize veya bu web sitesinde bulunan materyallerin yazarlarına aittir. Açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

Bu web sitesine bağlantı için size münhasır olmayan, sınırlı ve iptal edilebilir bir lisans veriliyor. Medtronic genel anlamda bu lisansı veya belirli bağlantıları kullanma hakkınızı istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar. Medtronic bu lisansı iptal ederse, bu web sitesine olan bağlantılarınızın herhangi birini ve tümünü derhal kaldırmayı ve etkisizleştirmeyi kabul ediyorsunuz.

Bu web sitesine bağlantıyı, reklamla ilişkili veya herhangi bir organizasyonun, ürünün veya hizmetin destekleyicisi gibi gözükeceği şekilde yapmamayı kabul ediyorsunuz. Bağlantının, makul bir kişinin müstehcen, iftira nitelikli, taciz eden, son derece nahoş veya kötü niyetli olarak düşünebileceği bir web sitesinde görünmeyeceğini kabul ediyorsunuz. Hiçbir koşulda, bu web sitesini veya içeriğinin herhangi bir kısmını “çerçeve olarak alamaz” veya bu web sitesinin bölümlerini bir sunucuya kopyalayamazsınız. Önceden yazılı iznimiz olmadan Medtronic logosu veya ticari markasını herhangi bir şekilde görüntülememeyi veya kullanmamayı kabul ediyorsunuz.

Bu web sitesi Medtronic tarafından yönetilmeyen web sitelerine bağlantıları içerebilir. Bu bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor; ancak diğer web sitelerinin hiçbirindeki materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Bu web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz. Diğer web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin gizlilik ilkeleri dahil, bu web sitelerinin kullanım şartlarına tabidir.

Bu web siteleri ikamet ettiğiniz ülkede onaylanmamış medtronıc ürünlerinin veya tedavilerinin kullanımlarıyla ilgili bilgiler içerebilir. Bu tür bilgileri kontrol etmiyor veya onaylamıyoruz.

Bu web sitesini ziyaret eden kişilerden geribildirim, yorumlar ve görüşler almaktan memnun olmakla birlikte, bu web sitesi aracılığıyla ilettiğiniz her türlü bilginin kişisel, gizli ve özel (kişisel bilgiler dışında, bu koşul Gizlilik Açıklamamızda tanımlanmaktadır) olarak kabul edilmeyeceğini anlamanızı istiyoruz. Her türlü görüş, bilgi, kavram, teknik bilgi veya teknik ya da materyali bu web sitesi aracılığıyla bize iletmeniz durumunda, Medtronic’e bunları herhangi bir ortamda kısıtlamasız, telifsiz ve iptal edilemez şekilde kullanım, çoğaltım, görüntüleme, gerçekleştirme, değiştirme, iletme ve dağıtma lisansı vermiş olduğunuzu ve Medtronic’in bunları herhangi bir amaç doğrultusunda kullanmakta özgür olduğunu kabul ediyorsunuz. İletişim

Garanti verilmemektedir. Bu web sitesindeki içeriğin tamamı size “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu müddetçe” sağlanmaktadır. Medtronıc açık veya kapalı, kanuna uygun veya başka şekilde her türlü garantiyi reddetmektedir. Medtronıc, bu web sitesinin kullanımının kesilmeyeceği veya hatasız olacağına dair herhangi bir ibrazda bulunmamakta veya herhangi bir garanti vermemektedir. Bu web sitesinden elde edebileceğiniz herhangi bir içeriğin virüs veya potansiyel olarak yıkıcı başka herhangi bir bilgisayar kodunu içermemesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdur.

Sorumluluk sınırları. Medtronıc veya medtronıc’le ilişkili herhangi bir kişi veya şirketin bu web sitesini ya da bu web sitesindeki materyalleri kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını kabul ediyorsunuz. Bu koruma teminat, sözleşme, haksız fiil, kusursuz sorumluluk ve diğer herhangi bir yasal teoriye dayanan iddiaları kapsamaktadır. Bu koruma, medtronıc’i ve bu web sitesinde adı geçen medtronıc çalışanlarını, yöneticilerini, işçilerini, acentelerini ve tedarikçilerini kapsamaktadır. Bu koruma, sınırlama olmadan, doğrudan veya dolaylı, özel, arızi, bağlı ve örnek niteliğindeki dahil, tüm zararları ve cezalandırıcı tazminatları, yaralanma/hatalı ölüm, kar kayıplarından veya veri kaybından ya da işin kesintiye uğramasından kaynaklanan zararları kapsamaktadır.

Bu Kullanım Şartları ve Gizlilik Açıklaması’ndaki kurallara ek olarak, örneğin bu web sitesindeki bir bağlantıyı izleyerek, bu web sitesinde belirli alanlardaki belirli hizmetler veya materyallere eriştiğinizde uygulanabilecek ek koşullara tabi tutulabilirsiniz. Bu web sitesi aracılığıyla topladığımız bilgileri nasıl koruduğumuzu ve kullandığımızı öğrenmek için lütfen Gizlilik Açıklamamızı okuyun.

Bu Kullanım Şartları’nı veya Gizlilik Açıklaması’nı başkalarının zarar görmesine yol açacak şekilde ihlal ederseniz, bu zarardan doğacak herhangi bir sorumluluk karşısında Medtronic’i sorumlu tutmamayı kabul ediyorsunuz.

Bu web sitesini kullanarak, Medtronic’le veya bu web sitesini kullanımınızla ilgili herhangi bir şekilde ihtilaf yaşamanız durumunda tek yetkili mahkemenin Türkiye mahkemeleri olduğunu kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Medtronic veya bağlı kuruluşları, işçileri, çalışanları, direktörleri, acenteleri veya tedarikçilerinin dahil olduğu herhangi bir anlaşmazlıkla bağlantılı olarak bu mahkemelerde kişisel yetkinin uygulanmasını kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Bu Kullanım Şartları, yasa ilkelerinin çatışması dikkate alınmadan Türkiye iç maddi hukukuna tabidir.

Medtronic elektronik postayla, bu web sitesinde genel bir bildirimle veya Medtronic’te kayıtlı adresinize posta yoluyla teslim edilen yazılı tebliğle size bildirimde bulunabilir. Siz de Medtronic’e, Medtronic’le İletişim Kur özelliğini kullanarak veya adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.

Medtronic Medikal Teknologi Tic Ltd Şti
Saray Mah Dr. Adnan Büyüdeniz Cad. Akkom Ofis Park 2. Blok
No: 4 K' 18 Ümraniye
Istanbul, 34768 Turkey
tel: +90 216 636 10 00
fax: +90 216 636 10 08